Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 18.1 °C
  • Relativní vlhkost: 80.1 %
  • Rosný bod: 14.5 °C
  • Atmosferický tlak: 99020 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 07:15:21 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 17 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 17 °C
  • Atmosferický tlak: 98880 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 33.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2013.


Nejnižší teplota 10.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 18.červen změřená v minulých letech je 20.2 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]18.118.133.320.210.7
Relativní vlhkost vzduchu [%]80821006835
Atmosferický tlak [Pa]9902098993995589854697422
Teplota rosného bodu [°C]14.614.921.613.23.7
Teplota mokrého teploměru [°C]15.91623.715.87.6
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]10.610.816.7105.1
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]12.412.618.611.56.1
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.181.181.211.161.11
Parciální tlak vodní páry [Pa]1665169725771558798
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]45.245.872.745.824.4
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 14.7°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 24.8°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 19.6°C a byla změřena v roce 2013. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 18°C a byla změřena v roce 2015.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2019)
TOPlist