Reference projekční kanceláře QPRO

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 5 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 5 °C
  • Atmosferický tlak: 99950 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 05:30:54 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 11.7 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 11.7 °C
  • Atmosferický tlak: 99380 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 24.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Nejnižší teplota -0.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2019.


Průměrná celodenní teplota pro 7.říjen změřená v minulých letech je 12 °C.

REFERENČNÍ PROJEKTY

Na této straně jsou uvedeny některé z projektů, na jejichž zpracování se podílela projekční kancelář Qpro. Nejedná se o kompletní výpis, ale pouze o typické, či z nějakého hlediska zajímavé projekty. Ročně je v projekci zpracováno až několik desítek projektů, studií a dalších odborných prací.

Strana: 1 | Výběr stránky: 1, 2, 3, 4 | Další |

2018 - Ammann

Pro výrobce těžké stavební techniky byl navržen projekt řešení větrání testovacích boxů. Specifickým prvkem řešení jsou zejména opatření proti šíření hluku z boxů do okolí.

2018 - Smart wood

V průmyslovém areálu bylo vyprojektováno další rozšíření využití odpadního tepla v technologii sušení. V procesu se využívají systémy zpětného získávání tepla s vodním okruh em.

2018 - Sladovna Bernard

Projekt pro specifické řešení využití tepla z kogenerační jednotky v rámci technologie sušení sladu.

2017 - AFI Vokovice

V rámci profesní kooperace bylo provedeno řešení prováděcího projektu vzduchotechniky pro rozsáhlý administrativní objekt. Pro větrání je použito několik centrálních VZT jednotek rozmístěných ve vnitřních strojovnách i na střechách objektu.

2017 - Přístavba ZŠ Velim

Nový objekt přístavby ZŠ je vybaven novou tělocvičnou, šatnami, kuchyní, jídelnou a několika učebnami s potřebným zázemím. Všechny prostory v souladu s novými požadavky na moderní a energeticky úspornou výstavbu jsou plně vybaveny řízeným nuceným větráním upraveným vz duchem.

2017 - Jídelny v Barum Otrokovice

V prostoru průmyslového areálu byla provedena dílčí rekonstrukce jídelen s cílem zlepšení prostředí stravování. Dvě jídelny byly vybaveny větráním s tepelnou úpravou přiváděného vzduchu a distribucí pomocí textilních vyústí Příhoda.

2017 - Čerpací stanice pohonných hmot MOL

V průběhu několika let bylo připraveno řešení vzduchotechniky pro více než 10 objektů firmy MOL dle jejího aktuálního konceptu řešení, který zahrnuje kvalitní větrání prostor energeticky úsporným zařízením a chlazením.

2016 - Aupark Hradec Králové

Pro nově připravovaný obchodní objekt v centru města bylo vyhotoveno několik projektů pro menší nájemní jednotky. Protože u velké části objektů tohoto typu je provedena připravenost již v rámci základního řešení budovy, tak projekty nájemních prostor navazují na připojovací body. Na uvedených obrázcích je ukázka axonometrie provedení dvou prodejen.

2016 - PMP PAL

Pro investora z oblasti automobilového průmyslu byl zpracován projekt administrativní vestavby ve výrobní hale. Větrání bylo navrženo kompaktní větrací jednotkou se systémem ZZT od firmy ATREA. Dále jsou prostory vybaveny lokální úpravou teploty pomocí jednotek typu split.

2016 - Technistone

Na jaře byl navržen projekt pro výrobní halu firmy z Hradce Králové, která ze zabývá výrobou technického kamene a výrobků z něho, jako například kuchyňských desek, obkladů, dlažby. Projekt řešil podstatnou úpravu větrání výrobních prostor použitím nové VZT jednotky ve venkovním provedení. O několik měsíců byl projekt realizován včetně zpracování dokumentace skutečného stavu.

2015 - Central Sticks

Ve firmě Central Sticks, která se zabývá výrobou dřevěných prvků pro potravinářství, byl připraven projekt pro specifickou technologii sušení a broušení dřeva s odtahem znehodnoceného vzduchu do průmyslových filtrů. V areálu firmy se jednalo již o několikátou akci a dlouhodobou spolupráci při řešení stavební, hygienické i technologické vzduchotechniky.

2015 - Ammann Nové Město nad Metují

V rámci dílčí rekonstrukce objektu závodního stravování v areálu firmy Ammann v Novém Městě nad Metují byl připraven prováděcí projekt výměny vzduchotechniky. Původní vzduchotechnika byla již z části nefunkční a pocházela ze 70 let minulého století. Nové řešení obsahuje vzduchotechnickou jednotku se systémem zpětného získávání tepla, která je umístěna na střeše. Základním principem větrání je odtah znehodnoceného vzduchu pomocí nerezových digestoří rozmístěných přímo nad zdroji škodlivin. Realizace byla provedena v následujícím roce.

Strana: 1 | Výběr stránky: 1, 2, 3, 4 | Další |

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2022)
TOPlist