Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 7.5 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 7.5 °C
  • Atmosferický tlak: 99220 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 19:21:57 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 8.6 °C
  • Relativní vlhkost: 87 %
  • Rosný bod: 6.5 °C
  • Atmosferický tlak: 98520 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 21.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2017.


Nejnižší teplota -0.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Průměrná celodenní teplota pro 16.říjen změřená v minulých letech je 9.9 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] 0.33 13.07 24.78
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 36.85 82.02 100
TLAK [Pa] 97898 99031 100155
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 3.5 7.95 15.92
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 4.27 9.41 18.08
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.139 1.2 1.269
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 560 1247 2457
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -1.06 9.58 20.78
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] 0.33 11.13 20.96
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 10.19 33.27 62.03

Výběr hodnot je proveden z 739 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2021-10-05 15 24.78
Minimální teplota vzduchu [°C] 2021-10-11 7 0.33
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2021-10-09 12 100155
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2021-10-05 16 97898
Minimální relativní vlhkost [%] 2021-10-09 15 36.85
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2021-09-16 14 15.92
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2021-09-16 14 20.78
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2021-09-16 14 62.03
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 55
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 55 [kJ/kg s.v.] 14
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 39
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 82
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2021-10-05 18 4.35
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2021-09-23 15 172

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2021)
TOPlist