POROVNÁNÍ DVOU OBDOBÍ STAVU POČASÍ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

V níže zobrazené grafu je možné zobrazit porovnání jedné veličiny pro nastavené dva časové úseky. Typ veličiny a další parametry zobrazení je možné zadat pomocí ovladacího formuláře. Základní nastavení je provedeno pro teplotu v průběhu posledního týdne s teplotou ve stejném období před rokem.

Volbou Typ zobrazených dat lze nastavit, zda se budou zobrazovat údaje týkající se hodinových, denních nebo měsíčních průměrů vybrané veličiny. Délku zobrazeného období je možné zvolit z důvodů grafického zpracování v rozsahu 24 hodin až 1 rok a pokud bude zadána hodnota jiná, tak se automaticky dosadí přednastavená délka jednoho týdne. Podobně je omezen také odstup porovnávaného období a to začátkem a koncem měřených údajů uložených v databázi. Pokud bude nastavena hodnota překračující rozsah měřeného období, tak bude automaticky dosazeno nejbližší období od počátku, nebo konce záznamu databáze.

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Typ zobrazených dat
Délka zobrazeného období
Odstup porovnávaného období
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den)
Zobrazená fyzikální veličina
Nové nastavení grafu
Graf vybraných hodnot z databáze

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2013. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení Datum konce zobrazeného období od 6.7.2013 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.