Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 19.4 °C
  • Relativní vlhkost: 60.7 %
  • Rosný bod: 11.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98470 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 11:08:17 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 16.2 °C
  • Relativní vlhkost: 68 %
  • Rosný bod: 10.4 °C
  • Atmosferický tlak: 99240 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 28.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2022.


Nejnižší teplota 6.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Průměrná celodenní teplota pro 20.květen změřená v minulých letech je 16.5 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]19.41928.516.56.7
Relativní vlhkost vzduchu [%]61621006928
Atmosferický tlak [Pa]9847098448994509864597248
Teplota rosného bodu [°C]11.611.518.610.13.9
Teplota mokrého teploměru [°C]14.614.419.412.86.7
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]8.88.713.985.1
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]10.110.115.99.46.1
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.171.171.231.181.14
Parciální tlak vodní páry [Pa]1368135921421259806
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]41.841.356.337.122.5
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 11.4°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 20.3°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 14.9°C a byla změřena v roce 2017. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 10.6°C a byla změřena v roce 2015.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist