Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 1.3 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 1.3 °C
  • Atmosferický tlak: 97390 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 07:54:49 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 1.3 °C
  • Relativní vlhkost: 75 %
  • Rosný bod: -2.3 °C
  • Atmosferický tlak: 100340 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 8.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Nejnižší teplota -14.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2010.


Průměrná celodenní teplota pro 16.prosinec změřená v minulých letech je 1 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]1.31.78.31-14.8
Relativní vlhkost vzduchu [%]1001001008963
Atmosferický tlak [Pa]97390972981006429854194661
Teplota rosného bodu [°C]1.31.76.2-0.6-16
Teplota mokrého teploměru [°C]1.31.76.90.3-15
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]4.34.56.33.91
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]5.35.47.44.81.3
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.231.231.331.251.17
Parciální tlak vodní páry [Pa]671690951615151
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]12.112.923.510.8-12.6
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je -0.1°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 2.6°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 6.1°C a byla změřena v roce 2008. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je -7.7°C a byla změřena v roce 2010.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2017)
TOPlist