Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 3.0 °C
  • Relativní vlhkost: 94.0 %
  • Rosný bod: 2.2 °C
  • Atmosferický tlak: 97620 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 03:40:05 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 0.3 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 0.3 °C
  • Atmosferický tlak: 97680 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 10.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2017.


Nejnižší teplota -4.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Průměrná celodenní teplota pro 11.prosinec změřená v minulých letech je 1.9 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]33.210.81.9-4.6
Relativní vlhkost vzduchu [%]94911009164
Atmosferický tlak [Pa]97620977211004739832595848
Teplota rosného bodu [°C]2.11.87.60.6-6.7
Teplota mokrého teploměru [°C]2.62.68.71.3-5
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]4.64.56.94.12.2
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]5.65.585.12.8
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.231.231.281.241.17
Parciální tlak vodní páry [Pa]7126971048648347
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]14.514.427.412.21.4
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 0.8°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 3.2°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 5.2°C a byla změřena v roce 2013. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je -2.6°C a byla změřena v roce 2012.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2023)
TOPlist