Výpočtové programy, pomůcky a doplňky v klimatizaci a větrání s využitím aplikace EXCEL

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 19.0 °C
  • Relativní vlhkost: 60.8 %
  • Rosný bod: 11.2 °C
  • Atmosferický tlak: 98470 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 10:53:16 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 16.2 °C
  • Relativní vlhkost: 68 %
  • Rosný bod: 10.4 °C
  • Atmosferický tlak: 99240 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 28.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2022.


Nejnižší teplota 6.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Průměrná celodenní teplota pro 20.květen změřená v minulých letech je 16.5 °C.

NÁVRHOVÉ A VÝPOČTOVÉ POMŮCKY PRO EXCEL

Excel je výborný a všestranný pomocník pro řadu výpočtů. Sám o sobě je velmi silným nástrojem a lze ho využít nejen při výpočtech pro které je primárně určen, ale i pro zobrazení, archivaci, prezentaci různých dat. Vzhledem k úzké provázanosti na další aplikace (Word, PowerPoint, Access atd.) je snadné tyto data využít i jinde.

Ovšem další silnou stránkou, kterou Excel nabízí, je využití jeho rozšíření pomocí programů, které mohou upravit jeho vlastnosti k specializovaným účelům. Jednou z možností je použití programování jazykem VBA. Tyto programy následně mohou být uloženy formou doplňků.

Velké množství výpočtů v oboru vzduchotechniky a klimatizace, ale i dalších souvisejících oborech je poměrně pracných, nebo časově náročných. Většina těchto úloh je řešitelná s použitím Excelu, ale v některých případech může být výpočet pouze pomocí standardní tabulky poměrně nevhodný a lepším řešením je použití programu, který dokáže zejména opakované výpočty značně zrychlit. Program může být vytvořen jednoúčelově s přesně daným účelem, ale vhodnějším řešením je vytvořit program k obecnějšímu využití. Takové programy potom mohou být distribuovány jako doplněk, tedy části, které rozšíří funkčnost Excelu k určité specializaci.

Tato část webové presentace je zaměřena právě na drobné výpočtové pomůcku a doplňky pro projekční praxi v oboru vzduchotechnika, větrání, chlazení a klimatizace, zejména pro Excel, ale i další obecné programy.

V současnosti jsou zde umístěny tři aplikace - doplňky. První je určen pro výpočty citelných tepelných zisků ve stavebních objektech. Cílem výpočtu je zjistit návrhovou hodnotu citelných tepelných zisků uvnitř jednotlivých prostor objektu, zejména pro dimenzování chlazení. Tyto výpočty je možné provádět v rozsahu od jedné malé místnosti po rozsáhlé komplexy s desítkami i stovkami místností. Rozsah výpočtů není omezen doplňkem, ale pouze vlastním Excelem. Odkaz na stažení komprimovaného archivu aplikace je na stránce Výpočet tepelných zisků .

Druhý výpočtový doplněk je určen pro výpočet zvuku šířeného potrubním systémem vzduchotechniky. Také pomocí tohoto doplňku je možné získat výsledky pro malé, ale i rozsáhlé zařízení. Cílem výpočtu je kontrola navrženého řešení vzduchotechniky z hlediska hluku, nebo návrh akustických opatření, například návrh tlumiče. Odkaz na stažení aplikace je na samostatné stránce se stručným popisem doplňku - Výpočet hluku .

Pomocí třetího doplňku je možné provádět výpisy potrubních dílů a generovat sestavy specifikací dle různých požadavků a parametrů. Při běžné projekční praxi se výpisy potrubí v této formě provádějí zřídka, ale v přípravě výroby dílů je samozřejmě nutné podrobné specifikace potrubí připravit. To znamená, že tento doplněk může být použit zejména u montážních a výrobních firem pro přípravu zakázky. Odkaz na stažení aplikace je na samostatné stránce se stručným popisem doplňku - Potrubí .

Uvedené aplikace jsou napsány s relativně volnou strukturou a výsledná vypočtená data jsou uložena v novém sešitu, který je možné dále libovolně zpracovat standardními postupy Excelu. Tento princip má své výhody, ale i nevýhody, protože je nutné dodržovat některé zásady výpočtu, které program nekontroluje. Doplňky sice obsahují jednoduchou nápovědu, ale jsou určeny výhradně pro odborníky, kteří rozumí dané problematice výpočtu tepelných zisků, šíření zvuku potrubními systémy a potrubním sestavám.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist