Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 27.2 °C
  • Relativní vlhkost: 50.2 %
  • Rosný bod: 16 °C
  • Atmosferický tlak: 99150 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 13:03:56 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 21.2 °C
  • Relativní vlhkost: 52 %
  • Rosný bod: 10.9 °C
  • Atmosferický tlak: 98230 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 28 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Nejnižší teplota 6.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2014.


Průměrná celodenní teplota pro 25.srpen změřená v minulých letech je 19.1 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] 11.08 21.24 32.51
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 29 74.81 100
TLAK [Pa] 97273 98590 99913
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 6.4 11.65 19.9
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 7.41 13.34 22.23
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.109 1.16 1.211
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 1007 1811 3057
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] 7.05 15.59 24.39
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] 11.07 17.61 24.52
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 32.42 51.04 75.82

Výběr hodnot je proveden z 733 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2019-07-26 16 32.51
Minimální teplota vzduchu [°C] 2019-08-15 6 11.08
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2019-08-21 24 99913
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2019-07-28 8 97273
Minimální relativní vlhkost [%] 2019-07-26 21 29
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2019-08-10 14 19.9
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2019-08-10 14 24.39
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2019-08-10 14 75.82
Počet hodin s teplotou vyšší než 30 [°C] 18
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] 161
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 421
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 55 [kJ/kg s.v.] 235
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 383
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 414
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2019-08-04 15 4.84
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2019-08-19 7 235

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2019)
TOPlist