VÝPOČET MĚRNÉ TLAKOVÉ ZTRÁTY V POTRUBÍ

Nastavení vlastností potrubí a vzduchu
Typ potrubí:
Drsnost potrubí:
Relativní vlhkost:
Teplota:
Měrná hustota:
Výběr tvaru potrubí
Obdelníkový profil
Kruhový profil
Výběr zaokrouhlování rozměrů
Přesný rozměr
Jemná řada
Hrubá řada
Výpočet měrné tlakové ztráty potrubí
Rozměr potrubí A, nebo průměr D:
Rozměr potrubí B:
Objemový průtok vzduchu:
Průměrná rychlost proudění:

Měrná tlaková ztráta: