Reference projekční kanceláře QPRO

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 5 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 5 °C
  • Atmosferický tlak: 99950 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 05:30:54 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 11.7 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 11.7 °C
  • Atmosferický tlak: 99380 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 24.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Nejnižší teplota -0.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2019.


Průměrná celodenní teplota pro 7.říjen změřená v minulých letech je 12 °C.

REFERENČNÍ PROJEKTY

Na této straně jsou uvedeny některé z projektů, na jejichž zpracování se podílela projekční kancelář Qpro. Nejedná se o kompletní výpis, ale pouze o typické, či z nějakého hlediska zajímavé projekty. Ročně je v projekci zpracováno až několik desítek projektů, studií a dalších odborných prací.

Strana: 3 | Výběr stránky: 1, 2, 3, 4 | Předchozí | Další |

2012 - MULTIKINO ČERNÝ MOST

Kancelář Qpro se podílela na dokumentaci vzduchotechniky přestavby OC Černý most. Při přípravě rekonstrukce byly v kanceláři zpracovány některé dílčí části PD obchodního centra jako například strojovny vzduchotechniky. V závěrečné fázi byla v kanceláři zhotovena kompletní výkresová dokumentace vzduchotechniky pro multikino s 9 kinosály, dle které byla následně provedena realizace.

2012 - BARUM OTROKOVICE - OHŘEV PLÁŠŤŮ

Kancelář Qpro se již v minulosti podílela na některých projektech a realizacích v rozsáhlém areálu Barum v Otrokovicích. Tento projekt byl ovšem neobvyklý, protože se jedná o technologickou vzduchotechniku. Požadavkem investora bylo navrhnout nové řešení ohřevu plášťů na dopravníku tak, aby se dosáhlo významného navýšení kapacity při současném dosažení provozních úspor. Pomocí vytvoření dynamického matematického modelu byly navrženy základní podmínky řešení, které byly následně implementovány do projektové dokumentace. Úspěšná realizace plně potvrdila teoretické předpoklady návrhu.

2011 - REHAU JEVÍČKO

Závod REHAU byl proveden rekonstrukcí původního průmyslového areálu. Cílem řešení bylo využít již instalované zařízení a navrhnout jeho rozšíření dle požadavků pro novou výrobní technologii. Zařízení vzduchotechniky zajišťuje vytápění, chlazení a větrání výrobních hal. Realizace dle návrhu byla provedena v průběhu roku 2012.

2011 - IKEA ZLIČÍN

V roce 2012 proběhla částečná rekonstrukce vzduchotechniky v obchodním domě IKEA na Zličíně. Cílem nového řešení bylo rozšíření prodejní plochy, kompletní rekonstrukce kuchyně, restaurace, vstupní části, šaten a administrativní části. Kompletní dokumentace profese vzduchotechnika všech potřebných stupňů byla vytvořena v roce 2011 v kanceláři Qpro. Zajímavostí řešení je provedení rekonstrukce za plného provozu, úsporný systém vzduchotechniky s plynulou regulovatelností dle potřeby a distribuce vzduchu pomocí speciálních vyústí nad podh ledem.

2011 - MULTIKINO NOVÁ KAROLÍNA OSTRAVA

Projekt na OC NOVÁ KAROLÍNA vznikal postupně pro jednotlivé stupně v několika projekčních organizacích. Kancelář Qpro se z části podílela na projektu vlastního OC v jeho počátcích, a následně v roce 2011 kancelář připravila konečnou verzi prováděcí dokumentace pro multikino CINEMA CITY, dle které se provedla realizace vzduchotechniky.

2011 - SPALOVNA KOLÍN

V roce 2011 byla připravena dokumentace pro rekonstrukci průmyslové spalovny uvnitř areálu závodu. Tento projekt pro větrání atypické spalovny s tepelným výkonem přes 8 MW byl následně realizován. Původní zařízení pro větrání prostor a přívod spalovacího vzduchu bylo kompletně vyměněno.

2010 - TESCO

V průběhu několika let byly v projekční kanceláři Qpro zpracovány dokumentace vzduchotechniky pro několik obchodů řetězce TESCO. V roce 2010 to byly obchody v Pohořelicích a ve Stochově. Jedná se o prodejny s prodejní plochou do 1000 m2. Zařízení vzduchotechniky zajišťuje větrání, vytápění a chlazení.

2010 - KIKA OSTRAVA

Řešení úpravy mikroklima v OD KIKA v Ostravě je založeno na maximálním využití zařízení DAIKIN typu VRV III. Centrální vzduchotechnika zajišťuje přívod upraveného vzduchu pomocí VZT jednotky GEA, ale vlastní tepelná úprava (ohřev a chlazení) je prováděna až pomocí potrubních jednotek DAIKIN umístěných přímo pod stropem větraných prostor. Zajímavostí je, že poprvé v ČR byla také použita vzduchová clona karuselu napojená na systém VRV.

2010 - ATQ VRBNO POD PRADĚDEM

Pro úpravu mikroklima (větrání, vytápění a chlazení) v nové výrobní hale byla navržena VZT jednotka REMAK s deskovým rekuperátorem. Zařízení je umístěno na střeše přístavby haly a rozvody vzduchu jsou provedeny pod střechou haly ve vazníkovém prostoru. Součástí projektu vzduchotechniky jsou také zařízení pro obsluhu ostatních částí objektu, zejména šaten a administrativních prostor.

2010 - OD IKEA WEST PRAHA TŘEBONICE

V roce 2010 začala příprava projektu nového obchodního domu IKEA v Praze. Pro obchodní dům o ploše 35000 m2 byla připravena projektová dokumentace ve stupni DUR, DSP a TD, ale dosud projekt nebyl realizován. Investor přistoupil k přípravě výstavby nového OD v duchu zásad mateřské společnosti s důrazem na ochranu životního prostředí a s využitím nejmodernějších trendů v technice. Návrh vzduchotechniky byl vytvořen na základě předchozí rozsáhlé studie s cílem zajištění kvalitního prostředí při minimalizaci provozních nákladů.

2009 - KNORR BREMSE LIBEREC

Prostředí výrobní haly naplněné výrobní technologií převážně strojírenského charakteru bylo za určitých podmínek velmi teplé. Z tohoto důvodu investor zadal požadavek na zajištění chlazení a větrání haly. Před vlastní realizací byla zpracována studie s možnými návrhy a porovnáním různých variant řešení. Na základě doporučení byla vybrána varianta s použitím centrálních VZT jednotek doplněných přímým chlazením. Projektová dokumentace byla navržena a připravena pro možné pozdější navýšení chladícího výkonu, ale realizované řešení se ukázalo být pro současný stav vyhovující.

2009 - HORSKÝ HOTEL JAVOR

Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně v tomto hotelu v Malé Úpě byla provedena v roce 2009 na základě zpracované projektové dokumentace. Pro větrání je použita jednotka REMAK s deskovým rekuperátorem. Z důvodů omezeného prostoru a dalších podmínek stavby je použita atypická rozdělená sestava jednotky umístěná do úhlu 45°.

Strana: 3 | Výběr stránky: 1, 2, 3, 4 | Předchozí | Další |

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2022)
TOPlist