Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 1.7 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 1.7 °C
  • Atmosferický tlak: 99020 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 10:29:18 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 8 °C
  • Relativní vlhkost: 69 %
  • Rosný bod: 2.6 °C
  • Atmosferický tlak: 97120 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 8.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2017.


Nejnižší teplota -7.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Průměrná celodenní teplota pro 12.prosinec změřená v minulých letech je 2.2 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] -6.72 3.25 12.22
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 29.28 91.29 100
TLAK [Pa] 96587 98872 100449
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 1.32 4.62 9.05
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 1.65 5.69 10.81
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.189 1.24 1.306
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 209 728 1424
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -12.4 1.82 12.22
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] -6.72 2.68 12.22
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] -1.41 14.87 35.18

Výběr hodnot je proveden z 702 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2018-11-12 16 12.22
Minimální teplota vzduchu [°C] 2018-11-29 5 -6.72
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2018-11-17 10 100449
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2018-12-09 8 96587
Minimální relativní vlhkost [%] 2018-11-18 20 29.28
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2018-11-12 15 9.05
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2018-11-12 16 12.22
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2018-11-12 16 35.18
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] 124
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2018-11-17 10 5.04
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2018-12-06 7 685

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2018)
TOPlist