Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 2.8 °C
  • Relativní vlhkost: 75.5 %
  • Rosný bod: -1.2 °C
  • Atmosferický tlak: 99300 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 23:17:06 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 1.5 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 1.5 °C
  • Atmosferický tlak: 97670 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 9.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota -6.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2018.


Průměrná celodenní teplota pro 29.listopad změřená v minulých letech je 1.9 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]2.83.49.61.9-6.7
Relativní vlhkost vzduchu [%]76741008944
Atmosferický tlak [Pa]99300993011003729820295661
Teplota rosného bodu [°C]-1-0.79.50.3-8.4
Teplota mokrého teploměru [°C]1.21.79.51.2-6.7
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]3.63.67.84.11.9
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]4.44.59.152.4
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.251.251.311.241.17
Parciální tlak vodní páry [Pa]5645771185638299
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]11.712.629.312.2-1.4
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 1.3°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 3.2°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 8.9°C a byla změřena v roce 2019. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je -1.3°C a byla změřena v roce 2010.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2022)
TOPlist