Entalpický diagram vodní páry ve vzduchu - h-x Mollieruv diagram

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 27.0 °C
  • Relativní vlhkost: 35.9 %
  • Rosný bod: 10.7 °C
  • Atmosferický tlak: 98260 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 16:16:28 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 24.4 °C
  • Relativní vlhkost: 36 %
  • Rosný bod: 8.3 °C
  • Atmosferický tlak: 98590 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 31 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota 9.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 16.červen změřená v minulých letech je 19.6 °C.

VYKRESLENÍ DIAGRAMU H,X VLHKÉHO VZDUCHU

p - TLAK VZDUCHU ATMOSFERICKÝ
základní jednotka: Pa
přípustný rozsah zadání: 70 až 105 kPa
přednastavená hodnota: 100 kPa
charakteristika zadání: základním parametrem pro vytvoření hx diagramu dle Molliera je tlak vzduchu; pro potřeby vzduchotechniky a klimatizace se jedná o atmosferický tlak
VZOR
charakteristika zadání: pro vykreslení grafu hx jsou připraveny barevná schemata, které je možné vybrat z nabídky
TVAR
charakteristika zadání: výběr tvaru určuje poměr stran obdelníku obrázku; standardní nastavení 7:10 odpovídá přibližně listu papíru A4 na výšku
ROZLIŠENÍ
charakteristika zadání: výběr rozlišení grafu určuje velikost souboru a provedení detailů, čím větší rozlišení je nastaveno tím kvalitnější vykreslení bude provedeno, ale současně vznikne větší soubor; rozlišení je možné v rozsahu cca 300 až 3500 px na jednu stranu diagramu, ale skutečná hodnota je závislá také na nastaveném tvaru
ROZSAH
charakteristika zadání: Vybráním parametru je ovlivněn rozsah jednotek (oblasti) na Mollierově diagramu; malý rozsah zahrnuje obvyklé standardní podmínky v ČR tj. teplotu od -20°C do +35°C; pro jiné požadavky rozsahu je možné nastavit větší rozsah; skutečná zobrazená oblast je také závislá na tvaru grafu
PÍSMO
charakteristika zadání: výběrem lze ovlivnit velikost vykreslovaného písma pro popisky; výběr je relativní a skutečná velikost písma se určuje dle nastavení dalších parametrů hx diagramu (rozlišení a tvaru)
HUSTOTA RASTRU
charakteristika zadání: hustotu vykreslované sítě (rastru) jednotlivých veličin (teploty, relativní vlhkosti, měrné vlhkosti a entalpie) lze ovlivnit nastavením tohoto parametru

Pro vykreslení grafu zadejte do formuláře požadovaný atmosferický tlak a vyberte předvolené možnosti.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist