TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum začátku zobrazeného období (rok-měsíc-den)
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den)
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24)
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24)
Zobrazit data dle nového nastavení výběru

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
Teplota [°C] 6.21 17.06 27.75
Relativní vlhkost [%] 27.67 76.76 99.98
Tlak [Pa] 96251 97093 97862
Měrná vlhkost [g/kg s.v.] 5.62 9.49 13.05
Absolutní vlhkost [g/m3] 6.61 10.88 14.77
Měrná hmotnost [kg/m3] 1.119 1.16 1.211
Parciální tlak páry [Pa] 867 1459 1993
Teplota rosného bodu [°C] 4.9 12.39 17.44
Teplota mokrého teploměru [°C] 5.84 14.16 19.3
Entalpie [kJ/kg s.v.] 20.88 41.26 56.62

Výběr hodnot je proveden z 734 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2024-05-27 16 27.75
Minimální teplota vzduchu [°C] 2024-06-14 6 6.21
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2024-05-26 23 97862
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2024-06-10 14 96251
Minimální relativní vlhkost [%] 2024-05-28 11 27.67
Maximální měrná vlhkost [g/kgs.v.] 2024-06-09 9 13.05
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2024-06-07 10 17.44
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kgs.v.] 2024-06-07 14 56.62
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] 37
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 207
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 55 [kJ/kgs.v.] 3
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kgs.v.] 89
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 116
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2024-05-26 16 6.47
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2024-06-06 22 142

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2013. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení Datum konce zobrazeného období od 6.7.2013 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.