Reference projekční kanceláře QPRO

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 5 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 5 °C
  • Atmosferický tlak: 99950 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 05:30:54 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 11.7 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 11.7 °C
  • Atmosferický tlak: 99380 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 24.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Nejnižší teplota -0.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2019.


Průměrná celodenní teplota pro 7.říjen změřená v minulých letech je 12 °C.

REFERENČNÍ PROJEKTY

Na této straně jsou uvedeny některé z projektů, na jejichž zpracování se podílela projekční kancelář Qpro. Nejedná se o kompletní výpis, ale pouze o typické, či z nějakého hlediska zajímavé projekty. Ročně je v projekci zpracováno až několik desítek projektů, studií a dalších odborných prací.

Strana: 2 | Výběr stránky: 1, 2, 3, 4 | Předchozí | Další |

2015 - Ljunghall Čáslav

Pro novou obrobnu v areálu firmy LJUNGHALL v Čáslavi byl zpracován projekt vzduchotechniky a chlazení. Pro vlastní výrobní halu je použita vzduchotechnická jednotka Robatherm ve venkovním provedení se systémem ZZT a přímotopným ohřívačem na zemní plyn. Projekt dále řeší prostory lokální vestavby administrativní části, zázemí výroby a skladu.

2015 - TULIPA Třebešín

V roce 2015 až 2017 se projekční kancelář Qpro podílela na přípravě bytového komplexu Tulipa Třebešín. K dokončení části objektů došlo v roce 2017, ale výstavba dalších objektů pokračovala i v dalších letech.

2015 - CRYTUR Turnov

Pro objekt speciální výroby byl navržen projekt vzduchotechniky, který řeší čisté prostory. Zajímavostí tohoto projektu je, že se jednalo o rekonstrukci s velmi malým prostorem pro strojovnu a technické instalace s požadavkem na krátkou instalaci s minimálním omezením výroby. Po zpracování a odsouhlasení projektu byla následně provedena instalace.

2014 - Barešův ranč

Pro nově vznikající volnočasový areál byl připraven projekt vzduchotechniky. Projekt řeší větrání kuchyně a restaurace v areálu.

2014 - Datové centrum DAJATO

Firma VSHosting vybudovala v Praze moderní datové centrum Server Park. Ve spolupráci s dalšími profesemi byla navržena základní vzduchotechnika pro tento objekt ve fázi DSP a DPS.

2014 - Zimní stadion v Hlinsku

Přestože tento projekt není technicky příliš složitý, tak se jedná o zajímavé řešení z hlediska návrhu. Požadavkem investora bylo zajištění vhodné vlhkosti tak, aby se omezil vznik nežádoucích jevů v hale z důvodů kondenzace vzdušné vlhkosti. Protože se jedná o relativně jednoduchou stavbu, která je poměrně výrazně netěsná a větrání je přirozené, tak základním problémem je definovat správně potřebný výkon odvlhčování. Z tohoto důvodu byla před vlastním projektem vypracována teoretická studie s rozborem možností a důsledků různých řešení. Následně bylo v projektu použito cirkulační odvlhčování v prostoru haly pomocí adsorbční kompaktní odvlhčovací jednotky s plynovým ohřívačem a odvlhčovacím výkonem cca 50 kg/h. Distribuce suchého vzduchu je provedena pomocí textilní vyústě.

2014 - Uniplast

Pro výrobní závod v Žáravicích, který se zabývá především výrobou technických dílů z termoplastů byla v projekční kanceláři navrženo řešení vzduchotechniky pro přístavbu nové výrobní haly s administrativní vestavbou. Projekt byl v průběhu přípravy detailně konzultován s investorem, který je současně provozovatelem objektu. Taková spolupráce je vždy výhodná, protože výsledné řešení není optimalizováno pouze z hlediska prvotní investice, ale také s ohledem na provozní potřeby a náklady.

2013 - KYB Pardubice

Areál firmy KYB je umístěn v průmyslové zóně Staré Čívice u Pardubic. Firma se zabývá výrobou tlumičů do automobilů. V roce 2013 a 2014 bylo provedeno rozšíření výrobního závodu, na kterém se v rámci řešení vzduchotechniky také podílela kancelář Qpro.

2013 - ČMI PARDUBICE

Projekt pro stavební povolení a následně prováděcí projekt pro přístavbu budovy Českého metrologického institutu v Pardubicích. Základním požadavkem projektu je zajištění velmi přísných požadavků na prostředí pro potřeby kalibrace etalonů a pracovních měřidel.

2012 - MUBEA ŽEBRÁK

Prováděcí projekt pro rozšíření výrobních a administrativních ploch v areálu závodu v Žebráku. Přestože projekt navazoval na předchozí stupně, tak řešení bylo v návaznosti na úpravy technologie, dispozici i z důvodů investičních úspor výrazně upraveno. V rámci nového návrhu a úprav řešení vzduchotechniky a chlazení se podařilo docílit významných úspor, jejichž oprávněnost se následnou instalací prokázala. Větrání a chlazení je řešeno pomocí 12 vzduchotechnických jednotek s celkovým průtokem přiváděného upraveného vzduchu vyšším než 250 tis. m3/h a chladícím výkonem téměř 2 MW.

2012 - DB SCHENKER

Pro nový logistický areál v Rudné u Prahy byla v roce 2012 a 2013 vypracována kompletní projektová dokumentace vzduchotechniky a klimatizace ve stupních pro stavební povolení a následně pro realizaci stavby. Administrativní část objektu je plně chlazena a vytápěna systémem stropních indukčních jednotek. Objekt je vybaven centrálním zdrojem chladu s výkonem vyšším než 450 kW. Dále jsou použity další systémy pro řešení dílčích částí objektu jako například, kuchyně, jídelny, šatny atd.

2012 - MŠ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Poměrně častým a tedy typickým obsahem práce projektanta vzduchotechniky jsou relativně malé projekty pro školy, školky, školní kuchyně a tělocvičny. Jedním z příkladů projektové dokumentace zpracované roce 2012 je projekt pro rozšíření prostor a navýšení kapacity školky v Novém městě na Moravě. Jedná se o rekonstrukci přízemní budovy s plochou střechou a přístavbou nového patra.

Strana: 2 | Výběr stránky: 1, 2, 3, 4 | Předchozí | Další |

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2022)
TOPlist