Extrémní stavy vzduchu z archivu hodnot ve zvoleném období

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 24 °C
  • Relativní vlhkost: 56.4 %
  • Rosný bod: 14.8 °C
  • Atmosferický tlak: 98320 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 21:33:10 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 24 °C
  • Relativní vlhkost: 35 %
  • Rosný bod: 7.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98450 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 34.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Nejnižší teplota 10.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Průměrná celodenní teplota pro 5.červenec změřená v minulých letech je 22.2 °C.

TABULKA EXTREMNÍCH STAVŮ VZDUCHU

V tabulkách jsou uvedeny extremní, průměrné a další vybrané zajímavé hodnoty a body měření jednotlivých sledovaných fyzikálních parametrů vzduchu v nastaveném období. Pomocí formuláře je možné změnit typ zobrazených údajů to znamená, že je možné vybrat, zda budou vybrány hodinové, denní, nebo měsíční průměry. Dále je možné ve formuláři změnit časové období z kterého budou hodnoty vybrány, ale období je z důvodů množství dat omezené na cca 9000 údajů (v případě hodinových dat to představuje období 1 roku). Naměřené rekordy za celou dobu měření jsou uvedeny na samostatné stránce.

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Výběr typu dat:
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez rozlišení vzájemných vztahů. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] 10.83 19.46 34.88
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 35.74 76.94 100
TLAK [Pa] 96552 98364 99448
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 6.42 10.83 18.21
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 7.42 12.46 20.45
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.099 1.16 1.207
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 1015 1682 2794
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] 7.17 14.52 22.89
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] 10.82 16.33 22.89
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 31.94 47.13 69.43

Výběr extremních hodnot je proveden z 741 záznamů nalezených v databázi

V další tabulce jsou uvedeny zajímavé údaje již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu. Veškeré údaje jsou průměrnými hodnotami dle nastaveného výběru (za hodinu, den, nebo měsíc).

Popis událostiDatum událostiHodina měřeníHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2020-07-01 20 34.88
Minimální teplota vzduchu [°C] 2020-06-08 5 10.83
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2020-06-24 2 99448
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2020-06-05 2 96552
Minimální relativní vlhkost [%] 2020-07-01 20 35.74
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2020-06-27 20 18.21
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2020-06-27 20 22.89
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2020-06-27 20 69.43
Počet hodin s teplotou vyšší než 30 [°C] 10
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] 87
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 298
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 55 [kJ/kg s.v.] 126
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 212
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 338
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2020-06-27 19 7.47
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2020-06-27 22 118
Počet tropických dnů (teplota přesáhne 30°C) 4
Největší denní amplituda teploty [°C] 2020-07-01 20.47
Nejmenší denní amplituda teploty [°C] 2020-06-19 2

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2020)
TOPlist