Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 5 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 5 °C
  • Atmosferický tlak: 100020 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 04:00:48 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 12 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 12 °C
  • Atmosferický tlak: 99360 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 24.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Nejnižší teplota -0.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2019.


Průměrná celodenní teplota pro 7.říjen změřená v minulých letech je 12 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] 3.53 13.06 28.3
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 42.84 87.36 100
TLAK [Pa] 96755 98383 100158
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 4.97 8.41 15.34
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 5.96 9.9 17.4
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.131 1.19 1.248
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 787 1310 2360
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] 3.53 10.61 20.13
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] 3.52 11.64 20.31
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 16.03 34.42 59.86

Výběr hodnot je proveden z 724 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2022-09-07 16 28.3
Minimální teplota vzduchu [°C] 2022-09-23 7 3.53
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2022-10-06 24 100158
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2022-09-28 15 96755
Minimální relativní vlhkost [%] 2022-09-23 16 42.84
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2022-09-08 10 15.34
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2022-09-08 10 20.13
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2022-09-08 10 59.86
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] 8
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 42
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 55 [kJ/kg s.v.] 16
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 47
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 94
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2022-09-07 19 4.84
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2022-10-02 2 97

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2022)
TOPlist