Vyjádření průtoku vzduchu různým způsobem a vzájemná konverze

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 5.8 °C
  • Relativní vlhkost: 66.2 %
  • Rosný bod: 0.0 °C
  • Atmosferický tlak: 97550 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 06:36:45 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 6.3 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 6.3 °C
  • Atmosferický tlak: 98450 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 21.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Nejnižší teplota -0.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Průměrná celodenní teplota pro 16.duben změřená v minulých letech je 9.9 °C.

KONVERTOR JEDNOTEK OBJEMOVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU

Výpočtový stav vzduchu
p - TLAK VZDUCHU
základní jednotka: Pa
přípustný rozsah zadání: 50 až 150 kPa
přednastavená hodnota: normální tlak pro výšku 200 m nad mořem
alternativa: parametr je základní, alternativou je zadání nadmořské výšky
charakteristika zadání: základní stavovou veličinou je tlak; pro potřeby výpočtů ve vzduchotechnice je tímto tlakem obvykle atmosferický tlak v dané nadmořské výšce, a proto je možné hodnotu zadat altenativně pomocí stanovení výšky nad mořem
h - VÝŠKA
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 0 až 3000 m
přednastavená hodnota: 200 m nad mořem
alternativa: parametr je nepovinný a může být zadán jako alternativa k tlaku vzduchu (tlak vzduchu musí zůstat nevyplněn)
charakteristika zadání: z hodnoty nadmořské výšky se vypočítá obvyklý tlak atmosferického vzduchu pro danou lokalitu

t - TEPLOTA VZDUCHU
základní jednotka: °C
přípustný rozsah zadání: -20 až +80 °C
přednastavená hodnota: 20°C
alternativa: základní parametr zadání
charakteristika zadání: stavová veličina vzduchu, která definuje základní stav vzduchu pro výpočty
φ - RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: %
přípustný rozsah zadání: 0 až 100 %
přednastavená hodnota: 50 %
alternativa: základní parametr zadání; v případě využití zadání alternativním způsobem nemusí být doplněn; přímá alternativa je možná zadáním měrné vlhkosti vzduchu
charakteristika zadání: relativní vlhkost určuje poměrné množství vlhkosti vzduchu vzhledem k stavu nasycení
x - MĚRNÁ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/kg s.v.
přípustný rozsah zadání: omezení je dáno ostatními parametry
přednastavená hodnota: dle relativní vlhkosti vzduchu - 50 %
alternativa: alternativní hodnota k zadání relativní vlhkosti vzduchu (v případě využití této alternativy musí zůstat relativní vlhkost nedoplněna)
charakteristika zadání: hodnota určuje hmotnost vodních par v 1 kg suchého vzduchu

Zadání a výpočet průtoků
V - OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
základní jednotka: m3/s
přípustný rozsah zadání: 0-30 m3/s
přednastavená hodnota: 1 m3/s
alternativa: základní hodnota pro převod a vyjádření v jiných fyzikálních jednotkách; hodnota nemusí být zadána pokud je průtok zadán jinou formou (alternativou)
charakteristika zadání: hodnota vyjadřuje objemový průtok vzduchu, a proto je závislá na podmínkách (stavu vzduchu)

Objemový průtok: V - OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
základní jednotka: m3/s
charakteristika: objemový průtok vyjádřený v nastavených jednotkách - převod základního zadání průtoku

M - HMOTNOSTNÍ PRŮTOK VZDUCHU
základní jednotka: kg/s
přípustný rozsah zadání: dle objemového průtoku
přednastavená hodnota: dle ostatních podmínek
alternativa: alternativní hodnota zadání pro převod a vyjádření v jiných fyzikálních jednotkách; hodnota objemového průtoku nesmí být zadána
charakteristika zadání: hodnota vyjadřuje hmotnostní průtok vlhkého vzduchu (dle zadaných podmínek stavu vzduchu)
Hmotnostní průtok s.v.: Ms.v. - HMOTNOSTNÍ PRŮTOK SUCHÉHO VZDUCHU
základní jednotka: kg/s
charakteristika: přepočtený průtok bez vzdušné vlhkosti vyjádřený jako hmotnostní
Hmotnostní průtok vody: Mw - HMOTNOSTNÍ PRŮTOK VODY
základní jednotka: kg/s
charakteristika: přepočtený hmotnostní průtok vody (vodních par) obsažené ve vzduchu

Objemový průtok s.v.: Vs.v. - OBJEMOVÝ PRŮTOK SUCHÉHO VZDUCHU
základní jednotka: m3/s
charakteristika: přepočtený průtok suchého vzduchu (bez vodních par) vyjádřený v objemových jednotkách a při zadaných podmínkách
Objemový průtok s.v. (NS): Vs.v. - OBJEMOVÝ PRŮTOK SUCHÉHO VZDUCHU (NS)
základní jednotka: m3/s
charakteristika: přepočtený průtok suchého vzduchu (bez vodních par) vyjádřený v objemových jednotkách a při podmínkách - NORMÁLNÍ STAV (tlak 101325 Pa a teplota 273,15 K)
V - OBJEMOVÝ PRŮTOK SUCHÉHO VZDUCHU (NS)
základní jednotka: m3/s
přípustný rozsah zadání: dle objemového průtoku
přednastavená hodnota: dle ostatních podmínek
alternativa: alternativní hodnota zadání pro převod a vyjádření v jiných fyzikálních jednotkách; ostatní možnosti zadání průtoku musí zůstat prázdné
charakteristika: přepočtený průtok vlhkého vzduchu vyjádřený v objemových jednotkách a při podmínkách - NORMÁLNÍ STAV (tlak 101325 Pa a teplota 273,15 K)

Pro výpočet zadejte potřebné hodnoty - zejména průtok vzduchu)


Při základní variantě výpočtu je nutné vyplnit bílé pole. Pokud některá hodnota doplněna nebude, nebo bude doplněna chybně, tak se při výpočtu automaticky dosadí předdefinovaná hodnota. Výpočet je také možné provést zadáním variantních hodnot, které jsou označeny šedě. V případě zadání většího počtu parametrů, než je potřeba, se ve výpočtu uvažují hodnoty uvedené ve formuláři výše. Například je také možné zadat místo základního objemového průtoku vzdušiny hmotnostní průtok, nebo objemový průtok při normálním stavu. Zkratka s.v. znamená suchý vzduch a zkratka NS znamená normální stav, kterým jsou předpokládány podmínky - tlak 101325 Pa a teplota 273,15 K.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist