Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C.

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 18.6 °C
  • Relativní vlhkost: 65.1 %
  • Rosný bod: 11.9 °C
  • Atmosferický tlak: 98440 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 10:13:14 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 13 °C
  • Relativní vlhkost: 87 %
  • Rosný bod: 10.9 °C
  • Atmosferický tlak: 99300 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 28.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2022.


Nejnižší teplota 6.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Průměrná celodenní teplota pro 20.květen změřená v minulých letech je 16.5 °C.

POROVNÁNÍ DVOU OBDOBÍ POČASÍ V CHLUMCI NAD CIDLINOU

V níže zobrazené grafu je možné zobrazit porovnání jedné veličiny pro nastavené dva časové úseky. Typ veličiny a další parametry zobrazení je možné zadat pomocí ovladacího formuláře. Základní nastavení je provedeno pro teplotu v průběhu posledního týdne s teplotou ve stejném období před rokem.

Volbou "Typ zobrazených dat" lze nastavit, zda se budou zobrazovat údaje týkající se hodinových, denních nebo měsíčních průměrů vybrané veličiny. Délku zobrazeného období je možné zvolit z důvodů grafického zpracování v rozsahu 24 hodin až 1 rok a pokud bude zadána hodnota jiná, tak se automaticky dosadí přednastavená délka jednoho týdne. Podobně je omezen také odstup porovnávaného období a to začátkem a koncem měřených údajů uložených v databázi. Pokud bude nastavena hodnota překračující rozsah měřeného období, tak bude automaticky dosazeno nejbližší období od počátku, nebo konce záznamu databáze.

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Typ zobrazených dat:
Délka zobrazeného období:
Odstup porovnávaného období:
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Zobrazená fyzikální veličina:
Nové nastavení grafu:
Graf vybraných hodnot z databáze

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum konce zobrazeného období" od 2.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist