Vzduchotechnika - výpočty, návrhy a dimenzování

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

 • Teplota vzduchu: 5.9 °C
 • Relativní vlhkost: 62.7 %
 • Rosný bod: -0.7 °C
 • Atmosferický tlak: 97500 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 05:26:41 hodin.

Počasí před rokem

 • Teplota vzduchu: 6.6 °C
 • Relativní vlhkost: 100 %
 • Rosný bod: 6.6 °C
 • Atmosferický tlak: 98370 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 21.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Nejnižší teplota -0.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Průměrná celodenní teplota pro 16.duben změřená v minulých letech je 9.9 °C.

ZÁKLADNÍ VZDUCHOTECHNICKÉ VÝPOČTY

Vykreslení hx diagramu dle nastavených parametrů pro volné použití
Návrh změn stavů vzduchu pomocí hx diagramu
Výpočet místních tlakových ztrát ve VZT potrubí
Návrh profilu potrubí dle průtoku, nebo rychlosti proudění
Výpočet potřebné plochy pro strojovnu vzduchotechniky
Převody průtoků a jejich vyjádření v různých jednotkách
Psychrometrické výpočty, návrhy výměníků, vlhčení, rekuperátorů atd.
Návrh a výpočet tloušťky tepelné izolace potrubí
Výpočet a kontrola výkonu zemního výměníku pro větrání
Výpočet tepelných zisků pro návrh klimatizace
Výpočet základních vlastností atmosferického vlhkého vzduchu
Výpočet tlakových ztrát třením v rovném potrubí

V této části webových stránek jsou umístěny formuláře a dialogy pro základní výpočty ve vzduchotechnice a klimatizaci a související profese. Technologie (viz. O webu) zde použité nejsou zcela vhodné pro přenos velkého objemu dat, nebo složité iterační výpočty, a proto zde uvedené dialogy "online" jsou pouze jednodušího charakteru.

V současnosti jsou zde připraveny tyto výpočty:

Tipy na výpočtové programy

Pro komplikovanější, nebo dlouhé výpočty (tepelné zisky, akustické výpočty apod.) jsou k dispozici vhodnější prostředky. Na některé tyto výpočty jsou uvedeny odkazy v sekci s tipy na software a doufám že se v sekci SOFTWARE postupně objeví další možnosti provádění těchto výpočtů.

Ke každému výpočtu je také vytvořena tzv. mini verze. Jedná se o stejný výpočet (v některých případech zjednodušený pevným přednastavením některých hodnot), ale s upravenou formou zobrazení. Toto zobrazení je připraveno pro úzké monitory například na mobilních zařízeních a výpočtové formuláře jsou transformovány do dvousloupcové tabulky. Na těchto stránkách také není uveden popis a význam hodnot, takže před využitím těchto formulářů je vhodné se seznámit s výpočtem a zadáváním hodnot na základní stránce jednotlivých výpočtů. Při použití moderních prohlížečů (např. IE8, Mozilla Firefox apod.) je k dispozici také nápověda na horní liště. Samozřejmě při zobrazení pomocí mobilních zařízení je redukováno množství přenášených dat, a proto je zobrazení na těchto zařízeních v mnohém zjednodušeno. Z tohoto důvodu je vhodné před použitím výpočtů online "v terénu" se s výpočty seznámit pomocí standardních prohlížečů.

Pro vytvoření této části webu byla použita zejména odborná literatura, technické normy, ale také praktické zkušenosti. Zejména byla použita tato literatura:

 • Chyský, J. - Hemzal, K. a kol.: Větrání a klimatizace - Technický průvodce 31.; Bolit-B press, 1993
 • Székyová M. - Ferstl K. - Nový R. : Větrání a klimatizace; JAGA GROUP, s.r.o., 2006
 • Smolík J. a kol.: Technika prostředí; SNTL, Praha 1985
 • Gebauer G. - Rubinová O. - Horká H. : Vzduchotechnika; ERA group, spol. s r.o., Brno 2007
 • Fialová M. - Šafařík P.: Základy termodynamiky vlhkého vzduchu; ČVUT, Praha 1999
 • Horák Z. - Krupka F. - Šindelář V.: Technická fysika; SNTL, Praha 1961

Přestože při návrhu výpočtových formulářů jsem se snažil předvídat možné chyby a následně jsem funkčnost testoval, tak neručím za správnost a bezchybnost výpočtů. Pokud potřebujete mít jistotu výpočtu, tak doporučuji použít specializované programy, nebo si výsledek překontrolovat z jiných zdrojů.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist