Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 9.5 °C
  • Relativní vlhkost: 60.9 %
  • Rosný bod: 2.4 °C
  • Atmosferický tlak: 98310 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 01:59:35 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 14.6 °C
  • Relativní vlhkost: 99 %
  • Rosný bod: 14.5 °C
  • Atmosferický tlak: 98460 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 24.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2018.


Nejnižší teplota -0.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2010.


Průměrná celodenní teplota pro 23.duben změřená v minulých letech je 11.6 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] 0.4 10.21 22.12
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 24.18 60.04 100
TLAK [Pa] 96962 98935 100398
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 2.34 4.54 8.06
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 2.94 5.48 9.78
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.15 1.21 1.265
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 371 717 1282
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -5.91 1.81 10.63
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] -1.9 6.22 12.09
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 6.29 21.76 35.25

Výběr hodnot je proveden z 720 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2019-04-20 18 22.12
Minimální teplota vzduchu [°C] 2019-04-12 6 0.4
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2019-03-29 10 100398
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2019-04-04 17 96962
Minimální relativní vlhkost [%] 2019-04-20 16 24.18
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2019-03-28 18 8.06
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2019-03-28 18 10.63
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2019-04-05 15 35.25
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 23
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2019-04-05 9 4.47
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2019-04-10 21 106

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2019)
TOPlist