Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 12.2 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 12.2 °C
  • Atmosferický tlak: 99400 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 20:38:13 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 12 °C
  • Relativní vlhkost: 79 %
  • Rosný bod: 8.2 °C
  • Atmosferický tlak: 99670 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 20.1 °C byla změřena pro tento den v roce 2013.


Nejnižší teplota -1.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2010.


Průměrná celodenní teplota pro 22.říjen změřená v minulých letech je 8.1 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] -0.34 12.9 22.53
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 34.5 85.65 100
TLAK [Pa] 97035 98422 99465
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 3.2 8.11 13.88
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 3.87 9.57 15.94
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.149 1.19 1.26
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 507 1265 2149
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -2.24 10.06 18.63
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] -0.34 11.28 18.73
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 9.05 33.49 54.31

Výběr hodnot je proveden z 740 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2019-10-13 16 22.53
Minimální teplota vzduchu [°C] 2019-10-07 7 -0.34
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2019-10-22 14 99465
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2019-09-30 7 97035
Minimální relativní vlhkost [%] 2019-09-22 16 34.5
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2019-09-27 11 13.88
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2019-09-27 11 18.63
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2019-09-27 11 54.31
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 47
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] 2
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 8
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 43
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2019-10-12 10 4.04
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2019-10-05 18 183

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2019)
TOPlist