ARCHIV HODNOT - GRAFICKÉ A TABULKOVÉ ROZHRANÍ

Pomocí nastavených parametrů ve formuláři je možné zaobrazit formou grafu průběh parametrů vzduchu v určitém časovém období. Volba Typ zobrazených dat určuje zda se budou zobrazovat údaje zprůměrované za hodinu, nebo za jiný časový úsek. Volbou Počet zobrazených údajů je ovlivněna hustota grafu, například při nastavení hodinových průměrů a 120 datových bodů bude zobrazeno období 5 dnů (5 x 24 hodin).

Standardně je nastaven konec zobrazeného období jako aktuální datum, ale jeho přepsáním je možné zobrazit starší údaje. Dalšími dvěmi volbami je možné nastavit zobrazovanou veličinu. Hlavní graf je zobrazen sloupcovým způsobem a vedlejší graf je zobrazen spojnicí bodů. Při novém nastavení požadavku na graf se jeho překreslení zajistí stiskem tlačítka.

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Typ zobrazených dat
Počet zobrazených údajů (datových bodů)
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den)
Hlavní graf - zobrazená fyzikální veličina
Vedlejší graf - zobrazená fyzikální veličina
Nové nastavení grafu
Graf vybraných hodnot z databáze

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2013. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení Datum konce zobrazeného období od 6.7.2013 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.


Datum událostiPrůměr za hodinuTeplota [°C]Relativní vlhkost [%]
2024-06-14 18 20.48 47.26
2024-06-14 19 19.75 52.94
2024-06-14 20 18.87 61.35
2024-06-14 21 16.88 67.31
2024-06-14 22 15.96 69.28
2024-06-14 23 15.34 70.37
2024-06-14 24 14.19 74.87
2024-06-15 1 12.66 82.21
2024-06-15 2 11.41 86.99
2024-06-15 3 10.98 86.82
2024-06-15 4 10.62 87.05
2024-06-15 5 10.48 87.35
2024-06-15 6 10.66 87.2
2024-06-15 7 12.7 81.67
2024-06-15 8 17.45 64.05
2024-06-15 9 20.2 51.57
2024-06-15 10 21.61 47.88
2024-06-15 11 22.98 44.53
2024-06-15 12 23.88 42.36
2024-06-15 13 24.71 40.98
2024-06-15 14 25.54 40.65
2024-06-15 15 25.88 39.01
2024-06-15 16 26.23 38.06
2024-06-15 17 25.73 39.46
2024-06-15 18 25.18 41.02
2024-06-15 19 23.98 44.79
2024-06-15 20 22.92 50.76
2024-06-15 21 20.75 61.68
2024-06-15 22 19.24 66.99
2024-06-15 23 18.49 69.13
2024-06-15 24 17.96 71.85
2024-06-16 1 17.54 76.22
2024-06-16 2 16.85 84.55
2024-06-16 3 16.58 87.21
2024-06-16 4 17.38 78.83
2024-06-16 5 16.98 83.59
2024-06-16 6 15.86 93.85
2024-06-16 7 14.78 95.75
2024-06-16 8 14.79 96.29
2024-06-16 9 15.13 95.91
2024-06-16 10 15.38 94.81
2024-06-16 11 15.96 93.57
2024-06-16 12 16.4 88.78
2024-06-16 13 17.79 79.46
2024-06-16 14 18.35 77.41
2024-06-16 15 20.53 66.19
2024-06-16 16 21.26 63.88
2024-06-16 17 21.48 60.17