Výpočet tepelných zisků

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 22.8 °C
  • Relativní vlhkost: 68.5 %
  • Rosný bod: 16.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98430 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 21:09:52 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 26.1 °C
  • Relativní vlhkost: 37 %
  • Rosný bod: 10.1 °C
  • Atmosferický tlak: 98700 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 30.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Nejnižší teplota 9.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Průměrná celodenní teplota pro 13.červenec změřená v minulých letech je 20.2 °C.

ZJEDNODUŠENÝ VÝPOČET TEPELNÝCH ZISKŮ PRO NÁVRH CHLAZENÍ

t - TEPLOTA VZDUCHU
základní jednotka: °C
přípustný rozsah zadání: +20 až +28 °C
přednastavená hodnota: 26°C
charakteristika: vnitřní výpočtová (návrhová) teplota vzduchu
t - TEPLOTA VZDUCHU
základní jednotka: °C
přípustný rozsah zadání: +28 až +34 °C
přednastavená hodnota: 32°C
charakteristika: vnější výpočtová (návrhová) teplota vzduchu

AKUMULACE / IZOLACE
VLASTNOSTI STAVBY
charakteristika: z důvodů zjednodušení zadání jsou vlastnosti stavby popsány kombinací vlastnosti akumulace a izolace neprůhledných obvodových stavebních konstrukcí vždy ve třech stupních od nejhorší po nejlepší hodnotu
KVALITA OKEN / STÍNĚNÍ
VLASTNOSTI OKEN
charakteristika: zadání vlastností oken (a ostatních průhledných a průsvitných výplní otvorů stavby) je důležité z hlediska určení tepelných zisků sluneční radiací; pro zjednodušení jsou vlastnosti popsány kombinací kvality oken a provedení stínění oken vždy ve třech stupních od nejhorší po nejlepší hodnotu

A - DÉLKA
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 2 až 15 m
přednastavená hodnota: 5 m
charakteristika: délka rozměru půdorysu místnosti; pokud podlaha místnosti nemá obdelníkový tvar, tak je možné dosadit ekvivalentní (průměrnou) hodnotu
B - ŠÍŘKA
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 2 až 15 m
přednastavená hodnota: 5 m
charakteristika: šířka rozměru půdorysu místnosti; pokud podlaha místnosti nemá obdelníkový tvar, tak je možné dosadit ekvivalentní (průměrnou) hodnotu
h - VÝŠKA
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 2 až 5 m
přednastavená hodnota: 3 m
charakteristika: výška místnosti; pokud není výška místnosti stejná pro celou plochu, tak je možné dosadit průměrnou hodnotu

S - PLOCHA
základní jednotka: m2
přípustný rozsah zadání: 0 až 15 m2
přednastavená hodnota: 0 m2
charakteristika: plocha oken je důležitým parametrem pro výpočet tepelných zisků sluneční radiací; je možné zadat plochu otvoru, ale pokud neprůhledné části tvoří významnou část otvoru, tak je vhodnější zadat pouze plochu prosklenné části; ke každé zadané ploše je nutné také správně nastavit její orientaci vzhledem ke světovým stranám

POČET
základní jednotka: os
přípustný rozsah zadání: 0 až 10 os
přednastavená hodnota: 0 os
charakteristika: při výpočtu tepelných zisků uvnitř objektů tvoří dílčí část tepelné zisky od osob; hodnota tepelných zisků závisí na mnoha parametrech (např. teplotě, vykonávané činnosti, oblečení, pohlaví), a proto se uvažuje ve výpočtech průměrná typická hodnota (obvykle cca 50-80 W/os)
Q - TEPELNÝ TOK
základní jednotka: W
přípustný rozsah zadání: 0 až 10 kW
přednastavená hodnota: 0 kW
charakteristika: dílčí část tepelných zisků je tvořena vnitřními zisky například z osvětlení, elektrických spotřebičů apod.; tato část může mít dle typu místnosti velmi vysoký rozsah, a proto ji nelze určit bez individuelního zadání; několik typických hodnot: osvětlení 5-25 W/m2, počítač 80-250 W/ks, televize 100-300 W/ks


Citelné tepelné zisky: Qcit - TEPELNÝ TOK
základní jednotka: W
charakteristika: citelné tepelné zisky představují tepelný tok energie vnikající do klimatizované místnosti a nezahrnují energii vázanou a další tepelné toky zahrnuté při výpočtu celkového potřebného výkonu klimatizace
Celkový chladící výkon: Qch - TEPELNÝ VÝKON
základní jednotka: W
charakteristika: celkový tepelný výkon chladiče potřebný pro odvedení tepelných zisků z klimatizovaného prostoru; zahrnuje také energii potřebnou na kondenzaci vzdušné vlhkosti a další dílčí energetické toky, které nejsou součástí citelných tepelných zisků uvedených výše

Pro výpočet zadejte do formuláře potřebné hodnoty. Pokud zadání bude mimo přípustné hodnoty, tak bude nahrazeno základní předvolenou hodnotou.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist