Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 2.2 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 2.2 °C
  • Atmosferický tlak: 99660 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 03:06:19 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 9.3 °C
  • Relativní vlhkost: 64 %
  • Rosný bod: 2.9 °C
  • Atmosferický tlak: 98190 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 20.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2018.


Nejnižší teplota 0.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Průměrná celodenní teplota pro 13.duben změřená v minulých letech je 9.8 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]2.22.320.79.80.6
Relativní vlhkost vzduchu [%]1001001007336
Atmosferický tlak [Pa]9966099668996559825797265
Teplota rosného bodu [°C]2.22.315.24.6-5
Teplota mokrého teploměru [°C]2.22.315.37.20.3
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]4.54.511.25.62.5
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]5.65.7136.73.1
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.261.261.251.211.15
Parciální tlak vodní páry [Pa]7167211726876402
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]13.513.7442410.1
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 7.1°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 13.1°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 16.8°C a byla změřena v roce 2018. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 5.6°C a byla změřena v roce 2011.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2021)
TOPlist