Formulář pro zjištění tlakové ztráty místním odporem

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 26.9 °C
  • Relativní vlhkost: 38.4 %
  • Rosný bod: 11.5 °C
  • Atmosferický tlak: 98260 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 16:46:30 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 20.3 °C
  • Relativní vlhkost: 51 %
  • Rosný bod: 9.6 °C
  • Atmosferický tlak: 98600 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 31 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota 9.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 16.červen změřená v minulých letech je 19.6 °C.

VÝPOČET MÍSTNÍCH ODPORŮ PŘI ZMĚNĚ PRŮŘEZU

Výběr výpočtu pro standardní typy tvarovek:

Obecný výpočet
Oblouky, kolena
Různé potrubní prvky
Odbočky a rozbočky


L - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 0 až 2 000 mm
přednastavená hodnota: 500 mm
charakteristika zadání: délka přechodu (části tvarovky v které se mění průřez)
Průtok vzduchu: V - OBJEMOVÝ PRŮTOK
základní jednotka: m3/s
přípustný rozsah zadání: 0 až 50 m3/s
přednastavená hodnota: 1 m3/s
charakteristika: objemový průtok vzduchu (případně vzdušiny) uvažovaným profilem potrubí
Hustota vzduchu: ρ - MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/m3
přípustný rozsah zadání: 0 až 5 kg/m3
přednastavená hodnota: 1,2 kg/m3
charakteristika zadání: hustota vzduchu vyjadřuje hmotnost objemové jednotky vzduchu a při výpočtu je použita k stanovení dynamického tlaku
Součinitel místního odporu: ξ - SOUČINITEL MÍSTNÍHO ODPORU
základní jednotka: - (bezrozměrná hodnota)
charakteristika: ztrátový součinitel vyjadřuje poměrnou hodnotu lokální tlakové ztráty k dynamickému tlaku; uvedená hodnota je vztažena k menšímu průřezu a větší rychlosti proudění
(-)
Tlaková ztráta - výsledek: pz - TLAKOVÁ ZTRÁTA
základní jednotka: Pa
charakteristika: tlaková ztráta místním odporem v zadaném potrubním prvku

Pro nový výpočet doplňte hodnoty zadání a stiskněte tlačítko Vypočítat

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist