VÝPOČET STAVU VZDUCHU PŘI OHŘEVU A VÝKON OHŘÍVAČE

Výběr typu výpočtu:

Tlak:
Nadmořská výška:

VSTUP VÝSTUP
Teplota:
Relativní vlhkost:
Měrná vlhkost:
Objemový průtok vzduchu:

Měrná hustota:
Teplota rosného bodu:
Entalpie:
Tepelný výkon: