VÝPOČET VLASTNOSTÍ VLHKÉHO VZDUCHU

Tlak :
přípustný rozsah tlaku 50-150 kPa
Nadmořská výška:
přípustný rozsah 0-3 km
Teplota:
přípustný rozsah teploty je -20 až +80°C
Relativní vlhkost:
přípustný rozsah hodnoty 0-100 %
Měrná vlhkost:

Měrná hustota:
Měrná hmotnost s.v.:
Absolutní vlhkost:
Parciální tlak páry:
Teplota rosného bodu:
Teplota mokrého teploměru:
Entalpie: