KONVERTOR JEDNOTEK OBJEMOVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU

Výpočtový stav vzduchu
Tlak:
Nadmořská výška:
Teplota:
Relativní vlhkost:
Měrná vlhkost:
Zadání a výpočet průtoků
Objemový průtok vzduchu:

Objemový průtok vzduchu:
Hmotnostní průtok vzduchu:
Hmotnostní průtok s.v.:
Hmotnostní průtok vody:
Objemový průtok s.v.:
Objemový průtok s.v. (NS):
Objemový průtok (NS):