Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 1.3 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 1.3 °C
  • Atmosferický tlak: 97390 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 07:54:49 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 1.3 °C
  • Relativní vlhkost: 75 %
  • Rosný bod: -2.3 °C
  • Atmosferický tlak: 100340 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 8.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Nejnižší teplota -14.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2010.


Průměrná celodenní teplota pro 16.prosinec změřená v minulých letech je 1 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] -1.89 3.56 10.89
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 49.03 88.48 100
TLAK [Pa] 95848 98344 99867
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 2.1 4.49 7.25
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 2.57 5.51 8.69
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.172 1.24 1.272
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 324 704 1133
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -7.47 1.73 8.79
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] -2.83 2.77 8.98
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 4.84 14.85 27.56

Výběr hodnot je proveden z 727 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2017-11-22 13 10.89
Minimální teplota vzduchu [°C] 2017-12-01 21 -1.89
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2017-12-05 20 99867
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2017-12-11 22 95848
Minimální relativní vlhkost [%] 2017-12-14 14 49.03
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2017-11-22 11 7.25
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2017-11-22 11 8.79
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2017-11-22 11 27.56
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] 54
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2017-12-12 2 2.67
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2017-12-10 14 242

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2017)
TOPlist