Formulář pro zjištění tlakové ztráty místním odporem

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 18.6 °C
  • Relativní vlhkost: 47.7 %
  • Rosný bod: 7.3 °C
  • Atmosferický tlak: 99620 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 17:40:21 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 16.2 °C
  • Relativní vlhkost: 49 %
  • Rosný bod: 5.3 °C
  • Atmosferický tlak: 98250 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 25.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Nejnižší teplota 2.1 °C byla změřena pro tento den v roce 2018.


Průměrná celodenní teplota pro 30.září změřená v minulých letech je 12.5 °C.

VÝPOČET MÍSTNÍCH ODPORŮ PRO NĚKTERÉ POTRUBNÍ PRVKY

TVAROVÁ CHARAKTERISTIKA
charakteristika zadání: výběrem se určí typ a tvar prvku; k dispozici jsou pouze základní prvky používané ve vzduchotechnice, ale skutečná tlaková ztráta je závislá na konkretním provedení; mezi podobnými díly od různých výrobců mohou být velké rozdíly
A - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 50 až 2 000 mm
přednastavená hodnota: 500 mm
charakteristika zadání: rozměr profilu potrubí; v případě obdelníkového tvaru je profil definován rozměrem A x B, a v případě kruhového tvaru průměrem D
Rozměr B (nebo 0 pro kruh): B - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 50 až 2 000 mm
přednastavená hodnota: 0 mm - kruhový profil
charakteristika zadání: rozměr profilu potrubí; v případě obdelníkového tvaru je profil definován rozměrem A x B, a v případě kruhového tvaru průměrem D (toto pole zůstane prázdné, nebo bude vyplněna 0)
Hustota vzduchu: ρ - MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/m3
přípustný rozsah zadání: 0 až 5 kg/m3
přednastavená hodnota: 1,2 kg/m3
charakteristika zadání: hustota vzduchu vyjadřuje hmotnost objemové jednotky vzduchu a při výpočtu je použita k stanovení dynamického tlaku
Rychlost proudění: w - RYCHLOST PROUDĚNÍ
základní jednotka: m/s
přípustný rozsah zadání: 0 až 30 m/s
přednastavená hodnota: 5 m/s
charakteristika zadání: průměrná rychlost proudění vzduchu (vzdušiny) dle plochy
Průtok: V - OBJEMOVÝ PRŮTOK
základní jednotka: m3/s
charakteristika: objemový průtok vzduchu (případně vzdušiny) uvažovaným profilem potrubí (nebo dílu)
Součinitel místního odporu: ξ - SOUČINITEL MÍSTNÍHO ODPORU
základní jednotka: - (bezrozměrná hodnota)
charakteristika: ztrátový součinitel vyjadřuje poměrnou hodnotu lokální tlakové ztráty k dynamickému tlaku
(-)
Tlaková ztráta - výsledek pro vybraný prvek: pz - TLAKOVÁ ZTRÁTA
základní jednotka: Pa
charakteristika: tlaková ztráta místním odporem v zadaném potrubním prvku

Pro nový výpočet doplňte hodnoty zadání a stiskněte tlačítko Vypočítat

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2023)
TOPlist