Vzdělání a praxe

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 6.0 °C
  • Relativní vlhkost: 65.8 %
  • Rosný bod: 0.1 °C
  • Atmosferický tlak: 97560 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 06:46:46 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 6.3 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 6.3 °C
  • Atmosferický tlak: 98450 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 21.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Nejnižší teplota -0.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Průměrná celodenní teplota pro 16.duben změřená v minulých letech je 9.9 °C.

ODBORNÉ PŘEDPOKLADY

OSOBNÍ PROFIL

V oboru TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV se pohybuji nepřetržitě již přes 20 let. Za dobu svého vzdělávání i praxe jsem se setkal s celou řadou špičkových odborníků, jejichž odborný vliv ovlivnil moje zaměření a komplexní pohled na obor. Po ukončení středoškolského studia na SPŠ stavební v Hradci Králové v oboru TZB a následně vysokoškolského studia na ČVUT v oboru technika životního prostředí v roce 1991 jsem dále pracoval v projekční praxi významné dodavatelské firmy. V rámci projekčního oddělení jsem se podílel ve funkci samostatného projektanta a následně jako vedoucí projekčního oddělení na zpracování několika stovek zakázek od jednoduchých aplikací, až po zakázky celospolečenského významu. Od roku 2006 se věnuji tomuto oboru v samostatné kanceláři QPRO.

Systémový způsob práce a přímá zpětná vazba z realizovaných zakázek přispěla k posílení celkového přehledu o oboru, jemuž se věnuji. To mi umožňuje při řešení úkolů využívat nejen teoretické znalosti, ale také zkušenosti získané z realizací. V dnešní době je samozřejmostí při návrhu řešení v široké míře využívat výpočetní techniku a spoléhat se především na výsledky komerčního softwaru. Bohužel, ačkoli tento postup má svůj velký význam a přínos, tak mnohdy jsou výsledky vlivem atypičnosti řešení (například dispozičního řešení prostor, použití moderních a atypických materiálů, okrajových podmínek, zadání apod.) mylné, nebo ne zcela optimální. Z tohoto důvodu mimo standardní postupy používám i další kontrolní mechanismy a atypické způsoby modelování a praktické vědomosti z již realizovaných zakázek.

VZDĚLÁNÍ

V oboru TECHNIKY PROSTŘEDÍ se systematicky vzdělávám již od zahájení středoškolského studia. Po ukončení SPŠ stavební - obor TZB v Hradci Králové jsem dále absolvoval fakultu strojní ČVUT v Praze ve studijním oboru Technika životního prostředí.

AUTORIZACE ČKAIT

Jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků a jsem autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení. V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT jsem zapsán pod číslem 0601794.

PRAXE

Za dobu své dosavadní praxe jsem zpracoval, nebo se podílel na zpracování několika stovek akcí zejména v oboru vzduchotechnika a klimatizace, ale i dalších souvisejících oborech. Protože jsem dříve pracoval v projekčním oddělení výrobně-montážní firmy, tak jsem se zabýval projekční činností od samého počátku vývoje projektu (studie, DUR) až po úplné dokončení projektu (dokumentace skutečného provedení). Významným přínosem byla velmi úzká zpětná vazba nejen v etapě přípravy, ale i montáže a poté zaregulování a oživení systémů.

Za dobu své praxe jsem získal zkušenosti z mnoha různých typů projektů od jednoduchých dílčích řešení až po složité systémy a to v celé šíři aplikací, jak v bytové a občanské výstavbě, tak v průmyslové oblasti . Před vznikem samostatné projekční kanceláře Qpro jsem se podílel na zpracování mnoha významných projektů, mezi nimi například ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM HADOVKA, několik obchodních domů OLYMPIA, CENTRUM PRAHA CHODOV, několik objektů v TECHNOLOGICKÉM PARKU BRNO, několik výstavních hal na VÝSTAVIŠTI BRNO, výrobně-technologické vzduchotechnice v několika průmyslových areálech např. BARUM OTROKOVICE a MATADOR PÚCHOV a mnoho dalších.

Další ukázku mé práce a aktuální projekty jsou na stránce referencí .

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Při současném rychlém rozvoji techniky a systémů používaných v oborech TZB je nutností se neustále sebevzdělávat. Z tohoto důvodu průběžně sleduji odborné časopisy a literaturu, účastním se řady odborných školení, firemních kursů a jiných vzdělávacích aktivit. Také jsem zapojen do programu celoživotního vzdělávání v rámci ČKA IT.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist