Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: -4 °C
  • Relativní vlhkost: 71.2 %
  • Rosný bod: -8.5 °C
  • Atmosferický tlak: 100770 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 02:59:34 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 7.2 °C
  • Relativní vlhkost: 80 %
  • Rosný bod: 4.1 °C
  • Atmosferický tlak: 99690 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 10.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Nejnižší teplota -13.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Průměrná celodenní teplota pro 9.únor změřená v minulých letech je 0.1 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] -9.81 1.65 11.24
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 46.22 79.61 100
TLAK [Pa] 95786 98937 101232
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 1.51 3.52 6.85
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 2.01 4.37 8.25
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.196 1.25 1.336
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 244 556 1070
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -10.69 -1.52 7.95
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] -10.03 0.36 8.02
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] -6.17 10.49 25.43

Výběr hodnot je proveden z 722 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2023-01-13 14 11.24
Minimální teplota vzduchu [°C] 2023-02-07 8 -9.81
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2023-02-08 11 101232
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2023-01-17 2 95786
Minimální relativní vlhkost [%] 2023-01-17 14 46.22
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2023-01-13 17 6.85
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2023-01-13 17 7.95
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2023-01-13 14 25.43
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] 199
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2023-02-07 9 1.93
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2023-02-04 6 263

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2023)
TOPlist