Reference projekční kanceláře QPRO

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 6.2 °C
  • Relativní vlhkost: 65.5 %
  • Rosný bod: 0.2 °C
  • Atmosferický tlak: 97580 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 07:01:47 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 6.3 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 6.3 °C
  • Atmosferický tlak: 98450 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 21.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Nejnižší teplota -0.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Průměrná celodenní teplota pro 16.duben změřená v minulých letech je 9.9 °C.

REFERENČNÍ PROJEKTY

Na této straně jsou uvedeny některé z projektů, na jejichž zpracování se podílela projekční kancelář Qpro. Nejedná se o kompletní výpis, ale pouze o typické, či z nějakého hlediska zajímavé projekty. Ročně je v projekci zpracováno až několik desítek projektů, studií a dalších odborných prací.

Strana: 4 | Výběr stránky: 1, 2, 3, 4, 5 | Předchozí | Další |

2010 - KIKA OSTRAVA

Řešení úpravy mikroklima v OD KIKA v Ostravě je založeno na maximálním využití zařízení DAIKIN typu VRV III. Centrální vzduchotechnika zajišťuje přívod upraveného vzduchu pomocí VZT jednotky GEA, ale vlastní tepelná úprava (ohřev a chlazení) je prováděna až pomocí potrubních jednotek DAIKIN umístěných přímo pod stropem větraných prostor. Zajímavostí je, že poprvé v ČR byla také použita vzduchová clona karuselu napojená na systém VRV.

2010 - ATQ VRBNO POD PRADĚDEM

Pro úpravu mikroklima (větrání, vytápění a chlazení) v nové výrobní hale byla navržena VZT jednotka REMAK s deskovým rekuperátorem. Zařízení je umístěno na střeše přístavby haly a rozvody vzduchu jsou provedeny pod střechou haly ve vazníkovém prostoru. Součástí projektu vzduchotechniky jsou také zařízení pro obsluhu ostatních částí objektu, zejména šaten a administrativních prostor.

2010 - OD IKEA WEST PRAHA TŘEBONICE

V roce 2010 začala příprava projektu nového obchodního domu IKEA v Praze. Pro obchodní dům o ploše 35000 m2 byla připravena projektová dokumentace ve stupni DUR, DSP a TD, ale dosud projekt nebyl realizován. Investor přistoupil k přípravě výstavby nového OD v duchu zásad mateřské společnosti s důrazem na ochranu životního prostředí a s využitím nejmodernějších trendů v technice. Návrh vzduchotechniky byl vytvořen na základě předchozí rozsáhlé studie s cílem zajištění kvalitního prostředí při minimalizaci provozních nákladů.

2009 - KNORR BREMSE LIBEREC

Prostředí výrobní haly naplněné výrobní technologií převážně strojírenského charakteru bylo za určitých podmínek velmi teplé. Z tohoto důvodu investor zadal požadavek na zajištění chlazení a větrání haly. Před vlastní realizací byla zpracována studie s možnými návrhy a porovnáním různých variant řešení. Na základě doporučení byla vybrána varianta s použitím centrálních VZT jednotek doplněných přímým chlazením. Projektová dokumentace byla navržena a připravena pro možné pozdější navýšení chladícího výkonu, ale realizované řešení se ukázalo být pro současný stav vyhovující.

2009 - HORSKÝ HOTEL JAVOR

Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně v tomto hotelu v Malé Úpě byla provedena v roce 2009 na základě zpracované projektové dokumentace. Pro větrání je použita jednotka REMAK s deskovým rekuperátorem. Z důvodů omezeného prostoru a dalších podmínek stavby je použita atypická rozdělená sestava jednotky umístěná do úhlu 45°.

2009 - BAZÉN V RODINNÉM DOMĚ

Projekt na poměrně velký bazén byl navržen s využitím kompaktní speciální bazénové jednotky MENERGA. Zajímavostí projektu je umístění a částečné zapuštění objektu ve svahu a důraz na design. Z hlediska vzduchotechniky bylo obtížné navrhnout řešení s minimem prostorové náročnosti tak, aby zařízení nerušilo pobytový prostor a bylo účelné a funkční.

2009 - CROSS CLUB

V průběhu let 2009 až 2011 byl v několika etapách zhotoven projekt na úpravy větrání prostor tohoto pražského klubu. Realizace byla provedena většinou za provozu. Novým větráním je vybavena kavárna a přípravna kavárny. Úpravy větrání byly provedeny i v ostatních částech klubu.

2008 - RELAX CENTRUM KOLŠTEJN - WELLNESS HOTEL

Projekt pro řešení tohoto rekonstruovaného objektu byl složitý, protože zařízení vzduchotechniky pro wellness centrum je umístěno ve stísněném půdním prostoru. Realizace projektu byla uskutečněna v následujícím roku. Zařízení vzduchotechniky zajišťuje větrání a odvlhčování prostor.

2008 - ZŠ PODĚBRADY - PŘESTAVBA TĚLOCVIČNY

V roce 2008 byl připraven projekt pro stavební povolení na přestavbu samostatné budovy ZŠ. Cílem řešení bylo vybudovat ze stávající tělocvičny zcela nový objekt, v kterém by byl multifunkční sál pro sportovní a kulturní využití a samostatná tělocvična. Projekt nebyl real izován.

2008 - UNIVERSITA PARDUBICE - VSTUPNÍ HALA DFJP

Na základě zpracovaného jednostupňového projektu byla provedena realizace vzduchotechniky ve vstupní hale DFJP. Objekt obsahuje mimo vlastní vstupní halu také posluchárny. Řešení větrání je provedeno pomocí kompaktních jednotek SYSTEMAIR.

2008 - ZELENÝ OSTROV - SAZKA ARÉNA

V roce 2008 byl připravován projekt na dostavbu - rozšíření malé haly. Byl připraven projekt pro stavební povolení, ale realizace dle této dokumentace nebyla uskutečněna.

2007 - ACZ LOVOSICE

Pro novou výrobní halu, určenou pro výrobu a skladování, byl zpracován v roce 2007 prováděcí projekt, dle kterého byla v následujícím roce provedena realizace. Zajímavostí je umístění všech zařízení uvnitř prostoru haly pod střechou. Celkový průtok upraveného přiváděného vzduchu byl více než 200 tis. m3/h.

Strana: 4 | Výběr stránky: 1, 2, 3, 4, 5 | Předchozí | Další |

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist