Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: -4 °C
  • Relativní vlhkost: 70.7 %
  • Rosný bod: -8.5 °C
  • Atmosferický tlak: 100740 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 03:39:36 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 7.2 °C
  • Relativní vlhkost: 80 %
  • Rosný bod: 4.1 °C
  • Atmosferický tlak: 99690 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 10.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Nejnižší teplota -13.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Průměrná celodenní teplota pro 9.únor změřená v minulých letech je 0.1 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]-4-410.90.1-13.6
Relativní vlhkost vzduchu [%]71721008050
Atmosferický tlak [Pa]1007401008021001479845595845
Teplota rosného bodu [°C]-8-7.95.1-3-14.2
Teplota mokrého teploměru [°C]-5.3-5.26.4-1.2-13.7
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]1.91.95.53.21.1
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]2.52.56.841.5
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.31.31.341.251.18
Parciální tlak vodní páry [Pa]309313880501177
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]0.70.821.98-11
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je -2°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 2.8°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 7.1°C a byla změřena v roce 2022. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je -6.5°C a byla změřena v roce 2012.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2023)
TOPlist