Výpočet fyzikálních parametrů vzduchu

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 22.6 °C
  • Relativní vlhkost: 69.5 %
  • Rosný bod: 16.8 °C
  • Atmosferický tlak: 98420 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 21:14:52 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 26.1 °C
  • Relativní vlhkost: 37 %
  • Rosný bod: 10.1 °C
  • Atmosferický tlak: 98700 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 30.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Nejnižší teplota 9.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Průměrná celodenní teplota pro 13.červenec změřená v minulých letech je 20.2 °C.

VÝPOČET VLASTNOSTÍ VLHKÉHO VZDUCHU

p - TLAK VZDUCHU
základní jednotka: Pa
přípustný rozsah zadání: 50 až 150 kPa
přednastavená hodnota: normální tlak pro výšku 200 m nad mořem
alternativa: parametr je základní, alternativou je zadání nadmořské výšky
charakteristika zadání: základní stavovou veličinou je tlak; pro potřeby výpočtů ve vzduchotechnice je tímto tlakem obvykle atmosferický tlak v dané nadmořské výšce, a proto je možné hodnotu zadat altenativně pomocí stanovení výšky nad mořem
h - VÝŠKA
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 0 až 3000 m
přednastavená hodnota: 200 m nad mořem
alternativa: parametr je nepovinný a může být zadán jako alternativa k tlaku vzduchu (tlak vzduchu musí zůstat nevyplněn)
charakteristika zadání: z hodnoty nadmořské výšky se vypočítá obvyklý tlak atmosferického vzduchu pro danou lokalitu

t - TEPLOTA VZDUCHU
základní jednotka: °C
přípustný rozsah zadání: -20 až +80 °C
přednastavená hodnota: 20°C
alternativa: základní parametr zadání; v případě využití zadání alternativním způsobem nemusí být doplněn
charakteristika zadání: stavová veličina vzduchu; při zadané hodnotě se vypočítají ostatní vlastnosti vzduchu
φ - RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: %
přípustný rozsah zadání: 0 až 100 %
přednastavená hodnota: 50 %
alternativa: základní parametr zadání; v případě využití zadání alternativním způsobem nemusí být doplněn; přímá alternativa je možná zadáním měrné vlhkosti vzduchu
charakteristika zadání: relativní vlhkost určuje poměrné množství vlhkosti vzduchu vzhledem k stavu nasycení
x - MĚRNÁ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/kg s.v.
přípustný rozsah zadání: omezení je dáno ostatními parametry
přednastavená hodnota: dle relativní vlhkosti vzduchu - 50 %
alternativa: alternativní hodnota k zadání relativní vlhkosti vzduchu (v případě využití této alternativy musí zůstat relativní vlhkost nedoplněna)
charakteristika zadání: hodnota určuje hmotnost vodních par v 1 kg suchého vzduchu

Měrná hmotnost: ρ - MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/m3
charakteristika vlastnosti: měrná hmotnost vlhkého vzduchu (hustota vzduchu) určuje hmotmost 1 m3 směsi plynů s vodními parami, které tvoří atmosferický vzduch za obvyklého stavu
Měrná hmotnost s.v.: ρ - MĚRNÁ HMOTNOST SUCHÉHO VZDUCHU
základní jednotka: kg/m3
charakteristika vlastnosti: měrná hmotnost suchého vzduchu (hustota vzduchu) určuje hmotmost 1 m3 směsi plynů bez vodních par, které tvoří suchý atmosferický vzduch za obvyklého stavu
Absolutní vlhkost: a - ABSOLUTNÍ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/m3
charakteristika vlastnosti: absolutní vlhkostí vzduchu je nazývána měrná hmotnost (hustota) vodních par ve vlhkém vzduchu
Parciální tlak páry: pd - PARCIÁLNÍ TLAK VODNÍCH PAR
základní jednotka: Pa
charakteristika vlastnosti: parciální tlak vodní páry ve směsi plynů je dílčí hodnota z celkového tlaku pro danou složku (vodní páry)
Teplota rosného bodu: tr - TEPLOTA ROSNÉHO BODU
základní jednotka: °C
charakteristika vlastnosti: teplota rosného bodu je teplota při nasycení vzduchu vodními parami; při ochlazování vzduchu pod teplotu rosného bodu dojde ke kondenzaci vzdušné vlhkosti
Teplota mokrého teploměru: tm - TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU
základní jednotka: °C
charakteristika vlastnosti: teplota mokrého teploměru je teplota na níž se ustálí mokrý teploměr aspiračního psychrometru a je přibližně shodná s teplotou adiabatického ochlazování (výpočet hodnoty je proveden zjednodušeně pro konstantní entalpii)
Entalpie: h - ENTALPIE VLHKÉHO VZDUCHU
základní jednotka: J/kg s.v.
charakteristika vlastnosti: hodnota vyjadřuje energetický (tepelný) obsah vlhkého vzduchu v jednom kg suchého vzduchu

Pro výpočet zadejte potřebné hodnoty - minimálně teplotu a vlhkost (jedním z možných způsobů)

Při základní variantě výpočtu je nutné vyplnit bílé pole. Pokud některá hodnota doplněna nebude, nebo bude doplněna chybně, tak se při výpočtu automaticky dosadí předdefinovaná hodnota. Výpočet je také možné provést zadáním variantních hodnot, které jsou označeny šedě. V případě zadání většího počtu parametrů, než je potřeba, se ve výpočtu uvažují hodnoty umístěné ve formuláři výše. Například je také možné zadat entalpii a relativní vlhkost pro výpočet teploty, nebo použít další kombinace zadání.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist