Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 25.5 °C
  • Relativní vlhkost: 58.1 %
  • Rosný bod: 16.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98430 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 20:24:49 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 26.1 °C
  • Relativní vlhkost: 37 %
  • Rosný bod: 10.1 °C
  • Atmosferický tlak: 98700 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 30.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Nejnižší teplota 9.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Průměrná celodenní teplota pro 13.červenec změřená v minulých letech je 20.2 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]25.525.630.820.29.3
Relativní vlhkost vzduchu [%]58551007030
Atmosferický tlak [Pa]9843098442996239845297575
Teplota rosného bodu [°C]16.7162113.65.7
Teplota mokrého teploměru [°C]19.519.222.816.19.3
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]12.211.716.210.35.8
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]13.813.218.211.86.8
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.141.141.221.161.11
Parciální tlak vodní páry [Pa]1897182124811598919
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]56.955.769.246.528.3
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 15.2°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 24.2°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 20.5°C a byla změřena v roce 2010. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 17.3°C a byla změřena v roce 2019.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist