Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 11.5 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 11.5 °C
  • Atmosferický tlak: 98620 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 01:42:29 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 9.7 °C
  • Relativní vlhkost: 97 %
  • Rosný bod: 9.2 °C
  • Atmosferický tlak: 99110 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 17.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota -1 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Průměrná celodenní teplota pro 19.říjen změřená v minulých letech je 7.8 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]11.512.117.57.8-1
Relativní vlhkost vzduchu [%]1001001009152
Atmosferický tlak [Pa]9862098604993909877097373
Teplota rosného bodu [°C]11.512.113.36.3-1.4
Teplota mokrého teploměru [°C]11.512.114.67-1.2
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]8.799.86.23.4
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]10.310.711.67.54.3
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.21.21.261.221.18
Parciální tlak vodní páry [Pa]135814091532972544
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]33.534.941.723.57.6
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 5.5°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 11.1°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 8.6°C a byla změřena v roce 2016. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 3.6°C a byla změřena v roce 2009.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2017)
TOPlist