Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: -2.7 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: -2.7 °C
  • Atmosferický tlak: 99440 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 00:34:13 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 2.8 °C
  • Relativní vlhkost: 95 %
  • Rosný bod: 2 °C
  • Atmosferický tlak: 98230 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 10.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2017.


Nejnižší teplota -4.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Průměrná celodenní teplota pro 11.prosinec změřená v minulých letech je 2.5 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] -2.53 5.87 15.68
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 55.96 88.8 100
TLAK [Pa] 96869 98300 99770
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 2.72 5.38 9.09
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 3.39 6.52 10.71
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.175 1.22 1.279
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 430 842 1413
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -4.21 4.05 12.1
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] -2.53 5 12.33
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 5.2 19.46 35.74

Výběr hodnot je proveden z 720 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2019-11-17 15 15.68
Minimální teplota vzduchu [°C] 2019-12-10 24 -2.53
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2019-12-03 11 99770
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2019-11-28 18 96869
Minimální relativní vlhkost [%] 2019-12-04 15 55.96
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2019-11-17 11 9.09
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2019-11-17 11 12.1
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2019-11-17 11 35.74
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] 43
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2019-12-07 10 3.41
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2019-12-10 9 148

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2019)
TOPlist