Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 4.9 °C
  • Relativní vlhkost: 89.5 %
  • Rosný bod: 3.2 °C
  • Atmosferický tlak: 96840 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 16:44:36 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 4.2 °C
  • Relativní vlhkost: 69 %
  • Rosný bod: -0.7 °C
  • Atmosferický tlak: 96640 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 12 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Nejnižší teplota -8.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2010.


Průměrná celodenní teplota pro 28.leden změřená v minulých letech je -0.1 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] -6.86 1.04 10.08
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 56.59 94.93 100
TLAK [Pa] 96741 99744 101601
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 2.14 3.94 6.45
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 2.78 4.95 7.85
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.208 1.26 1.309
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 342 628 1017
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -6.86 0.26 7.2
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] -6.86 0.7 7.87
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] -1.6 10.91 24.96

Výběr hodnot je proveden z 736 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2020-01-10 14 10.08
Minimální teplota vzduchu [°C] 2020-01-03 5 -6.86
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2020-01-20 22 101601
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2020-01-28 15 96741
Minimální relativní vlhkost [%] 2019-12-29 14 56.59
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2020-01-04 4 6.45
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2020-01-04 4 7.2
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2020-01-10 14 24.96
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] 262
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2019-12-31 10 2.92
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2020-01-11 3 165

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2020)
TOPlist