Představení projekční kanceláře QPRO

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

 • Teplota vzduchu: 22.3 °C
 • Relativní vlhkost: 71.7 %
 • Rosný bod: 16.9 °C
 • Atmosferický tlak: 98420 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 21:19:53 hodin.

Počasí před rokem

 • Teplota vzduchu: 26.1 °C
 • Relativní vlhkost: 37 %
 • Rosný bod: 10.1 °C
 • Atmosferický tlak: 98700 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 30.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Nejnižší teplota 9.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Průměrná celodenní teplota pro 13.červenec změřená v minulých letech je 20.2 °C.

PŘEDSTAVENÍ KANCELÁŘE PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ QPRO

Projekční kancelář Qpro byla založena 1.12.2006 a je umístěna uprostřed Čech v Chlumci nad Cidlinou. Toto umístění je výhodné pro svoji dobrou dostupnost téměř po celé České republice a této dostupnosti také napomáhá přímé napojení na dálnici D11 (Praha - Hradec Králové).

Základním cílem při vzniku bylo navázání na předchozí činnost a vytvořit standardní prostředí pro vznik kvalitní projekční kanceláře se zaměřením zejména v oboru vzduchotechnika a klimatizace.

V současné době se kancelář nadále specializuje na projekční činnost v technice prostředí a zajišťuje kompletní projektovou dokumentaci pro všechny stupně od studie přes projekt pro stavební povolení a realizaci až po dokumentaci skutečného provedení. V rámci této činnosti je samozřejmě možné vykonávat i další související činnosti, jako například konzultace, poradenství, technickou pomoc, technický dozor apod.

Činnost kanceláře se neomezuje pouze na konkrétní projekty, ale formou technických výpočtů a dalších podpůrných informací na webových stránkách se snaží předat teoretické i konkrétní oborové poznatky dalším zájemcům o tento zajímavý obor.

Základní obory činnosti

Technika prostředí je relativně velmi široký obor zahrnující mnoho dílčích specifických profesí. Proto při řešení projektů techniky prostředí je nutné problematiku hodnotit komplexně a v případě potřeby k řešení přizvat další odborníky na dílčí části projektu. Přestože se kancelář Qpro specializuje také pouze na dílčí část tohoto širokého oboru, tak současně na základě předchozí činnosti a získaných zkušeností je nabízeno široké spektrum služeb a činností přesahujících do dalších souvisejících oborů. Tento komplexní přístup umožňuje přistupovat k dílčím úkolům s profesním nadhledem a jednotlivé části projektů správně začlenit do celkové koncepce řešení. Projekční kancelář Qpro se specializuje zejména na tyto obory:

 • VZDUCHOTECHNIKA
 • KLIMATIZACE
 • VĚTRÁNÍ
 • TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ

V rámci řešení těchto základních profesí je ovšem možné také řešit navazující profese, nebo obory techniky prostředí a to například:

 • AKUSTIKA
 • ENERGIE
 • CHLAZENÍ
 • VLHČENÍ
 • ODVLHČOVÁNÍ

Nabídka činností

Ve výše uvedených oborech je v kanceláři zpracovávána zejména tato problematika:

 • KONZULTACE A PORADENSTVÍ
 • ANALÝZA A ZHODNOCENÍ PROJEKTŮ A NÁVRHŮ ŘEŠENÍ
 • STUDIE A PŘEDPROJEKTOVÁ ČINNOST
 • PROJEKTOVÁ ČINNOST
 • OBOROVÉ VÝPOČTY
 • ENERGETICKÉ VÝPOČTY

Příklady uvedené činnosti je možné nalézt na dalších stránkách webové presentace. Projekce vzduchotechniky je předvedena několika ukázkami projektů a další informace o nabídce a možnostech zpracování projektové dokumentace jsou uvedeny v samostatné části webu.

V neposlední řadě je možné také pomocí webového rozhraní Qpro provést řadu technických výpočtů online. Jsou zde umístěny výpočty pro potrubní systémy, vlastnosti vzduchu, ale také celá řada dalších v praxi použitelných výpočtů.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist