Reference projekční kanceláře QPRO

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: -3.2 °C
  • Relativní vlhkost: 43.5 %
  • Rosný bod: -13.8 °C
  • Atmosferický tlak: 98230 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 18:38:29 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 8.7 °C
  • Relativní vlhkost: 99 %
  • Rosný bod: 8.5 °C
  • Atmosferický tlak: 97270 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 19.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota -2 °C byla změřena pro tento den v roce 2013.


Průměrná celodenní teplota pro 18.březen změřená v minulých letech je 6.1 °C.

REFERENČNÍ PROJEKTY

Na této straně jsou uvedeny některé z projektů, na jejichž zpracování se podílela projekční kancelář Qpro. Nejedná se o kompletní výpis, ale pouze o typické, či z nějakého hlediska zajímavé projekty. Ročně je v projekci zpracováno až několik desítek projektů, studií a dalších odborných prací.

Strana: 1 | Výběr stránky: 1, 2, 3, 4 | Další |

2015 - Central Sticks

Ve firmě Central Sticks, která se zabývá výrobou dřevěných prvků pro potravinářství, byl připraven projekt pro specifickou technologii sušení a broušení dřeva s odtahem znehodnoceného vzduchu do průmyslových filtrů. V areálu firmy se jednalo již o několikátou akci a dlouhodobou spolupráci při řešení stavební, hygienické i technologické vzduchotechniky.

2015 - Ammann Nové Město nad Metují

V rámci dílčí rekonstrukce objektu závodního stravování v areálu firmy Ammann v Novém Městě nad Metují byl připraven prováděcí projekt výměny vzduchotechniky. Původní vzduchotechnika byla již z části nefunkční a pocházela ze 70 let minulého století. Nové řešení obsahuje vzduchotechnickou jednotku se systémem zpětného získávání tepla, která je umístěna na střeše. Základním principem větrání je odtah znehodnoceného vzduchu pomocí nerezových digestoří rozmístěných přímo nad zdroji škodlivin. Realizace byla provedena v následujícím roce.

2015 - Ljunghall Čáslav

Pro novou obrobnu v areálu firmy LJUNGHALL v Čáslavi byl zpracován projekt vzduchotechniky a chlazení. Pro vlastní výrobní halu je použita vzduchotechnická jednotka Robatherm ve venkovním provedení se systémem ZZT a přímotopným ohřívačem na zemní plyn. Projekt dále řeší prostory lokální vestavby administrativní části, zázemí výroby a skladu.

2015 - TULIPA Třebešín

V roce 2015 až 2017 se projekční kancelář Qpro podílela na přípravě bytového komplexu Tulipa Třebešín. K dokončení části objektů došlo v roce 2017, ale výstavba dalších objektů pokračovala i v dalších letech.

2015 - CRYTUR Turnov

Pro objekt speciální výroby byl navržen projekt vzduchotechniky, který řeší čisté prostory. Zajímavostí tohoto projektu je, že se jednalo o rekonstrukci s velmi malým prostorem pro strojovnu a technické instalace s požadavkem na krátkou instalaci s minimálním omezením výroby. Po zpracování a odsouhlasení projektu byla následně provedena instalace.

2014 - Barešův ranč

Pro nově vznikající volnočasový areál byl připraven projekt vzduchotechniky. Projekt řeší větrání kuchyně a restaurace v areálu.

2014 - Datové centrum DAJATO

Firma VSHosting vybudovala v Praze moderní datové centrum Server Park. Ve spolupráci s dalšími profesemi byla navržena základní vzduchotechnika pro tento objekt ve fázi DSP a DPS.

2014 - Zimní stadion v Hlinsku

Přestože tento projekt není technicky příliš složitý, tak se jedná o zajímavé řešení z hlediska návrhu. Požadavkem investora bylo zajištění vhodné vlhkosti tak, aby se omezil vznik nežádoucích jevů v hale z důvodů kondenzace vzdušné vlhkosti. Protože se jedná o relativně jednoduchou stavbu, která je poměrně výrazně netěsná a větrání je přirozené, tak základním problémem je definovat správně potřebný výkon odvlhčování. Z tohoto důvodu byla před vlastním projektem vypracována teoretická studie s rozborem možností a důsledků různých řešení. Následně bylo v projektu použito cirkulační odvlhčování v prostoru haly pomocí adsorbční kompaktní odvlhčovací jednotky s plynovým ohřívačem a odvlhčovacím výkonem cca 50 kg/h. Distribuce suchého vzduchu je provedena pomocí textilní vyústě.

2014 - Uniplast

Pro výrobní závod v Žáravicích, který se zabývá především výrobou technických dílů z termoplastů byla v projekční kanceláři navrženo řešení vzduchotechniky pro přístavbu nové výrobní haly s administrativní vestavbou. Projekt byl v průběhu přípravy detailně konzultován s investorem, který je současně provozovatelem objektu. Taková spolupráce je vždy výhodná, protože výsledné řešení není optimalizováno pouze z hlediska prvotní investice, ale také s ohledem na provozní potřeby a náklady.

2013 - KYB Pardubice

Areál firmy KYB je umístěn v průmyslové zóně Staré Čívice u Pardubic. Firma se zabývá výrobou tlumičů do automobilů. V roce 2013 a 2014 bylo provedeno rozšíření výrobního závodu, na kterém se v rámci řešení vzduchotechniky také podílela kancelář Qpro.

2013 - ČMI PARDUBICE

Projekt pro stavební povolení a následně prováděcí projekt pro přístavbu budovy Českého metrologického institutu v Pardubicích. Základním požadavkem projektu je zajištění velmi přísných požadavků na prostředí pro potřeby kalibrace etalonů a pracovních měřidel.

2012 - MUBEA ŽEBRÁK

Prováděcí projekt pro rozšíření výrobních a administrativních ploch v areálu závodu v Žebráku. Přestože projekt navazoval na předchozí stupně, tak řešení bylo v návaznosti na úpravy technologie, dispozici i z důvodů investičních úspor výrazně upraveno. V rámci nového návrhu a úprav řešení vzduchotechniky a chlazení se podařilo docílit významných úspor, jejichž oprávněnost se následnou instalací prokázala. Větrání a chlazení je řešeno pomocí 12 vzduchotechnických jednotek s celkovým průtokem přiváděného upraveného vzduchu vyšším než 250 tis. m3/h a chladícím výkonem téměř 2 MW.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2018)
TOPlist