Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 9.1 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 9.1 °C
  • Atmosferický tlak: 97990 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 04:15:50 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 9 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 9 °C
  • Atmosferický tlak: 98940 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 21.2 °C byla změřena pro tento den v roce 2019.


Nejnižší teplota -3.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2010.


Průměrná celodenní teplota pro 27.říjen změřená v minulých letech je 8.3 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]9.19.221.28.3-3.6
Relativní vlhkost vzduchu [%]1001001008844
Atmosferický tlak [Pa]97990979631003609873596205
Teplota rosného bodu [°C]9.19.214.96.2-4
Teplota mokrého teploměru [°C]9.19.215.67.2-3.7
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]7.47.510.96.22.8
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]8.98.912.77.53.5
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.21.21.291.221.16
Parciální tlak vodní páry [Pa]115611651693973439
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]27.928.144.6243.2
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 6.6°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 11.3°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 11.4°C a byla změřena v roce 2017. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je -0.1°C a byla změřena v roce 2012.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2020)
TOPlist