Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C. pro dnešní den

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 19.9 °C
  • Relativní vlhkost: 89.9 %
  • Rosný bod: 18.1 °C
  • Atmosferický tlak: 99200 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 02:05:22 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 18.3 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 18.3 °C
  • Atmosferický tlak: 98080 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 36.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Nejnižší teplota 12.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Průměrná celodenní teplota pro 8.srpen změřená v minulých letech je 22.6 °C.

PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU DNEŠNÍHO POČASÍ

V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.

Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie

Graf vybraných hodnot z databáze
VeličinaAktuální 5 min. měřeníAktuální hodinový průměrMaximální změřená hodnotaPrůměrná hodnotaMinimální změřená hodnota
Teplota vzduchu [°C]19.920.636.522.612.5
Relativní vlhkost vzduchu [%]90831006229
Atmosferický tlak [Pa]9920099200992679846397622
Teplota rosného bodu [°C]18.217.522.1148.4
Teplota mokrého teploměru [°C]18.718.522.317.110.6
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.]13.412.917.310.57
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]15.514.819.511.98.2
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3]1.171.171.21.151.1
Parciální tlak vodní páry [Pa]20902009265716281101
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.]54.153.467.149.431.3
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 16.9°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 27°C.
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 22.2°C a byla změřena v roce 2018. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 20.9°C a byla změřena v roce 2011.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2020)
TOPlist