Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 2.2 °C
  • Relativní vlhkost: 36.3 %
  • Rosný bod: -11 °C
  • Atmosferický tlak: 99600 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 11:27:27 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 9.5 °C
  • Relativní vlhkost: 81 %
  • Rosný bod: 6.3 °C
  • Atmosferický tlak: 99690 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 18.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2014.


Nejnižší teplota -3 °C byla změřena pro tento den v roce 2013.


Průměrná celodenní teplota pro 30.březen změřená v minulých letech je 8.3 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] -5.26 6.08 17.6
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 27.75 68.26 100
TLAK [Pa] 96318 98762 100688
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 1.39 4.16 8.87
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 1.81 5.06 10.46
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.172 1.23 1.307
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 224 654 1375
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -11.66 0.09 11.69
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] -7 3.56 12.12
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] -1.86 16.6 35.26

Výběr hodnot je proveden z 730 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2020-03-18 16 17.6
Minimální teplota vzduchu [°C] 2020-03-23 6 -5.26
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2020-03-23 9 100688
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2020-03-02 23 96318
Minimální relativní vlhkost [%] 2020-03-25 13 27.75
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2020-03-11 7 8.87
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2020-03-11 7 11.69
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2020-03-12 17 35.26
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] 61
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2020-03-28 8 5.37
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2020-03-11 8 195

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2020)
TOPlist