Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 11.5 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 11.5 °C
  • Atmosferický tlak: 98620 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 01:47:29 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 9.7 °C
  • Relativní vlhkost: 97 %
  • Rosný bod: 9.2 °C
  • Atmosferický tlak: 99110 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 17.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota -1 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Průměrná celodenní teplota pro 19.říjen změřená v minulých letech je 7.8 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] 4.38 12.62 22.13
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 42.64 87.47 100
TLAK [Pa] 97233 99094 99984
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 5.21 8.06 11.55
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 6.24 9.61 13.61
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.168 1.2 1.236
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 821 1268 1816
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] 4.12 10.25 15.97
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] 4.38 11.27 16.69
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 17.74 33.1 47.48

Výběr hodnot je proveden z 721 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2017-09-27 16 22.13
Minimální teplota vzduchu [°C] 2017-09-19 7 4.38
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2017-10-15 11 99984
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2017-10-05 18 97233
Minimální relativní vlhkost [%] 2017-09-30 15 42.64
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2017-09-26 17 11.55
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2017-09-26 17 15.97
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2017-10-16 17 47.48
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 23
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 21
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2017-10-01 9 3.41
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2017-10-05 21 196

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2017)
TOPlist