Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: -2.8 °C
  • Relativní vlhkost: 65.7 %
  • Rosný bod: -8.3 °C
  • Atmosferický tlak: 99430 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 09:05:07 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: -3 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: -3 °C
  • Atmosferický tlak: 97650 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 5.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Nejnižší teplota -9.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2019.


Průměrná celodenní teplota pro 21.leden změřená v minulých letech je -1.8 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]-2.8-2.95.4-1.8-9.6
Relativní vlhkost vzduchu [%]66661009054
Atmosferický tlak [Pa]99430993931015249864296555
Teplota rosného bodu [°C]-7.7-7.63.3-3.2-12.5
Teplota mokrého teploměru [°C]-4.4-4.43.7-2.3-9.6
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]2253.11.3
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]2.62.66.13.91.7
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.281.281.311.261.22
Parciální tlak vodní páry [Pa]318320776490207
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]2.22.116.65.9-5.5
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je -2.5°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je -0.2°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 2°C a byla změřena v roce 2014. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je -7.3°C a byla změřena v roce 2010.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2022)
TOPlist