Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 18.6 °C
  • Relativní vlhkost: 92.2 %
  • Rosný bod: 17.2 °C
  • Atmosferický tlak: 98630 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 06:21:32 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 20 °C
  • Relativní vlhkost: 78 %
  • Rosný bod: 16.1 °C
  • Atmosferický tlak: 98730 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 27.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2017.


Nejnižší teplota 8.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Průměrná celodenní teplota pro 21.červen změřená v minulých letech je 18.1 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] 10.83 21.57 31.06
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 29.73 68.08 100
TLAK [Pa] 97625 98658 99452
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 5.12 10.79 19.47
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 6.1 12.36 21.61
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.122 1.16 1.203
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 807 1681 2976
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] 3.89 14.42 23.94
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] 8.51 17.03 24.28
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 26.41 49.2 75.12

Výběr hodnot je proveden z 715 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2018-05-31 17 31.06
Minimální teplota vzduchu [°C] 2018-05-22 5 10.83
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2018-06-20 8 99452
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2018-06-12 4 97625
Minimální relativní vlhkost [%] 2018-05-27 16 29.73
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2018-06-10 17 19.47
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2018-06-10 17 23.94
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2018-06-10 17 75.12
Počet hodin s teplotou vyšší než 30 [°C] 11
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] 180
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 425
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 55 [kJ/kg s.v.] 153
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 334
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 306
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2018-06-09 17 6.54
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2018-05-30 12 197

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2018)
TOPlist