Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 18.6 °C
  • Relativní vlhkost: 92.2 %
  • Rosný bod: 17.2 °C
  • Atmosferický tlak: 98630 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 06:21:32 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 20 °C
  • Relativní vlhkost: 78 %
  • Rosný bod: 16.1 °C
  • Atmosferický tlak: 98730 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 27.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2017.


Nejnižší teplota 8.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Průměrná celodenní teplota pro 21.červen změřená v minulých letech je 18.1 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]18.617.727.818.18.4
Relativní vlhkost vzduchu [%]92991007434
Atmosferický tlak [Pa]9863098657992909853597899
Teplota rosného bodu [°C]17.317.522.912.75.1
Teplota mokrého teploměru [°C]17.717.623.714.88.4
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]12.712.918.29.85.6
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]14.714.920.411.36.6
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.171.171.221.171.13
Parciální tlak vodní páry [Pa]1977200427931521879
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]5150.572.74326.2
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 14.4°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 21.2°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 20.2°C a byla změřena v roce 2013. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 15.8°C a byla změřena v roce 2015.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2018)
TOPlist