Nadstavba Qbasic pro tvorbu projektové dokumentace v oboru vzduchotechnika a klimatizace

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 24 °C
  • Relativní vlhkost: 56.4 %
  • Rosný bod: 14.8 °C
  • Atmosferický tlak: 98320 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 21:33:10 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 24 °C
  • Relativní vlhkost: 35 %
  • Rosný bod: 7.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98450 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 34.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Nejnižší teplota 10.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Průměrná celodenní teplota pro 5.červenec změřená v minulých letech je 22.2 °C.

PROFESNÍ NADSTAVBA QBASIC

Tato část stránek je věnována presentaci profesní grafické nadstavby Qbasic. Jedná se o jednoduchou nadstavbu pro kreslení potrubních prvků vzduchotechniky s dalšími pomocnými prvky a podporou projektování.

Program není samostatně spustitelný a je napsán ve skriptovacím jazyku AutoLisp, takže pro spustitelnost je nutné mít současně nainstalovaný odpovídající grafický systém s podporou tohoto jazyka. Tímto grafickým systémem může být AutoCAD, nebo BricsCAD (případně i jiný, ale s podporou tohoto jazyka).

Výhodou této nadstavby je její relativní jednoduchost a to jak po stránce použitelnosti, tak po stránce velikosti a složitosti vlastního programového kódu. Tato jednoduchost má ovšem i svůj protipól a své limity. Program je vytvořen pro 2D tvorbu výkresové dokumentace a není určen ke komplexnímu modelování. Další podrobnosti a popis funkčnosti programu je uveden na samostatné stránce.

Tato nadstavba je plně funkční a použitelná pro dané účely projektování vzduchotechniky. Její funkčnost byla již ověřena stovkami projektů. Historie vzniku nadstavby sahá do téměř počátků použitelnosti AutoLispu v AutoCADu. Nadstavba byla postupně přizpůsobována novým verzím grafických systémů, ale vzhledem k jejich dalšímu vývoji a zásadním změnám byl další rozvoj nadstavby postupně omezen a v roce 2012 ukončen. Starší verze nadstavby Qbasic je možné i nadále používat a protože výrobci software udržují zpětnou kompatibilitu, tak je možné použít starší verzi této nadstavby i v rámci nových verzí AutoCADu či BricsCADu.

BricsCAD
AutoCAD

Na samostatných stránkách je nabízena ke stažení včetně podpůrných souborů verze pro AutoCAD a verze pro BricsCAD. V případě AutoCADu se jedná o verzi pro R2011 (cz) (případně starší). Funkčnost v jiných verzích je také v zásadě možná, ale jsou nutné dílčí drobné úpravy. Tyto úpravy je možné provést na základě individuální dohody. V případě BricsCADu je k dispozici varianta pro verzi V13 Pro (cz), nebo starší verze.

Vlastní jádro programu je vybaveno ochranou proti nelegálnímu šíření. Bez aktivace licence je program použitelný v módu demoverze. O aktivaci licence (zaslání licenčního čísla) je nyní možné bezplatně zažádat dle instalačního návodu e-mailem.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2020)
TOPlist