Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 1.8 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 1.8 °C
  • Atmosferický tlak: 99030 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 10:44:18 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 8 °C
  • Relativní vlhkost: 69 %
  • Rosný bod: 2.6 °C
  • Atmosferický tlak: 97120 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 8.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2017.


Nejnižší teplota -7.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Průměrná celodenní teplota pro 12.prosinec změřená v minulých letech je 2.2 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]1.81.58.92.2-7.4
Relativní vlhkost vzduchu [%]1001001008754
Atmosferický tlak [Pa]99030989791002779856696086
Teplota rosného bodu [°C]1.81.57.50.2-9.2
Teplota mokrého teploměru [°C]1.81.58.11.4-7.9
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]4.44.36.841.8
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]5.55.4852.3
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.251.251.31.241.18
Parciální tlak vodní páry [Pa]6966791036631278
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]12.812.226.112.3-3.1
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 2.4°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 3.1°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 5.8°C a byla změřena v roce 2015. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je -5°C a byla změřena v roce 2012.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2018)
TOPlist