Ochrana dat a prohlášení o zachování důvěrnosti

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 18.9 °C
  • Relativní vlhkost: 61.7 %
  • Rosný bod: 11.4 °C
  • Atmosferický tlak: 98470 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 11:03:17 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 16.2 °C
  • Relativní vlhkost: 68 %
  • Rosný bod: 10.4 °C
  • Atmosferický tlak: 99240 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 28.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2022.


Nejnižší teplota 6.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Průměrná celodenní teplota pro 20.květen změřená v minulých letech je 16.5 °C.

PROHLÁŠENÍ O ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI A OCHRANA DAT

PROHLÁŠENÍ O ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI A OCHRANA DAT

Tyto webové stránky mají za cíl informovat o nabídce projekčních prací, konzultací a další nabízené činnosti. Dalším cílem je vytvářet podporu pro projektování v oborech vzduchotechnika a klimatizace pomocí nabízeného software, on-line výpočetních pomůcek a dalších oborových informací.

Pomocí těchto webových stránek nejsou shromažďovány žádné cílené informace o Vás vyjma obecných statistických informací. Sledované informace nejsou zaměřeny na individuální statistiku a neumožňují identifikovat návštěvníka. Ani tyto obecné statistické informace nejsou vědomě poskytovány třetím osobám.

Webové stránky jsou napsány pouze pomocí pasivní technologie html + php na straně serveru. Do Vašeho počítače nejsou vědomě zasílány žádné aktivní prvky, skripty a není využívána technologie "cookies". Také presentované výpočty jsou prováděny na straně serveru a do Vašeho počítače jsou zasílány jen výsledky výpočtů. Tento přístup má své přednosti, ale i zápory v podobě limitujících prvků.

Pokud jsou na stránkách odkazy na webové stránky třetích stran, tak jejich funkčnost a správnost je bez jakékoli záruky.

PRÁVNÍ PODMÍNKY POUŽITÍ STRÁNEK

Je cílem autora webové presentace zveřejňovat správné a pravdivé informace, přesto nelze poskytnout jakékoli záruky za jejich použití. Veškerý obsah webové presentace je poskytován uživateli tak jak je, bez jakékoli záruky a může být kdykoli změněn, nebo upraven. Jakékoli riziko spojené s užitím informací a dat z tohoto webu nese uživatel. Autor nenese odpovědnost za případné škody i nepřímého charakteru, ani za jejich náhrady.

Část stránek je věnována výpočtům používaným v oborech, kterým se web věnuje. Správnost výpočtů je obvykle podmíněna řadou okrajových podmínek. Snahou autora bylo předcházet chybám a vyvarovat se nesprávnému zadání, nebo výpočtové chybě. Je ovšem možné, že některá okrajová podmínka byla opomenuta, nebo byla do programu například vlivem překlepu provedena chyba apod. Z těchto a dalších důvodů se programy za určitých podmínek nemusí chovat korektně a mohou vznikat chyby, které při testování nebyly zjištěny. Proto za výsledky výpočtů nelze brát jakoukoli záruku a je vždy vhodné si výsledek ověřit také jiným postupem.

Software, který je k dispozici ke stažení na tomto webu, je poskytován dle individuálních podmínek. Součástí je obvykle licenční smlouva, která upravuje jeho použití. V případě, že software není vybaven licenční smlouvou, tak je poskytován tak jak je bez jakékoli záruky.

Informace, datové a textové soubory a další dokumenty, které jsou k dispozici ke stažení na tomto webu je možné použít pro osobní i profesní potřebu uživatele. Následné šíření těchto dat a informací v jakékoli formě není dovoleno bez souhlasu autora.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist