Měrná tlaková ztráta třením

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 5.9 °C
  • Relativní vlhkost: 61.8 %
  • Rosný bod: -0.8 °C
  • Atmosferický tlak: 97510 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 05:21:41 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 6.6 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 6.6 °C
  • Atmosferický tlak: 98370 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 21.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Nejnižší teplota -0.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.


Průměrná celodenní teplota pro 16.duben změřená v minulých letech je 9.9 °C.

VÝPOČET MĚRNÉ TLAKOVÉ ZTRÁTY V POTRUBÍ

Nastavení vlastností:
MATERIÁL POTRUBÍ
charakteristika zadání: výběr materiálu se provádí pro stanovení ekvivalentní drsnosti stěn vzduchovodů, ke každému materiálu z výběru je přiřazena typická hodnota drsnosti
alternativa zadání: pokud bude zadán parametr ZADAT DRSNOST, tak je možné hodnotu drsnosti zadat přímo v dalším poli, pokud tento parametr nastaven nebude, tak se primárně nastaví hodnota přiřazená k vybranému materiálu
ε - EKVIVALENTNÍ DRSNOST
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 0,01 až 10 mm
přednastavená hodnota: 0,15 mm
charakteristika zadání: hodnota ekvivalentní drsnosti charakterizuje použitý materiál potrubí; hodnota má při určitých průtokových poměrech vliv na tlakové ztráty třením;
φ - RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: %
přípustný rozsah zadání: 1 až 99 %
přednastavená hodnota: 50 %
charakteristika zadání: zadání relativní vlhkosti vzduchu je pro výpočet tlakových ztrát pomocným parametrem pro určení stavu vzduchu
t - TEPLOTA VZDUCHU
základní jednotka: °C
přípustný rozsah zadání: -20 až 80 °C
přednastavená hodnota: 20 °C
charakteristika zadání: zadání teploty vzduchu je pro výpočet tlakových ztrát pomocným parametrem pro určení stavu vzduchu
ρ - MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/m3
přípustný rozsah zadání: 0,5 až 2 kg/m3
přednastavená hodnota: 1,18 kg/m3
charakteristika zadání: pokud je zadána vlhkost a teplota vzduchu, tak se hustota vzduchu dopočítá; místo vlhkosti a teploty je možné zadat přímo hustotu vzduchu

Pro výpočet doplňte hodnoty zadání


Výsledkem výpočtu je měrná tlaková ztráta třením. Celková tlaková ztráta potrubního úseku je ovšem tvořena také lokálními ztrátami v tvarovkách a dalších potrubních prvcích. Pro porovnání je proto k základnímu výpočtu doplněno několik modelových situací potrubních úseků včetně zahrnutí lokálních ztrát.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist