Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 2.7 °C
  • Relativní vlhkost: 48.5 %
  • Rosný bod: -7 °C
  • Atmosferický tlak: 99510 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 16:41:21 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 10.4 °C
  • Relativní vlhkost: 40 %
  • Rosný bod: -2.4 °C
  • Atmosferický tlak: 97210 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 12.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2017.


Nejnižší teplota -6 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Průměrná celodenní teplota pro 5.březen změřená v minulých letech je 3.9 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] -13.45 0.22 13.26
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 45.62 91.77 100
TLAK [Pa] 96738 99279 101078
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 0.97 3.82 7.34
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 1.28 4.76 8.83
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.192 1.26 1.355
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 155 605 1149
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -15.72 -1.01 9.01
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] -13.45 -0.24 9.91
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] -10.68 9.78 29.44

Výběr hodnot je proveden z 712 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2021-02-25 16 13.26
Minimální teplota vzduchu [°C] 2021-02-14 9 -13.45
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2021-02-14 11 101078
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2021-02-08 5 96738
Minimální relativní vlhkost [%] 2021-03-05 16 45.62
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2021-02-04 5 7.34
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2021-02-24 17 9.01
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2021-02-26 16 29.44
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] 265
Počet hodin s teplotou nižší než -10 [°C] 31
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2021-02-25 7 8.94
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2021-02-11 7 473

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2021)
TOPlist