Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 12.1 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 12.1 °C
  • Atmosferický tlak: 99400 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 20:58:14 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 12 °C
  • Relativní vlhkost: 79 %
  • Rosný bod: 8.2 °C
  • Atmosferický tlak: 99670 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 20.1 °C byla změřena pro tento den v roce 2013.


Nejnižší teplota -1.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2010.


Průměrná celodenní teplota pro 22.říjen změřená v minulých letech je 8.1 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]12.112.420.18.1-1.3
Relativní vlhkost vzduchu [%]1001001009047
Atmosferický tlak [Pa]9940099397998849870196965
Teplota rosného bodu [°C]12.112.415.86.4-1.9
Teplota mokrého teploměru [°C]12.112.416.97.2-1.6
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]99.211.66.33.3
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]10.71113.37.64.2
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.211.211.271.221.16
Parciální tlak vodní páry [Pa]141314421796991522
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]34.835.748.324.16.9
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 5.6°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 11.5°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 10.9°C a byla změřena v roce 2017. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 5.3°C a byla změřena v roce 2011.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2019)
TOPlist