Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 30.6 °C
  • Relativní vlhkost: 35 %
  • Rosný bod: 13.6 °C
  • Atmosferický tlak: 98700 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 13:50:59 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 22.5 °C
  • Relativní vlhkost: 72 %
  • Rosný bod: 17.1 °C
  • Atmosferický tlak: 97970 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 33.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2013.


Nejnižší teplota 10.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 18.červen změřená v minulých letech je 20.3 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]30.630.433.320.310.7
Relativní vlhkost vzduchu [%]35361006935
Atmosferický tlak [Pa]9870098723995589852497422
Teplota rosného bodu [°C]13.413.721.613.73.7
Teplota mokrého teploměru [°C]19.319.423.716.17.6
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]9.81016.710.35.1
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]1111.218.611.86.1
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.131.131.211.161.11
Parciální tlak vodní páry [Pa]1538156725771604798
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]56.156.472.746.624.4
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 15.1°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 24.7°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 19.6°C a byla změřena v roce 2013. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 18°C a byla změřena v roce 2015.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2021)
TOPlist