Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 7.3 °C
  • Relativní vlhkost: 63.6 %
  • Rosný bod: 0.8 °C
  • Atmosferický tlak: 96700 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 16:45:41 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: -0.2 °C
  • Relativní vlhkost: 98 %
  • Rosný bod: -0.5 °C
  • Atmosferický tlak: 100080 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 5.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Nejnižší teplota -12.2 °C byla změřena pro tento den v roce 2010.


Průměrná celodenní teplota pro 22.leden změřená v minulých letech je -2.6 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]7.310.25.9-2.6-12.2
Relativní vlhkost vzduchu [%]64561008647
Atmosferický tlak [Pa]96700966721006639876996734
Teplota rosného bodu [°C]0.91.94.6-4.5-15.3
Teplota mokrého teploměru [°C]4.46.25.1-3.3-12.7
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]4.24.55.52.81
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]55.46.63.61.3
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.21.191.331.271.21
Parciální tlak vodní páry [Pa]651700848449161
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]1821.719.24.5-9.7
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je -4°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je -0.4°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 3.3°C a byla změřena v roce 2015. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je -5.9°C a byla změřena v roce 2013.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2021)
TOPlist