Průměrné hodnoty stavu vzduchu pro vybrané hodiny

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 24.5 °C
  • Relativní vlhkost: 54.4 %
  • Rosný bod: 14.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98310 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 21:13:11 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 24 °C
  • Relativní vlhkost: 35 %
  • Rosný bod: 7.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98450 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 34.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Nejnižší teplota 10.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Průměrná celodenní teplota pro 5.červenec změřená v minulých letech je 22.2 °C.

TABULKA PRŮMĚRNÝCH HODNOT STAVŮ VZDUCHU PRO VYBRANÉ HODINY

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.

Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Datum počátku zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Začátek úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Konec úseku výběru hodin (číslo hodiny 1 až 24):
Zobrazit data dle nového nastavení výběru:

V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.

VeličinaJednotkyMinimumPrůměrMaximum
TEPLOTA [°C] 10.83 19.46 34.88
RELATIVNÍ VLHKOST [%] 35.74 76.94 100
TLAK [Pa] 96552 98364 99448
MĚRNÁ VLHKOST [g/kg s.v.] 6.42 10.83 18.21
ABSOLUTNÍ VLHKOST [g/m3] 7.42 12.46 20.45
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU [kg/m3] 1.099 1.16 1.207
PARCIÁLNÍ TLAK PAR [Pa] 1015 1682 2794
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [°C] 7.17 14.52 22.89
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU [°C] 10.82 16.33 22.89
ENTALPIE VZDUCHU [kJ/kg s.v.] 31.94 47.13 69.43

Výběr hodnot je proveden z 741 záznamů nalezených v databázi

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.

Popis událostiDatum událostiHodinaHodnota
Maximální teplota vzduchu [°C] 2020-07-01 20 34.88
Minimální teplota vzduchu [°C] 2020-06-08 5 10.83
Maximální atmosferický tlak [Pa] 2020-06-24 2 99448
Minimální atmosferický tlak [Pa] 2020-06-05 2 96552
Minimální relativní vlhkost [%] 2020-07-01 20 35.74
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2020-06-27 20 18.21
Maximální teplota rosného bodu [°C] 2020-06-27 20 22.89
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] 2020-06-27 20 69.43
Počet hodin s teplotou vyšší než 30 [°C] 10
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] 87
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] 298
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 55 [kJ/kg s.v.] 126
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] 212
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] 338
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] 2020-06-27 19 7.47
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] 2020-06-27 22 118

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2020)
TOPlist