Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 26.4 °C
  • Relativní vlhkost: 37.0 %
  • Rosný bod: 10.5 °C
  • Atmosferický tlak: 98260 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 16:36:29 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 20.3 °C
  • Relativní vlhkost: 51 %
  • Rosný bod: 9.6 °C
  • Atmosferický tlak: 98600 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 31 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota 9.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 16.červen změřená v minulých letech je 19.6 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] 6.82 17.83 28.68
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 30.46 69.43 97.67
TLAK [Pa] 97581 98438 99154
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 4.85 8.84 12.87
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 5.63 10.27 14.88
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.127 1.17 1.225
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 765 1379 2001
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] 3.12 11.56 17.49
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] 6.3 14.01 18.78
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 21.61 40.4 54.27

Výběr hodnot je proveden z 735 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2024-06-08 17 28.68
Minimální teplota vzduchu [°C] 2024-06-14 5 6.82
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2024-05-26 12 99154
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2024-06-10 3 97581
Minimální relativní vlhkost [%] 2024-06-12 16 30.46
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2024-06-06 18 12.87
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2024-06-06 18 17.49
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2024-05-26 20 54.27
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] 33
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 239
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 41
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 36
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2024-06-06 17 9.46
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2024-06-11 10 107

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist