Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 9.6 °C
  • Relativní vlhkost: 93 %
  • Rosný bod: 8.4 °C
  • Atmosferický tlak: 99140 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 09:24:52 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 8.5 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 8.5 °C
  • Atmosferický tlak: 99610 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 21.2 °C byla změřena pro tento den v roce 2017.


Nejnižší teplota -1.2 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Průměrná celodenní teplota pro 17.říjen změřená v minulých letech je 8.3 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]9.68.921.28.3-1.2
Relativní vlhkost vzduchu [%]93961008742
Atmosferický tlak [Pa]9914099139997739878097794
Teplota rosného bodu [°C]8.58.315.66-1.2
Teplota mokrého teploměru [°C]98.6167.1-1.2
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]7.1711.36.23.5
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]8.58.413.37.54.2
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.221.221.271.221.17
Parciální tlak vodní páry [Pa]111210981773972552
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]27.526.545.623.97.5
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 5.3°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 11.4°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 11.6°C a byla změřena v roce 2014. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 4.6°C a byla změřena v roce 2009.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2018)
TOPlist