Projekce vzduchotechniky a klimatizace - standardy pro vytváření digitální dokumentace

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 19.8 °C
  • Relativní vlhkost: 63.7 %
  • Rosný bod: 12.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98470 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 11:58:20 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 16.2 °C
  • Relativní vlhkost: 68 %
  • Rosný bod: 10.4 °C
  • Atmosferický tlak: 99240 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 28.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2022.


Nejnižší teplota 6.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Průměrná celodenní teplota pro 20.květen změřená v minulých letech je 16.5 °C.

STANDARDY PROJEKČNÍ KANCELÁŘE QPRO

Systém tvorby projektové dokumentace

Při vytváření projektové dokumentace v kanceláři Qpro je obvykle, pokud to okolnosti dovolují, používán postup založený na využívání šablon, vzorových souborech a dalších programových pomůcek. Tento způsob má mnoho výhod a to zejména zajištění stabilní kvality výsledku, zrychlení projekční činnosti a zejména snížení rizika chyb.

Za dobu projekční činnosti byly v projekční kanceláři vytvořeny tisíce technických zpráv, tabulek a výkresů. Z počátku tak bylo činěno na základě standardních šablon používaného software, což znamenalo, že každý vytvořený soubor byl originálem jak po stránce obsahu, tak po stránce formy (vzhledu). Výhodou tohoto postupu byla samozřejmě originalita, ale také to přinášelo mnoho drobných chyb a časovou náročnost. Chybami se člověk učí, takže postupem doby se samozřejmě vše zrychlilo a i zlepšilo, nicméně tento postup má své nepřekonatelné limity.

Po určitém čase, když je k dispozici již značné množství projektů, tak se obvykle přistoupí na jiný postup a to vytváření nových dokumentů na základě souborů z jiných předchozích akcí. Tento postup je samozřejmě rychlejší a na základě principu zachovává formu dokumentů a částečně i obsahu. Bohužel tento postup je velmi nebezpečný, a to protože se často stává, že projektant zapomene opravit některé údaje (například i skryté) z předchozího projektu, které se k aktuálnímu dokumentu již nehodí, nebo jsou dokonce závažnou chybou.

Na základě uvedených důvodů je nyní používán postup založený na speciálně vytvořených a cíleně sestavených standardech. Obvykle se jedná o šablony s předdefinovanými prvky, postupy, obsahem, formou vzhledu a podobně. Standardy jsou samozřejmě tvořeny celou řadou doplňkových souborů - typů čar, bloků, obrázků, logotypů a dalších.

Vybavení kanceláře

Veškeré výstupy projekční činnosti jsou zpracovány digitálně a k tomu je kancelář vybavena odpovídajícím hardwarem, který je postupně modernizován v závislosti na požadavcích používaného software.

Základním programovým vybavením, které je v projekční kanceláři nyní využíváno pro tvorbu digitální dokumentace je sada Microsoft Office a sada software od firmy Autodesk, zejména REVIT. Pro tyto programy a případně jejich starší verze jsou v projekční kanceláři vytvořeny "balíčky" prototypových souborů (šablon a vzorů).

Revit

V projekční kanceláři je věnována maximální péče kvalitě práce z důrazem na nové moderní trendy, a proto je využíván vždy nejnovější software. Jako hlavní projekční software je nyní využíván víceoborový multifunkční REVIT, který patří do kategorie BIM software.

Pomocí tohoto software je možné vytvářet 3D dokumentaci, která je dále využitelná v systému BIM. Veškeré projektované prvky vzduchotechniky tak samozřejmě vytvářejí virtuální model a automaticky v sobě nesou informace o rozměru a poloze v rámci stavebního objektu. Je ovšem možné tyto prvky vybavit i dalšími informacemi, které jsou využitelné při sestavení rozpočtů či technických tabulek, jako například popisem materiálu, průtokem vzduchu, parametry pro navazující profese atd. Po vložení profesní části do virtuální budovy je možné provést automatickou detekci kolizí a celkový model využít i pro další následující činnosti (systém projektování BIM).

Ideálním stavem využití tohoto způsobu projektování je zejména pokud jsou ve stejném či kompatibilním systému zpracovávány všechny navazující profese. Nicméně i při samostatném použití pouze v rámci vzduchotechniky přináší tento způsobe projektování řadu výhod. Projekty lze tedy vytvářet i kombinovaně, kdy část navazujících profesí vytváří dokumentaci například standardním kreslením ve 2D prostředí AutoCADu.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist