TABULKA EXTRÉMNÍCH STAVŮ VZDUCHU

V tabulkách jsou uvedeny extremní, průměrné a další vybrané zajímavé hodnoty a body měření jednotlivých sledovaných fyzikálních parametrů vzduchu v nastaveném období. Pomocí formuláře je možné změnit typ zobrazených údajů to znamená, že je možné vybrat, zda budou vybrány hodinové, denní, nebo měsíční průměry. Dále je možné ve formuláři změnit časové období z kterého budou hodnoty vybrány, ale období je z důvodů množství dat omezené na cca 9000 údajů (v případě hodinových dat to představuje období 1 roku).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Typ zobrazených dat
Datum začátku zobrazeného období (rok-měsíc-den)
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den)
Zobrazit data dle nového nastavení výběru

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez rozlišení vzájemných vztahů. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
Teplota [°C] 6.21 17.05 27.75
Relativní vlhkost [%] 27.67 76.79 99.98
Tlak [Pa] 96251 97093 97862
Měrná vlhkost [g/kg s.v.] 5.62 9.49 13.05
Absolutní vlhkost [g/m3] 6.61 10.88 14.77
Měrná hmotnost [kg/m3] 1.119 1.16 1.211
Parciální tlak páry [Pa] 867 1459 1993
Teplota rosného bodu [°C] 4.9 12.39 17.44
Teplota mokrého teploměru [°C] 5.84 14.16 19.3
Entalpie [kJ/kg s.v.] 20.88 41.25 56.62

Výběr extremních hodnot je proveden z 733 záznamů nalezených v databázi

V další tabulce jsou uvedeny zajímavé údaje již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Veškeré údaje jsou průměrnými hodnotami dle nastaveného výběru (za hodinu, den, nebo měsíc).

Popis událostiDatum událostiHodina měřeníHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2024-05-27 16 27.75
Minimální teplota vzduchu [°C] 2024-06-14 6 6.21
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2024-05-26 23 97862
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2024-06-10 14 96251
Minimální relativní vlhkost [%] 2024-05-28 11 27.67
Maximální měrná vlhkost [g/kgs.v.] 2024-06-09 9 13.05
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2024-06-07 10 17.44
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kgs.v.] 2024-06-07 14 56.62
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] 37
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 206
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 55 [kJ/kgs.v.] 3
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kgs.v.] 89
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 116
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2024-05-26 16 6.47
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2024-06-06 22 142
Největší denní amplituda teploty [°C] 2024-05-27 17.14
Nejmenší denní amplituda teploty [°C] 2024-06-04 4.11

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2013. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení Datum konce zobrazeného období od 6.7.2013 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.