OBECNÝ VÝPOČET TLAKOVÝCH ZTRÁT MÍSTNÍM ODPOREM

Výběr typu výpočtu:

Měrná hustota:
Průměrná rychlost proudění:
Součinitel místního odporu: (-)

Tlaková ztráta: