Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 2.5 °C
  • Relativní vlhkost: 39 %
  • Rosný bod: -9.8 °C
  • Atmosferický tlak: 99590 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 11:52:28 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 9.5 °C
  • Relativní vlhkost: 81 %
  • Rosný bod: 6.3 °C
  • Atmosferický tlak: 99690 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 18.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2014.


Nejnižší teplota -3 °C byla změřena pro tento den v roce 2013.


Průměrná celodenní teplota pro 30.březen změřená v minulých letech je 8.3 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]2.51.718.38.3-3
Relativní vlhkost vzduchu [%]39401007232
Atmosferický tlak [Pa]9959099617998289816596100
Teplota rosného bodu [°C]-8.9-9.39.93-5.5
Teplota mokrého teploměru [°C]-1.5-2.112.25.7-3.5
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]1.81.77.852.5
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]2.22.29.363
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.261.261.271.211.15
Parciální tlak vodní páry [Pa]2852771220781383
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]7635.6213.8
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 3.5°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 12.9°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 11.5°C a byla změřena v roce 2017. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 6.6°C a byla změřena v roce 2013.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2020)
TOPlist