novinky a aktuality webo Qpro zabývající se vzduchotechnikou, větráním, klimatizací a souvisejícími obory

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 21.8 °C
  • Relativní vlhkost: 73.6 %
  • Rosný bod: 16.9 °C
  • Atmosferický tlak: 98430 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 21:34:54 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 26.1 °C
  • Relativní vlhkost: 37 %
  • Rosný bod: 10.1 °C
  • Atmosferický tlak: 98700 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 30.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Nejnižší teplota 9.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Průměrná celodenní teplota pro 13.červenec změřená v minulých letech je 20.2 °C.

AKTUALITY A NOVINKY WEBU

Meteo měření

Funkčnost je průběžně udržována a čidla jsou provozně kalibrována. Vždy na konci roku byla provedena zpětná kontrola všech dat a do archivu byl přidán příslušný soubor ročních dat měření. V průběhu minulých let se chybovost minimalizovala, až na některé výpadky technického charakteru. V srpnu 2016 došlo k technické závadě s nutnou výměnou součásti, což omezilo přesnost uložených záznamů v rozsahu asi 3 dnů.

Archiv počasí

Do archivu počasí v Chlumci nad Cidlinou byla doplněna souhrnná tabulka za rok 2015. Měření v roce 2015 probíhalo bez větších výpadků a v tomto roce při vysokých teplotách v srpnu byla změřena dosud nejvyšší teplota vzduchu 36,5°C.

Ukončení podpory a vývoje nadstavby QBASIC

Tato profesní nadstavba je úspěšně používána již více než 20 let a i dnes je stále funkční a využitelná v projekční praxi. Ke slovu se již však dostávají modernější technologie, a proto nový vývoj a podpora této nadstavby byla ukončena. Protože však zpětná kompatibilita nových verzí AutoCADu a BricsCADu je funkční, tak i nadále je možné pro projekční praxi tuto nadstavbu využít. Popis této nadstavby včetně stažení vhodné verze je možné na stránkách SOFTWARE .

Rozsáhlá porucha sběru dat

Po bouřce 28.4.2014 došlo k destrukci některých síťových prvků a přenos dat na web byl pozastaven. K úplnému obnovení provozu meteostanice došlo po týdnu. Databáze byla doplněna průběžně měřenými daty tak, aby byla plně konzistentní. Vzhledem k odlišné metodice sběru dat je možné, že v záznamech tohoto týdne jsou drobné odchylky, ale neměly by být příliš v elké.

Počasí v novém

V průběhu léta 2013 byly provedeny dílčí změny na stránkách o počasí v Chlumci nad Cidlinou. Nejviditelnější je nová stránka , na které jsou uvedeny podrobné informace o aktuálním stavu vzduchu a hodnoty změřené v minulosti pro stejný den. Na stránce zobrazující stavy počasí v h-x diagramu jsou nově přidány grafy pro celoroční období. Z nich je velmi dobře a přehledně zobrazeno jakých stavů obvykle vzduch v místě měření dosahuje v průběhu celého roku.

Data o počasí z Chlumce

Na stránku s archivem hodnot byly doplněny soubory ke stažení s hodinovými daty údajů o stavu počasí v Chlumci za roky 2011 a 2012. Také postupně probíhá oprava některých stránek webu. V průběhu dubna byly rekonstruovány některé části ÚVODU a PROJEKCE.

Verze webu 2012

Na jaře 2012 byla zcela přepracována grafika webu včetně dynamického chování webu. Obsah webu zůstal v zásadních bodech zachován včetně výpočtů a informací o počasí v Chlumci. Vzhledem k rozsahu změny ovšem nebylo jednoduché vše dokončit a proto základní výměna na serveru proběhla až na konci roku 2012. Tato verze byla graficky zjednodušena tak, aby hlavička zabírala minimum místa a velký prostor zůstal pro výpočty a ovládání webu. Tato verze zatím neobsahuje webové administrátorské rozhraní, ale je připravena na postupné doplnění a možnost dalšího vývoje.

Zásadní změna chování stránek

První verze dynamických stránek byla vytvořena na základě číselného označení. Tento princip měl řadu výhod, ale postupně převážily i jisté nevýhody. Z tohoto důvodu byla provedena první výrazná změna, kdy hlavní stránky dostaly své pevné jméno, ale současně byl zachováno i původní dynamické číselné označení stránek.

Počasí v Chlumci

V červenci 2008 jsem zprovoznil čidlo teploty, vlhkosti a tlaku a současně byl do webových stránek přidán samostatný oddíl pro prohlížení databáze záznamů z tohoto čidla.

Výpočty na webu

Po zprovoznění dynamických stránek byly postupně doplňovány výpočty. Základní typy výpočtů (například vlastnosti vzduchu) byly přidány během tří jarních měsíců 2007. Složitější stránky výpočtů byly doplňovány postupně během dalších měsíců.

Dynamický web

S mírným zpožděním oproti předpokladu byla začátkem dubna 2007 spuštěna první verze dynamických stránek napsaná v php. Tato verze obsahovala zejména dynamické chování z hlediska přepínání a zobrazení jednotlivých stránek, ale její součástí zatím nebyly žádné výpočty a informace o počasí. Stránky byly laděny do modro hnědé kombinace.

Grafická nadstavba Qbasic

Současně s tvorbou nové verze webových stránek bylo dokončeno 3.3.2007 kompletní přepracování software Qbasic pro distribuci. Základy této grafická nadstavby pro Autocad pro kreslení vzduchotechniky byly vyvinuty již kolem roku 1994.

První verze stránek na doméně www.qpro.cz

Doména qpro byla vytvořena na konci roku 2006. První verze stránek byla statická s cílem podat informaci o založení samostatné projekční kanceláře. Již při tvorbě html stránek jsem ovšem předpokládal, že se jedná o dočasnou provizorní verzi, která bude nahrazena v brzké době dynamickými stránkami s větším obsahem zaměřeným nejen na vlastní projekční kancelář. Na obrázku je náhled první verze těchto webových stránek.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist