Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 19.5 °C
  • Relativní vlhkost: 47.6 %
  • Rosný bod: 8.2 °C
  • Atmosferický tlak: 98970 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 17:01:58 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 21.4 °C
  • Relativní vlhkost: 69 %
  • Rosný bod: 15.5 °C
  • Atmosferický tlak: 99370 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 30.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Nejnižší teplota 8.1 °C byla změřena pro tento den v roce 2014.


Průměrná celodenní teplota pro 22.srpen změřená v minulých letech je 19.6 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]19.519.730.719.68.1
Relativní vlhkost vzduchu [%]48491007432
Atmosferický tlak [Pa]9897098985996959880897775
Teplota rosného bodu [°C]8.18.822.214.15.8
Teplota mokrého teploměru [°C]12.913.323.116.28
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]6.97.217.310.75.9
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]88.419.612.46.8
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.171.171.221.171.12
Parciální tlak vodní páry [Pa]1080113126701674923
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]37.138.17047.125.4
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 14.2°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 24.2°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 19.1°C a byla změřena v roce 2012. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 17.6°C a byla změřena v roce 2009.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2017)
TOPlist