Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 3.9 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 3.9 °C
  • Atmosferický tlak: 99580 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 02:21:28 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: -1.3 °C
  • Relativní vlhkost: 75 %
  • Rosný bod: -4.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98810 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 11.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Nejnižší teplota -9.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Průměrná celodenní teplota pro 21.únor změřená v minulých letech je 0.8 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] -10.82 1.18 11.27
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 47.17 92.15 100
TLAK [Pa] 96288 98505 100639
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 1.55 3.94 7.29
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 1.99 4.88 8.59
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.188 1.25 1.304
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 241 620 1118
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -10.82 -0.08 8.6
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] -10.82 0.63 8.68
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] -7.1 11.05 27.19

Výběr hodnot je proveden z 722 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2019-02-18 16 11.27
Minimální teplota vzduchu [°C] 2019-01-23 7 -10.82
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2019-02-14 12 100639
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2019-02-02 3 96288
Minimální relativní vlhkost [%] 2019-02-18 17 47.17
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2019-02-02 13 7.29
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2019-02-02 13 8.6
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2019-02-02 13 27.19
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] 247
Počet hodin s teplotou nižší než -10 [°C] 4
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2019-02-09 12 2.86
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2019-02-10 13 199

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2019)
TOPlist