Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 19.6 °C
  • Relativní vlhkost: 49.6 %
  • Rosný bod: 8.8 °C
  • Atmosferický tlak: 98970 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 16:56:57 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 21.4 °C
  • Relativní vlhkost: 69 %
  • Rosný bod: 15.5 °C
  • Atmosferický tlak: 99370 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 30.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Nejnižší teplota 8.1 °C byla změřena pro tento den v roce 2014.


Průměrná celodenní teplota pro 22.srpen změřená v minulých letech je 19.6 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] 11.14 21.15 35.73
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 32.89 71.6 100
TLAK [Pa] 97291 98673 99494
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 6.24 11.14 18.68
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 7.27 12.76 21
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.103 1.16 1.21
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 985 1734 2876
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] 6.74 14.93 23.38
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] 10.38 17.14 23.54
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 30.65 49.65 71.82

Výběr hodnot je proveden z 736 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2017-08-01 17 35.73
Minimální teplota vzduchu [°C] 2017-08-22 5 11.14
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2017-08-14 11 99494
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2017-07-26 7 97291
Minimální relativní vlhkost [%] 2017-08-01 17 32.89
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2017-08-03 17 18.68
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2017-08-03 17 23.38
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2017-08-03 18 71.82
Počet hodin s teplotou vyšší než 30 [°C] 44
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] 153
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 404
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 55 [kJ/kg s.v.] 216
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 350
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 383
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2017-07-31 10 4.7
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2017-08-11 13 228

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2017)
TOPlist