Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 18.7 °C
  • Relativní vlhkost: 60.5 %
  • Rosný bod: 10.9 °C
  • Atmosferický tlak: 98730 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 01:46:16 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 17.3 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 17.3 °C
  • Atmosferický tlak: 99270 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 31.2 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Nejnižší teplota 10.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Průměrná celodenní teplota pro 17.srpen změřená v minulých letech je 18.9 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]18.719.831.218.910.8
Relativní vlhkost vzduchu [%]61541007431
Atmosferický tlak [Pa]9873098742992789844997752
Teplota rosného bodu [°C]10.910.220.113.56.2
Teplota mokrého teploměru [°C]1414.12115.58.9
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]8.37.915.310.26.1
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]9.79.217.411.77.1
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.171.171.21.171.12
Parciální tlak vodní páry [Pa]1306124323501583947
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]4040.162.444.927.3
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 13.9°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 22.8°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 18°C a byla změřena v roce 2015. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 16°C a byla změřena v roce 2010.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2018)
TOPlist