VÝPOČET TLOUŠŤKY IZOLACE A TEPELNÝCH ZTRÁT POTRUBÍ

Výpočtový stav okolního vzduchu
Tlak:
Nadmořská výška:
Teplota:
Relativní vlhkost:
Měrná vlhkost:
Typ okolního prostředí:
Parametry potrubí, vnitřního vzduchu a izolace
Tvar potrubí: Kruh Obdelník
Rozměr potrubí A, nebo průměr D:
Rozměr potrubí B:
Délka potrubí:
Objemový průtok vzduchu:
Průměrná rychlost proudění:
Vstupní teplota v potrubí:
Relativní vlhkost:
Měrná vlhkost:
Typ tepelné izolace:
Součinitel tepelné vodivosti:
Tloušťka tepelné izolace:

Výstupní teplota v potrubí:
Teplota rosného bodu:
Povrchová teplota i1:
Povrchová teplota i2:
Povrchová teplota e1:
Povrchová teplota e2:
Minimální tloušťka izolace:
Tepelná ztráta: