Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 13.9 °C
  • Relativní vlhkost: 71 %
  • Rosný bod: 8.6 °C
  • Atmosferický tlak: 98600 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 02:35:07 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 9.5 °C
  • Relativní vlhkost: 93 %
  • Rosný bod: 8.5 °C
  • Atmosferický tlak: 99110 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 24.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Nejnižší teplota 5.1 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Průměrná celodenní teplota pro 22.září změřená v minulých letech je 13.5 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] 6.67 18.23 29.88
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 29.96 67.67 100
TLAK [Pa] 97389 98866 100013
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 4.33 8.8 15.09
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 5.11 10.23 17.09
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.124 1.18 1.235
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 690 1377 2311
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] 1.67 11.3 19.8
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] 5.34 14.1 20.14
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 19.54 40.7 59.09

Výběr hodnot je proveden z 689 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2020-09-15 15 29.88
Minimální teplota vzduchu [°C] 2020-09-19 7 6.67
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2020-09-14 11 100013
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2020-08-28 20 97389
Minimální relativní vlhkost [%] 2020-08-26 14 29.96
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2020-08-30 17 15.09
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2020-08-30 17 19.8
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2020-09-05 15 59.09
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] 68
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 223
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 55 [kJ/kg s.v.] 26
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 103
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 132
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2020-09-15 7 12.87
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2020-09-08 7 432

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2020)
TOPlist