Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 2.7 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 2.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98080 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 06:24:38 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: -0.5 °C
  • Relativní vlhkost: 85 %
  • Rosný bod: -2.5 °C
  • Atmosferický tlak: 98200 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 28 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota -0.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Průměrná celodenní teplota pro 28.duben změřená v minulých letech je 13.2 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] -1.22 9.62 23.36
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 32.98 70.14 100
TLAK [Pa] 97540 98890 100218
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 2.06 5.28 9.33
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 2.58 6.36 11.11
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.152 1.21 1.281
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 330 831 1467
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -7.27 3.79 12.67
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] -2.3 6.78 13.94
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 5.53 23.01 39.94

Výběr hodnot je proveden z 726 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2017-04-10 18 23.36
Minimální teplota vzduchu [°C] 2017-04-21 3 -1.22
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2017-04-20 12 100218
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2017-04-25 16 97540
Minimální relativní vlhkost [%] 2017-04-25 17 32.98
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2017-04-03 3 9.33
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2017-04-03 3 12.67
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2017-04-10 18 39.94
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 26
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] 4
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2017-03-29 9 4.98
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2017-04-10 24 166

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2017)
TOPlist