Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: -1.3 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: -1.3 °C
  • Atmosferický tlak: 99990 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 03:59:50 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 8.3 °C
  • Relativní vlhkost: 76 %
  • Rosný bod: 4.2 °C
  • Atmosferický tlak: 97960 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 12.1 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Nejnižší teplota -4.2 °C byla změřena pro tento den v roce 2008.


Průměrná celodenní teplota pro 24.listopad změřená v minulých letech je 4.4 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] -2.96 7.66 18.87
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 56.08 93.7 100
TLAK [Pa] 97396 99354 100780
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 2.99 6.39 12.64
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 3.83 7.75 14.61
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.169 1.23 1.288
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 478 1008 1964
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -2.96 6.6 17.19
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] -2.96 7.12 17.49
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 4.46 23.8 50.3

Výběr hodnot je proveden z 701 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2020-11-02 15 18.87
Minimální teplota vzduchu [°C] 2020-11-22 7 -2.96
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2020-11-05 11 100780
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2020-10-26 14 97396
Minimální relativní vlhkost [%] 2020-11-17 14 56.08
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2020-11-02 14 12.64
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2020-11-02 14 17.19
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2020-11-02 14 50.3
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] 25
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 1
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 11
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2020-11-22 13 5.72
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2020-11-22 13 164

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2020)
TOPlist