Projekce vzduchotechniky a klimatizace - Chlumec nad Cidlinou

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

 • Teplota vzduchu: 25.4 °C
 • Relativní vlhkost: 40.9 %
 • Rosný bod: 11.1 °C
 • Atmosferický tlak: 98240 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 18:21:35 hodin.

Počasí před rokem

 • Teplota vzduchu: 21.2 °C
 • Relativní vlhkost: 48 %
 • Rosný bod: 9.8 °C
 • Atmosferický tlak: 98580 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 31 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota 9.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 16.červen změřená v minulých letech je 19.6 °C.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ QPRO

Hlavní náplní kanceláře pro techniku prostředí budov je projekce vzduchotechniky a klimatizace. Touto činností není myšleno pouze zakreslení potrubních rozvodů, ale v pojetí QPRO je tato činnost pojata komplexně od analýzy problému, přes návrh možných řešení a jejich zdůvodnění až po možnou spoluúčast při realizaci a oživení technického zařízení.

Základní specializací projekční kanceláře je vzduchotechnika, ale protože k řešení problémů techniky prostředí budov je nutné přistupovat komplexně a neoddělovat jednu část od druhé bez patřičných vzájemných vazeb, tak při zpracování dokumentace jsou využívány také znalosti ze souvisejících oborů technických zařízení budov.

Projekce je provozována na základě živnostenského listu od konce roku 2006. Technická kancelář je umístěna v Chlumci nad Cidlinou a svoji polohou v blízkosti dálnice D11 umožňuje výbornou dostupnost pro zakázky téměř na celém území České republiky.

Hlavním cílem kanceláře je nabídnout takové služby, které splní očekávání a požadavky zákazníků. Přestože tato formulace cíle je jednoduchá, tak její naplnění je náročné, a je nutné vynaložit veškeré úsilí, aby poskytované služby vždy splňovaly potřebné kvalitativní parametry. Z těchto důvodů je základní projekční práce řešena systémovým způsobem pomocí standardů a osvědčených postupů. Při projekci techniky prostředí ovšem vzniká také řada problémů, které jsou jedinečné a neopakovatelné. K řešení těchto situací je v kanceláři QPRO přistupováno maximálně tvořivě a nápaditě s originálními myšlenkami.

Při zpracování projektů a další činnosti jsou využívány zkušenosti získané předchozí projekční praxí na stovkách projektů vzduchotechniky a klimatizace. V samostatné části webu jsou některé ukázky projektů zpracovaných v kanceláři Qpro.

Klimatizace a větrání tvoří pouze malou součást objektů. Aby mohly být naplněny veškeré očekávání od kvalitní funkčnosti objektů, tak je nutné provádět veškerou činnost koordinovaně a cíleně společně s dalšími profesemi a obory. Při standardizovaném postupu projektování v kanceláři QPRO je důrazně dbáno na koordinovanou spolupráci a vzájemný respekt s ostatními navazujícími profesemi.

V současnosti v rámci projekční činnosti jsou v kanceláři QPRO zpracovávány všechny stupně projektové dokumentace od předprojektové studie, přes projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt až po dokumentaci skutečného stavu.

Mimo vlastní projekční činnost je také možné provádět různé konzultace, poradenství, oborové výpočty, návrhy a studie řešení a další. Kancelář je zaměřena zejména na tyto hlavní obory své činnosti:

 • vzduchotechnika
 • klimatizace
 • větrání
 • teplovzdušné vytápění
 • chlazení
 • vlhčení
 • odvlhčování
 • zpětné získávání tepla
 • akustika
 • energetické výpočty

Na základě praxe a získaných zkušeností z předchozí činnosti se kancelář specializuje zejména na budovy pro obchod, administrativu, průmysl, občanskou vybavenost a bydlení, ale je možné se podílet na projektu i z jiného odvětví.

Atypické projekty mohou být řešeny s využitím matematických modelů, nebo jiných pomůcek, pro optimalizaci řešení. Při tomto způsobu práce jsou využívány znalosti programování. Řada těchto pomůcek je také vyvíjena samostatně jako podpora projekční činnosti využitelná v projekční praxi dalších kanceláří.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist