POČASÍ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Na této straně jsou zobrazeny aktuální parametry vzduchu. Pro měření je používán snímač teploty, relativní vlhkosti a tlaku T7511 od firmy COMET SYSTEM, s.r.o. Další podrobnosti o umístění snímače, jeho přesnosti a podmínkách měření jsou uvedeny na samostatné stránce.

Aktuální hodnoty a krátkodobé tendence jejich předpokládaného vývoje jsou také zobrazeny grafickou formou na stupnicích obrázků. V případě tlaku se jedná o hodnotu přepočítanou na hladinu moře, zatímco v ostatních tabulkách a grafech je udáván tlak vztahující se k místu měření.

Pomocí uvedeného přístroje se automaticky provádí měření uvedených hodnot. Dále se průběžně dopočítávají další hodnoty vlastností vzduchu a výsledky jsou zaznamenávány do databáze. Průběhy jednotlivých fyzikálních veličin vlastností vzduchu je možné zobrazit pomocí nastavitelných grafů a tabulek na straně archivu a extremní hodnoty stavů vzduchu je možné najít seřazené v tabulce s nastavitelným rozhraním výběru dat.

Aktuální naměřené hodnoty

Aktuální datum a čas měření je 16.4.2024 6:31. Pokud načtené údaje nejsou aktuální, tak je nutné si vynutit v prohlížeči aktualizaci stránky (obvykle F5).

ČasTeplotaRelativní vlhkostTlakTlak
[h:m:s] *1) [°C] *2) [%] *3) [Pa] *4) [Pa] *5)
06:30:167.7639607098933
06:25:157.864.69609098952
06:20:158649606098919
06:15:158.263.79606098917
06:10:158.464.39604098895
06:05:148.665.19601098862

Poznámka: *1) - čas serveru při ukládání naměřené hodnoty; *2) - teplota vzduchu v místě snímače; *3) - relativní vlhkost v místě snímače; *4) - absolutní tlak vzduchu v místě snímače; *5) - tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře včetně teplotní korekce

Graf hodinových průměrů teploty a relativní vlhkosti za posledních 24 hodin

Zelený sloupcový graf zobrazuje hodnoty hodinových průměrů teploty venkovního vzduchu a modrý graf hodnoty relativní vlhkosti vzduchu. V grafu jsou zobrazeny hodnoty v posloupnosti před 24 hodinami vzestupně do současnosti (poslední ukončené hodiny).

Graf zobrazení naměřených hodnot

Aktuální hodinové průměry některých sledovaných veličin

V první tabulce jsou uvedeny hodinové průměry přímo měřených veličin. Hodnoty jsou snímány s frekvencí 5 minut a následně je každou hodinu dopočítána průměrná hodinová hodnota měřené veličiny.

Čas měřeníTeplotaRelativní vlhkostAtmosferický tlak
[hodina] [°C] [%] [Pa]
68.7282.9695932.1
510.3786.5195961.7
412.1185.1895913.3
312.190.4195928.3

V druhé tabulce jsou uvedeny hodinové průměry některých dopočítávaných veličin. Jsou zde uvedeny 4 předchozí zaznamenané hodiny.

Čas měřeníMěrná vlhkostMěrná hmotnostTeplota rosného boduEntalpie
[hodina] [g/kg s.v.] [kg/m3] [°C] [kJ/kg s.v.]
66.121.1825.9724.2
57.161.1748.2228.5
47.91.1669.6932.17
38.391.16610.5833.39

Teplota a vlhkost v posledních 5 dnech

Graf zobrazení naměřených hodnot

Zelený sloupcový graf zobrazuje hodnoty hodinových průměrů teploty venkovního vzduchu a modrý graf hodnoty relativní vlhkosti vzduchu.

Minimální, průměrné a maximální hodnoty

V další tabulce jsou uvedeny průměrné a extremní hodnoty z archivu hodinových průměrů, které byly naměřeny v období posledních 20 dnů.

VeličinaMinimální hodnotaPrůměrná hodnotaMaximální hodnota
Teplota [°C]2.2814.8228.47
Tlak [Pa]94786.19703898910.8
Měrná vlhkost [g/kg s.v.]4.037.0310.6
Teplota rosného bodu [°C]0.117.9614.17
Entalpie [kJ/kg s.v.]13.8332.7450.48