Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 27.2 °C
  • Relativní vlhkost: 30.7 %
  • Rosný bod: 8.7 °C
  • Atmosferický tlak: 99110 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 17:18:03 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 22.9 °C
  • Relativní vlhkost: 43 %
  • Rosný bod: 9.8 °C
  • Atmosferický tlak: 98980 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 29.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Nejnižší teplota 6.2 °C byla změřena pro tento den v roce 2013.


Průměrná celodenní teplota pro 26.květen změřená v minulých letech je 15.9 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]27.227.329.415.96.2
Relativní vlhkost vzduchu [%]31311006930
Atmosferický tlak [Pa]9911099128992939840897486
Teplota rosného bodu [°C]8.58.717.79.42.3
Teplota mokrého teploměru [°C]1616.118.712.16.1
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]77.213.17.74.6
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]88.115.195.5
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.151.151.221.181.12
Parciální tlak vodní páry [Pa]1108112820261208720
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]45.445.854.335.721.4
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 10.8°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 19.7°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 13.8°C a byla změřena v roce 2009. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 9°C a byla změřena v roce 2013.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2018)
TOPlist