Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 18.7 °C
  • Relativní vlhkost: 47.5 %
  • Rosný bod: 7.3 °C
  • Atmosferický tlak: 99610 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 17:30:20 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 16.2 °C
  • Relativní vlhkost: 49 %
  • Rosný bod: 5.3 °C
  • Atmosferický tlak: 98250 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 25.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Nejnižší teplota 2.1 °C byla změřena pro tento den v roce 2018.


Průměrná celodenní teplota pro 30.září změřená v minulých letech je 12.5 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] 8.48 18.83 30.14
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 26.95 69.33 94.98
TLAK [Pa] 97320 99004 100048
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 6.34 9.33 13.01
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 7.35 10.84 14.89
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.123 1.18 1.226
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 1005 1462 2012
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] 7.04 12.5 17.59
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] 7.78 14.86 20.7
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 24.65 42.67 61.06

Výběr hodnot je proveden z 737 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2023-09-11 16 30.14
Minimální teplota vzduchu [°C] 2023-09-24 6 8.48
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2023-09-04 10 100048
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2023-09-22 1 97320
Minimální relativní vlhkost [%] 2023-09-07 17 26.95
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2023-09-18 22 13.01
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2023-09-18 22 17.59
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2023-09-12 15 61.06
Počet hodin s teplotou vyšší než 30 [°C] 3
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] 108
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 273
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 55 [kJ/kg s.v.] 31
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 112
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 79
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2023-09-20 10 4.43
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2023-09-22 10 103

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2023)
TOPlist