Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 17.1 °C
  • Relativní vlhkost: 66.2 %
  • Rosný bod: 10.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98060 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 02:18:06 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 16.9 °C
  • Relativní vlhkost: 59 %
  • Rosný bod: 8.9 °C
  • Atmosferický tlak: 98830 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 35.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2017.


Nejnižší teplota 12.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Průměrná celodenní teplota pro 1.srpen změřená v minulých letech je 22.4 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] 12.81 21.55 32.23
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 34.38 72.12 100
TLAK [Pa] 97676 98540 99350
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 6.56 11.54 18.16
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 7.59 13.19 20.5
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.111 1.16 1.197
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 1032 1794 2802
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] 7.41 15.5 22.94
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] 11.68 17.63 22.94
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 33.85 51.09 69.37

Výběr hodnot je proveden z 698 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2021-07-06 20 32.23
Minimální teplota vzduchu [°C] 2021-07-04 5 12.81
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2021-07-22 1 99350
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2021-07-13 21 97676
Minimální relativní vlhkost [%] 2021-07-24 18 34.38
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2021-07-17 9 18.16
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2021-07-17 9 22.94
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2021-07-17 9 69.37
Počet hodin s teplotou vyšší než 30 [°C] 14
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] 162
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 432
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 55 [kJ/kg s.v.] 212
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 379
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 403
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2021-07-26 18 7
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2021-07-14 22 175

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2021)
TOPlist