Formulář pro výpočty změny stavu vzduchu - psychrometrické výpočty, výkony výměníků a dalších komponent vzduchotechniky

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 18.3 °C
  • Relativní vlhkost: 48.9 %
  • Rosný bod: 7.4 °C
  • Atmosferický tlak: 99620 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 17:45:21 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 16.2 °C
  • Relativní vlhkost: 49 %
  • Rosný bod: 5.3 °C
  • Atmosferický tlak: 98250 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 25.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Nejnižší teplota 2.1 °C byla změřena pro tento den v roce 2018.


Průměrná celodenní teplota pro 30.září změřená v minulých letech je 12.5 °C.

VÝPOČET STAVU VZDUCHU PŘI SMĚŠOVÁNÍ

VÝPOČET SMĚŠOVÁNÍ - STAV VZDUCHU PO SMÍSENÍ

p - TLAK VZDUCHU
základní jednotka: Pa
přípustný rozsah zadání: 50 až 150 kPa
přednastavená hodnota: normální tlak pro výšku 200 m nad mořem
alternativa: parametr je základní, alternativou je zadání nadmořské výšky
charakteristika zadání: základní stavovou veličinou je tlak; pro potřeby výpočtů ve vzduchotechnice je tímto tlakem obvykle atmosferický tlak v dané nadmořské výšce, a proto je možné hodnotu zadat altenativně pomocí stanovení výšky nad mořem
Nadmořská výška: h - VÝŠKA
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 0 až 3000 m
přednastavená hodnota: 200 m nad mořem
alternativa: parametr je nepovinný a může být zadán jako alternativa k tlaku vzduchu (tlak vzduchu musí zůstat nevyplněn)
charakteristika zadání: z hodnoty nadmořské výšky se vypočítá obvyklý tlak atmosferického vzduchu pro danou lokalitu
Směšovací poměr (Vstup 1): s - POMĚROVÁ HODNOTA
základní jednotka: %
přípustný rozsah zadání: 0 až 100 %
přednastavená hodnota: 50 %
alternativa: základní parametr zadání; alternativně je možné zadat oba vstupy (pokud zůstane směšovací poměr nevyplněn)
charakteristika zadání: z hodnoty směšovacího poměru se vypočítá množství vzduchu na druhém vstupu; při výpočtu je směšovací poměr vztažen k hmotnostním průtokům suchého vzduchu a hodnota vyjadřuje poměr průtoku na vstupu 1 ku celkovému průtoku

VSTUP-1 VSTUP-2
Teplota: t - TEPLOTA VZDUCHU
základní jednotka: °C
přípustný rozsah zadání: -30 až +80 °C
přednastavená hodnota: -15/+20°C na vstupu 1 a 2
alternativa: teploty vzduchu na vstupech jsou základní parametry zadání
charakteristika zadání: stavová veličina vzduchu; při zadané hodnotě se vypočítají ostatní vlastnosti vzduchu na vstupech a výstupu procesu směšování
Relativní vlhkost: φ - RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: %
přípustný rozsah zadání: 0 až 100 %
přednastavená hodnota: 50 % na obou vstupech
alternativa: základní parametr zadání; alternativa je možná zadáním měrné vlhkosti vzduchu
charakteristika zadání: relativní vlhkost určuje poměrné množství vlhkosti vzduchu vzhledem k stavu nasycení; výpočet není povolen pro přesycený vzduch
Měrná vlhkost: x - MĚRNÁ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/kg s.v.
přípustný rozsah zadání: omezení je dáno ostatními parametry
přednastavená hodnota: dle relativní vlhkosti vzduchu - 50 %
alternativa: alternativní hodnota k zadání relativní vlhkosti vzduchu (v případě využití této alternativy musí zůstat relativní vlhkost nedoplněna)
charakteristika zadání: hodnota určuje hmotnost vodních par v 1 kg suchého vzduchu
Objemový průtok: V - OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
základní jednotka: m3/s
přípustný rozsah zadání: 0 - 50 m3/s
přednastavená hodnota: 1 m3/s na vstupu 1
alternativa: základním průtokem je objemový průtok na vstupu 1; pokud je zadán směšovací poměr, tak průtok na vstupu 2 bude dopočítán; alternativně je možné zadat průtok na vstupu 2, nebo výstupní teplotu vzduchu (směšovací poměr musí zůstat nevyplněn)
charakteristika zadání: objemový průtok je závislý na stavu vzduchu, směšovací poměr je vypočítán z hmotnostních průtoků suchého vzduchu

VÝSTUP
Teplota: t - TEPLOTA VZDUCHU
základní jednotka: °C
přípustný rozsah zadání: -30 až +80 °C
přednastavená hodnota: není
alternativa: přímým zadáním požadované výstupní teploty je možné dopočítat požadovaný objemový průtok na vstupu 2 (pokud zůstane prázdné pole směšovacího poměru a objemového průtoku na vstupu 2)
charakteristika zadání: stavová veličina vzduchu; při zadané hodnotě se vypočítají ostatní vlastnosti vzduchu
Relativní vlhkost: φ - RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: %
charakteristika: relativní vlhkost určuje poměrné množství vlhkosti vzduchu vzhledem k stavu nasycení; pokud výsledkem výpočtu je relativní vlhkost vyšší než 100%, tak výsledný vzduch je v oblasti přesycení vodními parami a hodnoty ostatních parametrů mohou být nepřesné (výpočet je navržen pro nenasycený vlhký vzduch)
φc
Měrná vlhkost: x - MĚRNÁ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/kg s.v.
charakteristika: hodnota určuje hmotnost vodních par v 1 kg suchého vzduchu
Měrná hmotnost: ρ - MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/m3
charakteristika vlastnosti: měrná hmotnost vlhkého vzduchu (hustota vzduchu) určuje hmotmost 1 m3 směsi plynů s vodními parami, které tvoří atmosferický vzduch za obvyklého stavu
Teplota rosného bodu: tr - TEPLOTA ROSNÉHO BODU
základní jednotka: °C
charakteristika vlastnosti: teplota rosného bodu je teplota při nasycení vzduchu vodními parami; při ochlazování vzduchu pod teplotu rosného bodu dojde ke kondenzaci vzdušné vlhkosti
Entalpie: h - ENTALPIE VLHKÉHO VZDUCHU
základní jednotka: J/kg s.v.
charakteristika vlastnosti: hodnota vyjadřuje energetický (tepelný) obsah vlhkého vzduchu v jednom kg suchého vzduchu
Objemový průtok: V - OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
základní jednotka: m3/s
charakteristika: celkový objemový průtok po smísení
Vc

Pro výpočet zadejte potřebné hodnoty v bílých polích. Šedá zadávací pole jsou určena pro alternativní řešení výpočtu.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2023)
TOPlist