Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 6.8 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 6.8 °C
  • Atmosferický tlak: 98310 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 03:42:27 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 11.9 °C
  • Relativní vlhkost: 99 %
  • Rosný bod: 11.8 °C
  • Atmosferický tlak: 99110 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 27.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2017.


Nejnižší teplota 6.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Průměrná celodenní teplota pro 19.květen změřená v minulých letech je 16.5 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] -0.57 11.66 29.48
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 27.06 66.88 100
TLAK [Pa] 97196 98227 99590
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 2.49 5.83 13.44
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 3.04 6.9 15.37
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.117 1.2 1.265
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 393 910 2066
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -5.24 4.77 18
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] -0.8 8.22 18.11
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 8.27 26.49 52.6

Výběr hodnot je proveden z 723 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2021-05-11 17 29.48
Minimální teplota vzduchu [°C] 2021-04-26 6 -0.57
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2021-04-23 23 99590
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2021-05-13 14 97196
Minimální relativní vlhkost [%] 2021-04-27 16 27.06
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2021-05-12 10 13.44
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2021-05-12 10 18
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2021-05-12 11 52.6
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] 18
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 40
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] 1
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 6
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 17
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2021-05-04 9 5.71
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2021-05-02 11 162

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2021)
TOPlist