Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 2.7 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 2.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98080 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 06:24:38 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: -0.5 °C
  • Relativní vlhkost: 85 %
  • Rosný bod: -2.5 °C
  • Atmosferický tlak: 98200 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 28 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota -0.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Průměrná celodenní teplota pro 28.duben změřená v minulých letech je 13.2 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]2.732813.2-0.5
Relativní vlhkost vzduchu [%]1001001006927
Atmosferický tlak [Pa]9808098114996819825697008
Teplota rosného bodu [°C]2.7314.66.4-3.1
Teplota mokrého teploměru [°C]2.7315.99.6-1.3
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]4.74.810.86.43
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]5.8612.57.63.7
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.241.231.251.191.14
Parciální tlak vodní páry [Pa]7427581663999472
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]14.615.245.429.57.4
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 9.2°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 16°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 13.6°C a byla změřena v roce 2012. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 6.3°C a byla změřena v roce 2015.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2017)
TOPlist