QPRO - projekční kancelář pro vzduchotechniku, větrání, klimatizaci a další související obory

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

 • Teplota vzduchu: 22.6 °C
 • Relativní vlhkost: 69.5 %
 • Rosný bod: 16.8 °C
 • Atmosferický tlak: 98420 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 21:14:52 hodin.

Počasí před rokem

 • Teplota vzduchu: 26.1 °C
 • Relativní vlhkost: 37 %
 • Rosný bod: 10.1 °C
 • Atmosferický tlak: 98700 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 30.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Nejnižší teplota 9.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Průměrná celodenní teplota pro 13.červenec změřená v minulých letech je 20.2 °C.

VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE
WEBOVÉ STRÁNKY SE ZAMĚŘENÍM NA VÝPOČTY A NÁVRHY ŘEŠENÍ VĚTRÁNÍ

Projekční kancelář Qpro
Oborový software pro větrání a klimatizaci
Výpočty vzduchotechniky on-line
Informace o aktuálním stavu počasí v Chlumci nad Cidlinou

Obsahem stránek jsou zejména informace a podklady pro technickou přípravu projektů v technice prostředí. Některé části se ovšem zabývají technickým zařízením budov obecně a jsou využitelné i v dalších fázích řešení prostředí budov i dalších činnostech souvisejících s větráním. Základními obory a činnostmi, kterým se webové stránky Qpro věnují jsou:

 • VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE
 • TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ
 • CHLAZENÍ A OHŘEV VZDUCHU
 • VLHČENÍ A ODVLHČOVÁNÍ
 • VZDUCHOTECHNIKA A POTRUBNÍ SYSTÉMY
 • STUDIE, ANALÝZY, KONZULTACE
 • OBOROVÉ VÝPOČTY, PROJEKČNÍ ČINNOST, PORADENSTVÍ
 • INFORMACE A PODPORA PRO PROJEKTOVÁNÍ

Pokud potřebujete pomoci s něčím v uvedených oborech, nebo oborech souvisejících, tak jste na těch správných stránkách. A pokud ne..., přesto Vás vítám a nahlédněte, třeba Vám některé zde uvedené informace pomohou, nebo Vám budou prospěšné.


Vymezení oboru činnosti

Technická zařízení budov je velmi široký obor zahrnující veškeré technické profese, které zajišťují vybavení stavebních objektů technickými prostředky potřebnými k jejich provozu. S rozvojem techniky a poznání se význam a rozsah oborů technických zařízení budov neustále rozšiřuje a dnes již v sobě zahrnuje množství značně rozdílných specializací a odborníků, kteří je navrhují, nebo realizují.

Jedním z oborů je také technika prostředí. Tato část se zabývá vytvářením vhodného prostředí dle účelu a funkce daného objektu. Součástí techniky prostředí je například vytápění, větrání, chlazení a další související obory. Jednou ze specializací techniky prostředí je také vzduchotechnika. Tu je možné dále dělit dle různých hledisek například dle objektu na průmyslovou a komfortní vzduchotechniku, dle použití na technologickou a hygienickou, dle úpravy vzduchu na větrání a klimatizaci, dle umístění na decentralizovanou a centrální, a našla by se celá řada dalších kritérií.

Návrhy řešení, projekce a konzultace

Webové stránky jsou věnovány technice prostředí a to zejména vzduchotechnice. Další informace o nabízených činnostech v oboru vzduchotechnika, klimatizace a šířeji v dalších oborech techniky prostředí jsou uvedeny v jednotlivých sekcích webových stránek, zejména PROJEKCE a PŘEDSTAVENÍ.

V této části jsou také uvedeny ukázky realizovaných zakázek a referenční projekty.

Software a programy pro klimatizaci a vzduchotechniku

Záměrem tohoto webu je také podat další informace z uvedených oborů a to zejména pro podporu návrhů větrání a klimatizace. Tato část je zastoupena v sekci SOFTWARE několika jednoduchými výpočtovými moduly pro stažení.

Výpočty online

Nejnavštěvovanější částí webu jsou formuláře a tabulky přístupné online pro návrhy a výpočty dílčích částí ve vzduchotechnice a klimatizaci. Výhodou této aplikace je zejména její jednoduchost a pohotovost. K těmto dílčím výpočtům nepotřebujete žádný komplikovaný software na Vašem počítači, ale pouze připojení k webu. V současnosti tato technologie není určena pro složité iterační a datově náročné výpočty, ale to ani není jejím cílem a účelem. Záměrem stránek je jednoduchá a rychlá podpora při projektování a předběžných návrzích zařízení. Tyto výpočty jsou vytvářeny jako dílčí pomůcka.

Výpočtem online je možné navrhnout profil potrubí včetně tlakových ztrát třením, ale i tlakových ztrát v potrubních tvarovkách. Dále je možné ověřit, nebo navrhnout stav vzduchu a také provést dílčí, případně i komplexní výpočty změny stavu vzduchu, například jeho ohřevem, chlazením, vlhčením, rekuperací, regenerací a směšováním.

Úspory tepelné energie jsou jedním z hlavních témat dnešní doby, a proto zařízením s funkcí zpětného získávání tepla rekuperací, nebo regenerací tepelné energie a jejich výpočtům je věnována značná část stránek.

Chlumec nad Cidlinou - počasí

Další doplňkovou oblastí, kterým se web věnuje je zobrazení aktuálního stavu počasí v Chlumci nad Cidlinou. Údaje o teplotě, vlhkosti a tlaku vzduchu jsou měřeny a společně s dalšími vypočtenými daty stavu vzduchu jsou archivovány. Aktuální i archivní informace je možné nalézt v samostatné sekci POČASÍ. V této části je také připraveno několik bannerů ke stažení s aktuálním zápisem stavu vzduchu jako na ukázce.

Navigace a orientace na stránkách

Webová presentace obsahuje základní hlavní stránky, které se dále větví do dalších částí vedlejších stránek. Pohyb a přesouvání je možné provádět několika způsoby. Hlavní variantou je hlavní kontextové menu v levé části, toto menu se přizpůsobuje aktuálnímu zobrazení a v jeho horní části je vždy umístěno primární větvení. Další možností je využití šipek v horní liště na přesun vpřed a vzad (podobně jako při listování v knize). Na horní liště a dolní liště je dále umístěno tlačítko pro přesun na konec, nebo začátek aktuální stránky. Na dolní liště a v hlavním menu je odkaz na obsah, nebo-li mapu stránek. V horní liště je také vyhledávací políčko, které používá vyhledávací stroj Google, k nalezení žádaných výrazů na těchto stránkách. Další součástí navigačního a orientačního systému je využití různých stylů CSS, takže lze pomocí tlačítek na spodní liště přepnou zobrazení na "tisk", "malé zobrazení", nebo "velké zobrazení". Zpětné přepnutí do "standardního zobrazení" se provádí stisknutím stejného tlačítka. Další podrobnosti o navigaci na stránce Qpro jsou uvedeny na samostatné stránce s nápovědou.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist