Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 18.5 °C
  • Relativní vlhkost: 79.3 %
  • Rosný bod: 14.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98670 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 00:20:44 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 20.8 °C
  • Relativní vlhkost: 61 %
  • Rosný bod: 13 °C
  • Atmosferický tlak: 99000 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 32.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Nejnižší teplota 7.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 24.červen změřená v minulých letech je 17.9 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]18.5032.417.97.7
Relativní vlhkost vzduchu [%]7901007134
Atmosferický tlak [Pa]986700992359860897985
Teplota rosného bodu [°C]14.9017.611.73.9
Teplota mokrého teploměru [°C]16.1021.414.17.7
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]10.801395.1
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]12.6014.910.56.1
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.1701.221.171.11
Parciální tlak vodní páry [Pa]1690020081407805
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]46.2063.740.924.7
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 13.6°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 21.1°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 18.3°C a byla změřena v roce 2016. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 13°C a byla změřena v roce 2013.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2017)
TOPlist