Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 16.2 °C
  • Relativní vlhkost: 69.7 %
  • Rosný bod: 10.6 °C
  • Atmosferický tlak: 98520 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 15:36:36 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 18.2 °C
  • Relativní vlhkost: 36 %
  • Rosný bod: 2.9 °C
  • Atmosferický tlak: 99870 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 28.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2018.


Nejnižší teplota 4.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2013.


Průměrná celodenní teplota pro 18.září změřená v minulých letech je 14.5 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]16.215.928.314.54.5
Relativní vlhkost vzduchu [%]70691007431
Atmosferický tlak [Pa]9852098540999649858196687
Teplota rosného bodu [°C]10.710.216.59.21.7
Teplota mokrého teploměru [°C]12.912.51911.54.5
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]8.27.912.27.74.3
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]9.69.313.995.1
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.181.181.241.191.13
Parciální tlak vodní páry [Pa]1284124118761200690
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]37.236.255.234.118.2
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 10.4°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 19.4°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 15.8°C a byla změřena v roce 2016. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 13°C a byla změřena v roce 2013.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2021)
TOPlist