Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 9.4 °C
  • Relativní vlhkost: 92.3 %
  • Rosný bod: 8.1 °C
  • Atmosferický tlak: 99140 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 09:09:52 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 8.5 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 8.5 °C
  • Atmosferický tlak: 99610 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 21.2 °C byla změřena pro tento den v roce 2017.


Nejnižší teplota -1.2 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Průměrná celodenní teplota pro 17.říjen změřená v minulých letech je 8.3 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] 0.89 14.03 29.02
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 29.13 69.47 100
TLAK [Pa] 97150 99213 100932
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 3.67 6.91 13.69
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 4.42 8.19 15.79
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.123 1.2 1.279
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 585 1088 2126
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] -0.52 7.65 18.46
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] 0.89 10.52 19.41
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 11.02 31.63 56.73

Výběr hodnot je proveden z 729 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2018-09-21 16 29.02
Minimální teplota vzduchu [°C] 2018-09-26 7 0.89
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2018-09-25 24 100932
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2018-09-23 21 97150
Minimální relativní vlhkost [%] 2018-10-15 12 29.13
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2018-09-21 22 13.69
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2018-09-19 24 18.46
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2018-09-21 15 56.73
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] 27
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 109
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 55 [kJ/kg s.v.] 6
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 42
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 39
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2018-09-21 22 5.19
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2018-09-24 2 394

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2018)
TOPlist