Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 27.4 °C
  • Relativní vlhkost: 48.8 %
  • Rosný bod: 15.8 °C
  • Atmosferický tlak: 99150 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 13:23:57 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 21.2 °C
  • Relativní vlhkost: 52 %
  • Rosný bod: 10.9 °C
  • Atmosferický tlak: 98230 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 28 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Nejnižší teplota 6.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2014.


Průměrná celodenní teplota pro 25.srpen změřená v minulých letech je 19.1 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]27.427.32819.16.4
Relativní vlhkost vzduchu [%]49521006830
Atmosferický tlak [Pa]9915099165993689852597758
Teplota rosného bodu [°C]15.716.620.512.43.2
Teplota mokrého teploměru [°C]19.52021.8156.2
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]11.412.115.69.64.9
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]12.913.617.6115.8
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.141.141.231.171.13
Parciální tlak vodní páry [Pa]1782189024091489767
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]56.758.46543.521.4
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 14.3°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 22.7°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 17.9°C a byla změřena v roce 2015. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 14.7°C a byla změřena v roce 2013.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2019)
TOPlist