Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 18.5 °C
  • Relativní vlhkost: 48.7 %
  • Rosný bod: 7.6 °C
  • Atmosferický tlak: 99000 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 21:32:08 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 21 °C
  • Relativní vlhkost: 44 %
  • Rosný bod: 8.1 °C
  • Atmosferický tlak: 98220 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 31.1 °C byla změřena pro tento den v roce 2018.


Nejnižší teplota 6.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Průměrná celodenní teplota pro 31.květen změřená v minulých letech je 16.5 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]18.521.731.116.56.3
Relativní vlhkost vzduchu [%]49411007231
Atmosferický tlak [Pa]9900099001995819849596577
Teplota rosného bodu [°C]7.57.82010.43
Teplota mokrého teploměru [°C]12.313.62012.96.3
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]6.66.7158.34.8
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]7.77.817.39.75.7
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.181.171.231.181.12
Parciální tlak vodní páry [Pa]1038105923361295760
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]35.43958.537.621.5
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 11.3°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 20.5°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 17.6°C a byla změřena v roce 2017. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 13.6°C a byla změřena v roce 2010.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2023)
TOPlist