Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 18.7 °C
  • Relativní vlhkost: 76.2 %
  • Rosný bod: 14.4 °C
  • Atmosferický tlak: 98660 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 00:15:44 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 20.8 °C
  • Relativní vlhkost: 61 %
  • Rosný bod: 13 °C
  • Atmosferický tlak: 99000 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 32.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Nejnižší teplota 7.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 24.červen změřená v minulých letech je 17.9 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] 8.86 19.89 32.52
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 24.44 60.98 100
TLAK [Pa] 97448 98800 99558
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 4.47 8.66 15.94
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 5.28 10.02 18.08
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.114 1.17 1.22
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 707 1355 2453
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] 2.02 11.1 20.76
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] 7.44 14.59 21.11
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 23.99 42.06 62.65

Výběr hodnot je proveden z 716 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2017-06-22 17 32.52
Minimální teplota vzduchu [°C] 2017-06-08 5 8.86
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2017-06-18 11 99558
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2017-06-06 15 97448
Minimální relativní vlhkost [%] 2017-06-01 20 24.44
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2017-06-23 9 15.94
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2017-06-23 9 20.76
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2017-05-30 16 62.65
Počet hodin s teplotou vyšší než 30 [°C] 21
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] 120
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 343
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 55 [kJ/kg s.v.] 55
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 144
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 109
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2017-06-06 16 5.6
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2017-06-23 1 228

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2017)
TOPlist