Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 17.1 °C
  • Relativní vlhkost: 61.5 %
  • Rosný bod: 9.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98070 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 02:08:06 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 17.6 °C
  • Relativní vlhkost: 58 %
  • Rosný bod: 9.4 °C
  • Atmosferický tlak: 98830 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 35.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2017.


Nejnižší teplota 12.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Průměrná celodenní teplota pro 1.srpen změřená v minulých letech je 22.4 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]17.117.735.722.412.3
Relativní vlhkost vzduchu [%]62591006328
Atmosferický tlak [Pa]9807098107990899863998111
Teplota rosného bodu [°C]9.79.519.913.73.2
Teplota mokrého teploměru [°C]12.712.922.916.97.8
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]7.77.61510.34.9
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]98.817.211.85.8
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.171.171.21.161.1
Parciální tlak vodní páry [Pa]1200118523261610770
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]36.837.168.948.824.9
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 15.8°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 27.2°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 20.6°C a byla změřena v roce 2018. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 21.4°C a byla změřena v roce 2011.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2021)
TOPlist