Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 15.4 °C
  • Relativní vlhkost: 70.6 %
  • Rosný bod: 10 °C
  • Atmosferický tlak: 98800 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 15:24:50 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 20.8 °C
  • Relativní vlhkost: 56 %
  • Rosný bod: 11.6 °C
  • Atmosferický tlak: 99500 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 31.1 °C byla změřena pro tento den v roce 2018.


Nejnižší teplota 7 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 31.květen změřená v minulých letech je 17.1 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]15.413.631.117.17
Relativní vlhkost vzduchu [%]71911007231
Atmosferický tlak [Pa]9880098768995819839996577
Teplota rosného bodu [°C]10.112.12011.13.9
Teplota mokrého teploměru [°C]12.312.72013.56.4
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]7.99158.75.1
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]9.310.717.310.16.1
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.191.191.221.181.12
Parciální tlak vodní páry [Pa]1236141023361349809
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]35.536.558.539.221.9
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 12.3°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 21.1°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 17.6°C a byla změřena v roce 2017. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 13.6°C a byla změřena v roce 2010.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2020)
TOPlist