Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: -3.2 °C
  • Relativní vlhkost: 44.4 %
  • Rosný bod: -13.6 °C
  • Atmosferický tlak: 98230 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 18:33:29 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 8.7 °C
  • Relativní vlhkost: 99 %
  • Rosný bod: 8.5 °C
  • Atmosferický tlak: 97270 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 19.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota -2 °C byla změřena pro tento den v roce 2013.


Průměrná celodenní teplota pro 18.březen změřená v minulých letech je 6.1 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] -12.78 -0.35 16.29
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 30.84 73.22 100
TLAK [Pa] 96247 98227 99831
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 0.76 3.14 7.96
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 0.99 3.86 9.33
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.165 1.25 1.325
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 120 491 1219
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -18.38 -4.62 9.88
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] -13.29 -1.71 10.67
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] -10.41 7.52 31.76

Výběr hodnot je proveden z 738 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2018-03-11 15 16.29
Minimální teplota vzduchu [°C] 2018-03-01 3 -12.78
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2018-02-18 12 99831
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2018-03-07 5 96247
Minimální relativní vlhkost [%] 2018-03-04 17 30.84
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2018-03-12 12 7.96
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2018-03-12 12 9.88
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2018-03-11 14 31.76
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] 369
Počet hodin s teplotou nižší než -10 [°C] 39
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2018-03-08 19 2.62
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2018-03-11 14 131

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2018)
TOPlist