Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: -2.9 °C
  • Relativní vlhkost: 66.3 %
  • Rosný bod: -8.3 °C
  • Atmosferický tlak: 99390 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 08:30:05 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: -3 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: -3 °C
  • Atmosferický tlak: 97650 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 5.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Nejnižší teplota -9.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2019.


Průměrná celodenní teplota pro 21.leden změřená v minulých letech je -1.8 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] -10.08 1.69 14.06
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 51.63 89.08 100
TLAK [Pa] 96315 98765 100726
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 1.39 4.08 9.4
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 1.8 5.04 11.17
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.178 1.25 1.306
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 219 642 1474
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -11.92 0.03 12.74
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] -10.34 1.01 12.74
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] -6.48 11.93 36.58

Výběr hodnot je proveden z 728 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2021-12-31 15 14.06
Minimální teplota vzduchu [°C] 2021-12-26 9 -10.08
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2022-01-12 23 100726
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2022-01-04 18 96315
Minimální relativní vlhkost [%] 2021-12-26 15 51.63
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2021-12-31 11 9.4
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2021-12-31 11 12.74
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2021-12-31 11 36.58
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] 253
Počet hodin s teplotou nižší než -10 [°C] 1
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2021-12-24 8 3.63
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2022-01-17 16 229

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2022)
TOPlist