Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 1.6 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 1.6 °C
  • Atmosferický tlak: 101230 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 12:24:13 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: -4.7 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: -4.7 °C
  • Atmosferický tlak: 99300 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 3.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2014.


Nejnižší teplota -9.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2019.


Průměrná celodenní teplota pro 21.leden změřená v minulých letech je -2.2 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]1.60.63.5-2.2-9.6
Relativní vlhkost vzduchu [%]1001001008954
Atmosferický tlak [Pa]1012301012521004059851296555
Teplota rosného bodu [°C]1.60.63.3-3.7-12.5
Teplota mokrého teploměru [°C]1.60.63.4-2.7-9.6
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]4.24531.3
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]5.45.16.13.81.7
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.281.291.311.261.22
Parciální tlak vodní páry [Pa]686639776471207
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]12.210.516.15.3-5.5
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je -2.5°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je -0.8°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 2°C a byla změřena v roce 2014. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je -7.3°C a byla změřena v roce 2010.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2020)
TOPlist