Reference projekční kanceláře QPRO

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 6.1 °C
  • Relativní vlhkost: 65.8 %
  • Rosný bod: 0.2 °C
  • Atmosferický tlak: 97560 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 06:56:47 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 6.3 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 6.3 °C
  • Atmosferický tlak: 98450 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 21.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Nejnižší teplota -0.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Průměrná celodenní teplota pro 16.duben změřená v minulých letech je 9.9 °C.

REFERENČNÍ PROJEKTY

Na této straně jsou uvedeny některé z projektů, na jejichž zpracování se podílela projekční kancelář Qpro. Nejedná se o kompletní výpis, ale pouze o typické, či z nějakého hlediska zajímavé projekty. Ročně je v projekci zpracováno až několik desítek projektů, studií a dalších odborných prací.

Strana: 3 | Výběr stránky: 1, 2, 3, 4, 5 | Předchozí | Další |

2013 - KYB Pardubice

Areál firmy KYB je umístěn v průmyslové zóně Staré Čívice u Pardubic. Firma se zabývá výrobou tlumičů do automobilů. V roce 2013 a 2014 bylo provedeno rozšíření výrobního závodu, na kterém se v rámci řešení vzduchotechniky také podílela kancelář Qpro.

2013 - ČMI PARDUBICE

Projekt pro stavební povolení a následně prováděcí projekt pro přístavbu budovy Českého metrologického institutu v Pardubicích. Základním požadavkem projektu je zajištění velmi přísných požadavků na prostředí pro potřeby kalibrace etalonů a pracovních měřidel.

2012 - MUBEA ŽEBRÁK

Prováděcí projekt pro rozšíření výrobních a administrativních ploch v areálu závodu v Žebráku. Přestože projekt navazoval na předchozí stupně, tak řešení bylo v návaznosti na úpravy technologie, dispozici i z důvodů investičních úspor výrazně upraveno. V rámci nového návrhu a úprav řešení vzduchotechniky a chlazení se podařilo docílit významných úspor, jejichž oprávněnost se následnou instalací prokázala. Větrání a chlazení je řešeno pomocí 12 vzduchotechnických jednotek s celkovým průtokem přiváděného upraveného vzduchu vyšším než 250 tis. m3/h a chladícím výkonem téměř 2 MW.

2012 - DB SCHENKER

Pro nový logistický areál v Rudné u Prahy byla v roce 2012 a 2013 vypracována kompletní projektová dokumentace vzduchotechniky a klimatizace ve stupních pro stavební povolení a následně pro realizaci stavby. Administrativní část objektu je plně chlazena a vytápěna systémem stropních indukčních jednotek. Objekt je vybaven centrálním zdrojem chladu s výkonem vyšším než 450 kW. Dále jsou použity další systémy pro řešení dílčích částí objektu jako například, kuchyně, jídelny, šatny atd.

2012 - MŠ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Poměrně častým a tedy typickým obsahem práce projektanta vzduchotechniky jsou relativně malé projekty pro školy, školky, školní kuchyně a tělocvičny. Jedním z příkladů projektové dokumentace zpracované roce 2012 je projekt pro rozšíření prostor a navýšení kapacity školky v Novém městě na Moravě. Jedná se o rekonstrukci přízemní budovy s plochou střechou a přístavbou nového patra.

2012 - MULTIKINO ČERNÝ MOST

Kancelář Qpro se podílela na dokumentaci vzduchotechniky přestavby OC Černý most. Při přípravě rekonstrukce byly v kanceláři zpracovány některé dílčí části PD obchodního centra jako například strojovny vzduchotechniky. V závěrečné fázi byla v kanceláři zhotovena kompletní výkresová dokumentace vzduchotechniky pro multikino s 9 kinosály, dle které byla následně provedena realizace.

2012 - BARUM OTROKOVICE - OHŘEV PLÁŠŤŮ

Kancelář Qpro se již v minulosti podílela na některých projektech a realizacích v rozsáhlém areálu Barum v Otrokovicích. Tento projekt byl ovšem neobvyklý, protože se jedná o technologickou vzduchotechniku. Požadavkem investora bylo navrhnout nové řešení ohřevu plášťů na dopravníku tak, aby se dosáhlo významného navýšení kapacity při současném dosažení provozních úspor. Pomocí vytvoření dynamického matematického modelu byly navrženy základní podmínky řešení, které byly následně implementovány do projektové dokumentace. Úspěšná realizace plně potvrdila teoretické předpoklady návrhu.

2011 - REHAU JEVÍČKO

Závod REHAU byl proveden rekonstrukcí původního průmyslového areálu. Cílem řešení bylo využít již instalované zařízení a navrhnout jeho rozšíření dle požadavků pro novou výrobní technologii. Zařízení vzduchotechniky zajišťuje vytápění, chlazení a větrání výrobních hal. Realizace dle návrhu byla provedena v průběhu roku 2012.

2011 - IKEA ZLIČÍN

V roce 2012 proběhla částečná rekonstrukce vzduchotechniky v obchodním domě IKEA na Zličíně. Cílem nového řešení bylo rozšíření prodejní plochy, kompletní rekonstrukce kuchyně, restaurace, vstupní části, šaten a administrativní části. Kompletní dokumentace profese vzduchotechnika všech potřebných stupňů byla vytvořena v roce 2011 v kanceláři Qpro. Zajímavostí řešení je provedení rekonstrukce za plného provozu, úsporný systém vzduchotechniky s plynulou regulovatelností dle potřeby a distribuce vzduchu pomocí speciálních vyústí nad podh ledem.

2011 - MULTIKINO NOVÁ KAROLÍNA OSTRAVA

Projekt na OC NOVÁ KAROLÍNA vznikal postupně pro jednotlivé stupně v několika projekčních organizacích. Kancelář Qpro se z části podílela na projektu vlastního OC v jeho počátcích, a následně v roce 2011 kancelář připravila konečnou verzi prováděcí dokumentace pro multikino CINEMA CITY, dle které se provedla realizace vzduchotechniky.

2011 - SPALOVNA KOLÍN

V roce 2011 byla připravena dokumentace pro rekonstrukci průmyslové spalovny uvnitř areálu závodu. Tento projekt pro větrání atypické spalovny s tepelným výkonem přes 8 MW byl následně realizován. Původní zařízení pro větrání prostor a přívod spalovacího vzduchu bylo kompletně vyměněno.

2010 - TESCO

V průběhu několika let byly v projekční kanceláři Qpro zpracovány dokumentace vzduchotechniky pro několik obchodů řetězce TESCO. V roce 2010 to byly obchody v Pohořelicích a ve Stochově. Jedná se o prodejny s prodejní plochou do 1000 m2. Zařízení vzduchotechniky zajišťuje větrání, vytápění a chlazení.

Strana: 3 | Výběr stránky: 1, 2, 3, 4, 5 | Předchozí | Další |

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist