Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: -3.2 °C
  • Relativní vlhkost: 44.4 %
  • Rosný bod: -13.6 °C
  • Atmosferický tlak: 98230 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 18:33:29 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 8.7 °C
  • Relativní vlhkost: 99 %
  • Rosný bod: 8.5 °C
  • Atmosferický tlak: 97270 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 19.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota -2 °C byla změřena pro tento den v roce 2013.


Průměrná celodenní teplota pro 18.březen změřená v minulých letech je 6.1 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]-3.2-2.819.96.1-2
Relativní vlhkost vzduchu [%]44431007330
Atmosferický tlak [Pa]9823098141996479845495916
Teplota rosného bodu [°C]-12.5-12.49.21-8.1
Teplota mokrého teploměru [°C]-5.8-5.610.73.8-3.8
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]1.31.37.54.32
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]1.71.78.95.22.4
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.271.261.271.231.16
Parciální tlak vodní páry [Pa]2082091164674306
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]0.10.531.6173.2
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 2.1°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 9.9°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 6.7°C a byla změřena v roce 2014. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 0.4°C a byla změřena v roce 2013.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2018)
TOPlist