Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 25.4 °C
  • Relativní vlhkost: 61.1 %
  • Rosný bod: 17.4 °C
  • Atmosferický tlak: 98390 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 18:19:35 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 20.8 °C
  • Relativní vlhkost: 73 %
  • Rosný bod: 15.8 °C
  • Atmosferický tlak: 98760 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 33.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Nejnižší teplota 8.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 25.červen změřená v minulých letech je 18.7 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] 6.19 19.24 34.27
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 28.06 66.41 100
TLAK [Pa] 97783 98655 99483
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 4.57 9.08 19.49
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 5.38 10.5 21.59
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.104 1.17 1.223
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 718 1417 2973
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] 2.24 11.74 23.92
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] 6.19 14.68 24.27
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 21.44 42.46 75.21

Výběr hodnot je proveden z 738 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2022-06-18 20 34.27
Minimální teplota vzduchu [°C] 2022-05-29 5 6.19
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2022-06-17 13 99483
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2022-06-09 5 97783
Minimální relativní vlhkost [%] 2022-06-18 17 28.06
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2022-06-20 16 19.49
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2022-06-20 16 23.92
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2022-06-20 16 75.21
Počet hodin s teplotou vyšší než 30 [°C] 23
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] 111
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 318
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 55 [kJ/kg s.v.] 54
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 145
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 147
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2022-06-24 18 7.15
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2022-06-20 18 216

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2022)
TOPlist