Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 9.2 °C
  • Relativní vlhkost: 62.3 %
  • Rosný bod: 2.4 °C
  • Atmosferický tlak: 98300 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 02:09:35 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 14.6 °C
  • Relativní vlhkost: 99 %
  • Rosný bod: 14.5 °C
  • Atmosferický tlak: 98460 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 24.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2018.


Nejnižší teplota -0.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2010.


Průměrná celodenní teplota pro 23.duben změřená v minulých letech je 11.6 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]9.29.524.411.6-0.8
Relativní vlhkost vzduchu [%]62611006626
Atmosferický tlak [Pa]9830098342991879845397280
Teplota rosného bodu [°C]2.42.417.84.6-4.5
Teplota mokrého teploměru [°C]5.96.117.88.1-1.2
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]4.64.613.25.72.7
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]5.65.615.26.83.2
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.211.211.261.21.15
Parciální tlak vodní páry [Pa]7257262040897419
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]20.921.351.326.27.5
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 5.6°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 16.7°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 12.5°C a byla změřena v roce 2018. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 7.1°C a byla změřena v roce 2017.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2019)
TOPlist