Formulář pro výpočty změny stavu vzduchu - psychrometrické výpočty, výkony výměníků a dalších komponent vzduchotechniky

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 15.4 °C
  • Relativní vlhkost: 85.5 %
  • Rosný bod: 12.9 °C
  • Atmosferický tlak: 98030 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 03:48:12 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 16.9 °C
  • Relativní vlhkost: 59 %
  • Rosný bod: 8.9 °C
  • Atmosferický tlak: 98830 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 35.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2017.


Nejnižší teplota 12.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Průměrná celodenní teplota pro 1.srpen změřená v minulých letech je 22.4 °C.

VÝPOČET ZMĚNY STAVU VZDUCHU PŘI CHLAZENÍ A VÝKON CHLADIČE

VÝPOČET CHLADIČE - VÝMĚNÍK CHLAZENÍ

p - TLAK VZDUCHU
základní jednotka: Pa
přípustný rozsah zadání: 50 až 150 kPa
přednastavená hodnota: normální tlak pro výšku 200 m nad mořem
alternativa: parametr je základní, alternativou je zadání nadmořské výšky
charakteristika zadání: základní stavovou veličinou je tlak; pro potřeby výpočtů ve vzduchotechnice je tímto tlakem obvykle atmosferický tlak v dané nadmořské výšce, a proto je možné hodnotu zadat altenativně pomocí stanovení výšky nad mořem
Nadmořská výška: h - VÝŠKA
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 0 až 3000 m
přednastavená hodnota: 200 m nad mořem
alternativa: parametr je nepovinný a může být zadán jako alternativa k tlaku vzduchu (tlak vzduchu musí zůstat nevyplněn)
charakteristika zadání: z hodnoty nadmořské výšky se vypočítá obvyklý tlak atmosferického vzduchu pro danou lokalitu
Průměrná povrchová teplota chladiče: t - TEPLOTA
základní jednotka: °C
přípustný rozsah zadání: -25 až +25 °C
přednastavená hodnota: 10°C
alternativa: průměrná povrchová teplota chladiče na straně vzduchu; teplota na povrchu chladiče je závislá na poloze a dalších vlastnostech výměníku, a proto i proces chlazení je z hlediska výpočtu velmi komplikovaný; pro zjednodušení se při výpočtu používá jednotná ekvivalentní teplota

VSTUP VÝSTUP
Teplota: t - TEPLOTA VZDUCHU
základní jednotka: °C
přípustný rozsah zadání: -30 až +80 °C
přednastavená hodnota: +32 / +15°C
alternativa: základní parametr zadání; v případě využití zadání alternativním způsobem pomocí výkonu výměníku nemusí (nesmí) být teplota vzduchu na výstupu doplněna
charakteristika zadání: stavová veličina vzduchu; při zadané hodnotě se vypočítají ostatní vlastnosti vzduchu na vstupu a výstupu výměníku
Relativní vlhkost: φ - RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: %
přípustný rozsah zadání: 0 až 100 %
přednastavená hodnota: 50 % na vstupu do výměníku
alternativa: základní parametr zadání; v případě využití zadání alternativním způsobem nemusí být doplněn; přímá alternativa je možná zadáním měrné vlhkosti vzduchu
charakteristika zadání: relativní vlhkost určuje poměrné množství vlhkosti vzduchu vzhledem k stavu nasycení; výpočet není povolen pro přesycený vzduch
Měrná vlhkost: x - MĚRNÁ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/kg s.v.
přípustný rozsah zadání: omezení je dáno ostatními parametry
přednastavená hodnota: dle relativní vlhkosti vzduchu - 50 %
alternativa: alternativní hodnota k zadání relativní vlhkosti vzduchu (v případě využití této alternativy musí zůstat relativní vlhkost nedoplněna)
charakteristika zadání: hodnota určuje hmotnost vodních par v 1 kg suchého vzduchu
Objemový průtok: V - OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
základní jednotka: m3/s
přípustný rozsah zadání: 0 - 50 m3/s
přednastavená hodnota: 1 m3/s na vstupu do výměníku
alternativa: základním průtokem je objemový průtok na vstupu do výměníku; alternativně je možné zadat průtok na výstupu (v tom případě musí být průtok na vstupu nevyplněn)
charakteristika zadání: objemový průtok je závislý na stavu vzduchu, a proto je jeho hodnota proměnná (v případě chlazení dochází k poklesu objemového průtoku, protože se zvyšuje hustota vzduchu)

Měrná hmotnost: ρ - MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/m3
charakteristika vlastnosti: měrná hmotnost vlhkého vzduchu (hustota vzduchu) určuje hmotmost 1 m3 směsi plynů s vodními parami, které tvoří atmosferický vzduch za obvyklého stavu
Teplota rosného bodu: tr - TEPLOTA ROSNÉHO BODU
základní jednotka: °C
charakteristika vlastnosti: teplota rosného bodu je teplota při nasycení vzduchu vodními parami; při ochlazování vzduchu pod teplotu rosného bodu dojde ke kondenzaci vzdušné vlhkosti
Entalpie: h - ENTALPIE VLHKÉHO VZDUCHU
základní jednotka: J/kg s.v.
charakteristika vlastnosti: hodnota vyjadřuje energetický (tepelný) obsah vlhkého vzduchu v jednom kg suchého vzduchu
Výkon chlazení (celkový / citelný): Q - TEPELNÝ VÝKON
základní jednotka: W
přípustný rozsah zadání: 0 - 5 MW
přednastavená hodnota: není; dle ostatních parametrů zadání
alternativa: zadání tepelného výkonu je alternativou pro výpočet výstupní teploty vzduchu (pokud zůstane nevyplněna)
charakteristika vlastnosti: hodnota celkového chladícího výkonu vyjadřuje tepelný tok potřebný pro ochlazení vzduchu při zadaných podmínkách; citelný výkon představuje část celkového výkonu potřebného na změnu teploty (bez zahrnutí změny vlhkosti)
Kondenzace: m - HMOTNOSTNÍ PRŮTOK
základní jednotka: kg/s
charakteristika: hodnota vyjadřuje množství kondenzátu vznikajícího při ochlazování vzduchu; o toto množství se současně snižuje hmotnostní průtok vzduchu
m

Pro výpočet zadejte potřebné hodnoty v bílých polích. Šedá zadávací pole jsou určena pro alternativní řešení výpočtu.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2021)
TOPlist