Zobrazení stavů vzduchu měřených pomocí přístroje T7511 v HX diagramu

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 19.8 °C
  • Relativní vlhkost: 63.7 %
  • Rosný bod: 12.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98470 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 11:58:20 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 16.2 °C
  • Relativní vlhkost: 68 %
  • Rosný bod: 10.4 °C
  • Atmosferický tlak: 99240 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 28.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2022.


Nejnižší teplota 6.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Průměrná celodenní teplota pro 20.květen změřená v minulých letech je 16.5 °C.

STAVY VZDUCHU ZOBRAZENÉ V HX DIAGRAMU

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Výběr typu dat:
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:
Mollieruv h,x diagram se zakreslenými stavy vzduchu z databáze změřených hodnot

V diagramu jsou uvedeny stavy vzduchu změřené pomocí přístroje T7511 firmy COMET SYSTEM v blízkosti projekční kanceláře QPRO v Chlumci nad Cidlinou. Pomocí formuláře je možné změnit typ zobrazených údajů, to znamená, že je možné vybrat, zda budou zobrazeny hodinové, denní, nebo měsíční průměry. Dále je možné ve formuláři změnit časové období z kterého budou hodnoty vybrány.

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

V případě výběru velkého počtu datových bodů (více než cca 350) volbou dlouhého časového období se v diagramu zobrazí pouze jejich část. Redukce je provedena výběrem posloupnosti dat takovým způsobem, aby se neopakovaly stejné datové úseky (například stejné hodiny).

Pro zobrazení stavů vzduchu je použit Mollierův h-x diagram vlhkého vzduchu sestavený pro průměrný tlak v místě měření 98475 Pa. Zobrazené stavy vzduchu mohou tedy v důsledku odlišného tlaku měření vykazovat drobné odchylky. Způsob měření také neumožňuje zjistit přesně stav vzduchu v případě přesycení (mlhy) a proto veškeré zobrazené stavy by měly být umístěny v pásmu nad křivkou 100 % relativní vlhkosti.

V h-x diagramu jsou zobrazeny jednotlivé body měření (vyznačené křížky) a průměrné hodnoty entalpie a měrné vlhkosti z hodnot bodů měření vyznačené červenými šipkami.

Výše jsou na obrázcích uvedeny stavy vzduchu (hodinové průměry) v průběhu delších časových období (pro jeden rok a čtyři roky) mezi rokem 2009 až 2012. Na uvedených obrázcích je velmi názorně vidět jaké stavy venkovního vzduchu v Chlumci nad Cidlinou nastávají. Obrázky je možné stáhnout zde (soubor hx_diagram_2009-2012.zip - cca 1 MB).

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist