Reference projekční kanceláře QPRO

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 22.3 °C
  • Relativní vlhkost: 71.7 %
  • Rosný bod: 16.9 °C
  • Atmosferický tlak: 98420 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 21:19:53 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 26.1 °C
  • Relativní vlhkost: 37 %
  • Rosný bod: 10.1 °C
  • Atmosferický tlak: 98700 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 30.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Nejnižší teplota 9.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Průměrná celodenní teplota pro 13.červenec změřená v minulých letech je 20.2 °C.

REFERENČNÍ PROJEKTY

Na této straně jsou uvedeny některé z projektů, na jejichž zpracování se podílela projekční kancelář Qpro. Nejedná se o kompletní výpis, ale pouze o typické, či z nějakého hlediska zajímavé projekty. Ročně je v projekci zpracováno až několik desítek projektů, studií a dalších odborných prací.

Strana: 1 | Výběr stránky: 1, 2, 3, 4, 5 | Další |

2020 - The Flow Building

V rámci kooperace jsem spolupracoval na profesní části prováděcí projektové dokumentace vzduchotechniky pro novostavbu obchodně administrativního objektu v centru Prahy na Václavském náměstí. Projekt byl řešen jako 3D model pomocí software Revit a generální projektant prováděl také prostorovou meziprofesní koordinaci s následnými úpravami rozmístění instalací. Později v rámci výstavby jsem se dále podílel na profesních projektech dílčích částí interiérového řešení jednotlivých nájemců.

2019 - DEVRO Jilemnice

V rámci modernizace a rozšíření technologie potravinářské výroby byl připraven profesní projekt pro zabezpečení větrání pracovních prostor s vazbou na výrobní technologii. Protože se jednalo o nové instalace v současném objekt, tak řešení bylo náročné zejména na prostorové koordinace s technologií. Hlavní součástí nových projektovaných instalací bylo 10 VZT jednotek se souhrnným průtokem vzduchu přes 200 tisíc m3/h.

2019 - IKEA Zličín

Projekt vzduchotechniky pro dílčí modernizaci objektu obchodního domu IKEA pro prodej nábytku byl připraven v celém rozsahu dílčích stupňů PD. Hlavní náplní projektu byla rekonstrukce, modernizace a rozšíření restaurace s kuchyní. Projekt však řešil i další části objektu zejména v technickém zázemí. Specifickým požadavkem s velkým vlivem na projektovou přípravu a realizaci byl postup realizace za provozu objektu po etapách vždy pouze s dílčím prostorovým omezením.

2019 - FST Opatovice

Pro průmyslový podnik v Opatovicích, který se zabývá výrobou těsnících pryžových kroužků byl připraven projekt vzduchotechniky s cílem zvýšit kapacitu instalovaného výkonu chlazení realizovaného centrální vzduchotechnikou. Podmínkou řešení bylo minimalizovat odstávky a většinu instalací provádět za provozu výroby či mezi přestávkami. Součástí projektu bylo také zaměření a zhodnocení výchozího stavu instalací vzduchotechniky, která byla z velké části či s drobnými úpravami i nadála zachována.

2018 - Main Point Pankrác

Spolupráce na profesní projektové dokumentaci pro velký administrativní objekt umístěný na Pankrácké pláni. Příprava projektu trvala několik roků a objekt byl zprovozněn v roce 2018. Řešení techniky prostředí je provedeno s cílem nízké energetické spotřeby v souladu s certifikací budovy LEED Platinum. Z důvodů zelené střechy objektu je řešení instalací vzduchotechniky specifické. Pro úpravu mikroklima jednotlivých prostor jsou použity indukční jednotky a úprava primárního vzduchu je řešena pomocí několika strojoven vzduchotechniky.

2018 - Ammann

Pro výrobce těžké stavební techniky byl navržen projekt řešení větrání testovacích boxů. Specifickým prvkem řešení jsou zejména opatření proti šíření hluku z boxů do okolí.

2018 - Smart wood

V průmyslovém areálu bylo vyprojektováno další rozšíření využití odpadního tepla v technologii sušení. V procesu se využívají systémy zpětného získávání tepla s vodním okruh em.

2018 - Sladovna Bernard

Projekt pro specifické řešení využití tepla z kogenerační jednotky v rámci technologie sušení sladu.

2017 - AFI Vokovice

V rámci profesní kooperace bylo provedeno řešení prováděcího projektu vzduchotechniky pro rozsáhlý administrativní objekt. Pro větrání je použito několik centrálních VZT jednotek rozmístěných ve vnitřních strojovnách i na střechách objektu.

2017 - Přístavba ZŠ Velim

Nový objekt přístavby ZŠ je vybaven novou tělocvičnou, šatnami, kuchyní, jídelnou a několika učebnami s potřebným zázemím. Všechny prostory v souladu s novými požadavky na moderní a energeticky úspornou výstavbu jsou plně vybaveny řízeným nuceným větráním upraveným vz duchem.

2017 - Jídelny v Barum Otrokovice

V prostoru průmyslového areálu byla provedena dílčí rekonstrukce jídelen s cílem zlepšení prostředí stravování. Dvě jídelny byly vybaveny větráním s tepelnou úpravou přiváděného vzduchu a distribucí pomocí textilních vyústí Příhoda.

2017 - Čerpací stanice pohonných hmot MOL

V průběhu několika let bylo připraveno řešení vzduchotechniky pro více než 10 objektů firmy MOL dle jejího aktuálního konceptu řešení, který zahrnuje kvalitní větrání prostor energeticky úsporným zařízením a chlazením.

Strana: 1 | Výběr stránky: 1, 2, 3, 4, 5 | Další |

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist