Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 15.1 °C
  • Relativní vlhkost: 59.0 %
  • Rosný bod: 7.1 °C
  • Atmosferický tlak: 97820 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 14:22:15 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 5.5 °C
  • Relativní vlhkost: 46 %
  • Rosný bod: -4.5 °C
  • Atmosferický tlak: 99510 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 12.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2020.


Nejnižší teplota -12.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2018.


Průměrná celodenní teplota pro 1.březen změřená v minulých letech je 3.2 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] -1.36 6.63 14.29
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 49.47 83.83 97.73
TLAK [Pa] 95957 98450 100464
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 3.23 5.23 7.92
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 4.1 6.35 9.24
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.172 1.22 1.28
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 514 821 1213
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -2.09 3.96 9.81
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] -1.65 5.32 10.47
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 6.71 19.84 31.26

Výběr hodnot je proveden z 726 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2024-03-01 14 14.29
Minimální teplota vzduchu [°C] 2024-02-14 3 -1.36
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2024-01-31 11 100464
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2024-02-11 7 95957
Minimální relativní vlhkost [%] 2024-02-24 15 49.47
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2024-02-09 15 7.92
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2024-02-09 15 9.81
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2024-02-09 15 31.26
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] 12
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2024-02-07 14 3.63
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2024-02-08 7 185

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist