Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 18.9 °C
  • Relativní vlhkost: 46.6 %
  • Rosný bod: 7.2 °C
  • Atmosferický tlak: 99600 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 17:10:19 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 16.2 °C
  • Relativní vlhkost: 49 %
  • Rosný bod: 5.3 °C
  • Atmosferický tlak: 98250 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 25.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Nejnižší teplota 2.1 °C byla změřena pro tento den v roce 2018.


Průměrná celodenní teplota pro 30.září změřená v minulých letech je 12.5 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]18.91925.512.52.1
Relativní vlhkost vzduchu [%]47481007436
Atmosferický tlak [Pa]99600995951003159886897035
Teplota rosného bodu [°C]7.27.615.77.4-1.4
Teplota mokrého teploměru [°C]12.312.616.89.82.1
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]6.46.611.46.83.4
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]7.67.813.484.3
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.181.181.261.21.14
Parciální tlak vodní páry [Pa]1018104617901062546
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]35.43647.929.713.3
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 9.2°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 16.8°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 16.8°C a byla změřena v roce 2019. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 12°C a byla změřena v roce 2010.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2023)
TOPlist