Formulář pro zjištění tlakové ztráty místním odporem

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 7.9 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 7.9 °C
  • Atmosferický tlak: 98730 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 01:35:03 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 1.6 °C
  • Relativní vlhkost: 43 %
  • Rosný bod: -8.7 °C
  • Atmosferický tlak: 100790 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 22 °C byla změřena pro tento den v roce 2014.


Nejnižší teplota -3.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Průměrná celodenní teplota pro 21.březen změřená v minulých letech je 5.9 °C.

VÝPOČET MÍSTNÍCH ODPORŮ PRO OBLOUKY A KOLENA

TVAR A TYP TVAROVKY
charakteristika zadání: k dispozici je možné vybrat několik různých typů a tvarů z přednastaveného seznamu; další zadání je rozdílné dle vybraného typu tvarovky
Rozměr A (D): A - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 50 až 2 000 mm
přednastavená hodnota: 500 mm
charakteristika zadání: rozměr profilu potrubí; v případě obdelníkového tvaru je profil definován rozměrem A x B, a v případě kruhového tvaru průměrem D
Rozměr B: B - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 50 až 2 000 mm
přednastavená hodnota: 500 mm
charakteristika zadání: rozměr profilu potrubí; v případě obdelníkového tvaru je profil definován rozměrem A x B, a v případě kruhového tvaru průměrem D (toto pole zůstane prázdné)
Poloměr R (r): R - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 0 až 2 000 mm
přednastavená hodnota: 0 mm
charakteristika zadání: poloměr zaoblení oblouku; v případě obdelníkového profilu se jedná o vnitřní hranu; u kruhového profilu je rozměr vztažen k ose
Úhel: α - ÚHEL TVAROVKY
základní jednotka: °
přípustný rozsah zadání: 5 až 180° pro oblouky a 5 až 90° pro kolena
přednastavená hodnota: 90°
charakteristika zadání: geometrický parametr určující tvar dílu; obvykle s větším úhlem narůstá tlaková ztráta tvarovky
[°stupně]
Hustota vzduchu: ρ - MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/m3
přípustný rozsah zadání: 0 až 5 kg/m3
přednastavená hodnota: 1,2 kg/m3
charakteristika zadání: hustota vzduchu vyjadřuje hmotnost objemové jednotky vzduchu a při výpočtu je použita k stanovení dynamického tlaku
Rychlost proudění: w - RYCHLOST PROUDĚNÍ
základní jednotka: m/s
přípustný rozsah zadání: 0 až 30 m/s
přednastavená hodnota: 5 m/s
charakteristika zadání: průměrná rychlost proudění vzduchu (vzdušiny) dle plochy
Průtok: V - OBJEMOVÝ PRŮTOK
základní jednotka: m3/s
charakteristika: objemový průtok vzduchu (případně vzdušiny) uvažovaným profilem potrubí
Součinitel místního odporu: ξ - SOUČINITEL MÍSTNÍHO ODPORU
základní jednotka: - (bezrozměrná hodnota)
charakteristika: ztrátový součinitel vyjadřuje poměrnou hodnotu lokální tlakové ztráty k dynamickému tlaku
(-)
Tlaková ztráta - výsledek: pz - TLAKOVÁ ZTRÁTA
základní jednotka: Pa
charakteristika: tlaková ztráta místním odporem v zadaném potrubním prvku

Pro nový výpočet doplňte hodnoty zadání a stiskněte tlačítko Vypočítat

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2023)
TOPlist