Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 4.9 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 4.9 °C
  • Atmosferický tlak: 99980 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 04:45:51 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 11.7 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 11.7 °C
  • Atmosferický tlak: 99380 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 24.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Nejnižší teplota -0.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2019.


Průměrná celodenní teplota pro 7.říjen změřená v minulých letech je 12 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]4.95.224.611.9-0.3
Relativní vlhkost vzduchu [%]1001001008539
Atmosferický tlak [Pa]99980100061997849867997630
Teplota rosného bodu [°C]4.95.216.79.2-2.2
Teplota mokrého teploměru [°C]4.95.218.710.4-0.3
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]5.45.612.27.63.2
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]6.86.9149.13.9
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.251.251.261.21.14
Parciální tlak vodní páry [Pa]86788518961194507
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]18.619.254.131.39.1
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 10°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 15.2°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 17.4°C a byla změřena v roce 2009. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 9.3°C a byla změřena v roce 2012.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2022)
TOPlist