Zemní výměník pro větrací systém budov

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 26.1 °C
  • Relativní vlhkost: 38.9 %
  • Rosný bod: 11.1 °C
  • Atmosferický tlak: 98250 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 17:21:32 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 20.3 °C
  • Relativní vlhkost: 51 %
  • Rosný bod: 9.6 °C
  • Atmosferický tlak: 98600 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 31 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota 9.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 16.červen změřená v minulých letech je 19.6 °C.

VÝPOČET VÝKONU ZEMNÍHO VÝMĚNÍKU - ZVT

Výpočtový stav zeminy
SOUHRN VLASTNOSTÍ
charakteristika zadání: určuje vliv okolního prostředí (zeminy v které je kolektor uložen) na přenost tepelné energie, zejména předpokládaný průměrný součinitel tepelné vodivosti a akumulace tepelné energie
SOUHRN VLASTNOSTÍ
charakteristika zadání: určuje vliv oblasti na předpokládanou teplotu zeminy a akumulaci energie v půdě; teplá oblast je charakterizována roční průměrnou teplotou nad 9°C a uložení potrubí v zemi na slunných místech; studená oblast představuje například umístění ve výše položených oblastech, severní svahy s krátkou dobou oslunění apod.
h - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 0,5 až 8 m
přednastavená hodnota: 2 m pod povrchem
alternativa: přímé zadání teploty zeminy
charakteristika zadání: určuje hloubku uložení potrubí (osa potrubí) pod povrchem; dle hloubky uložení se vypočítá předpokládaná průměrná teplota zeminy v okolí potrubí
tz - TEPLOTA
základní jednotka: °C
přípustný rozsah zadání: +0,1 až +17 °C
přednastavená hodnota: dle nastavení hloubky
alternativa: alternativní zadání (pokud hloubka uložení zůstane nevyplněna)
charakteristika zadání: průměrná teplota zeminy v okolí umístění potrubí (v hloubce osy potrubí)

Parametry potrubí
SOUHRN VLASTNOSTÍ
charakteristika zadání: určuje vliv potrubí na přenos tepelné energie (zejména součinitel tepelné vodivosti, ale i další parametry pro výpočet)
d - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 50 až 500 mm
přednastavená hodnota: 200 mm
alternativa: parametr je základní
charakteristika zadání: určuje základní geometrii potrubí pro výpočet proudění vzduchu i přenosu tepelné energie
L - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 1 až 100 m
přednastavená hodnota: 25 m
charakteristika zadání: délka úseku potrubí (zemního výměníku) pro kterou je proveden výpočet; protože podmínky přestupu tepla jsou závislé na délce potrubí, tak návrh kolektoru je jiný při různých délkách

Průtokové parametry
SOUHRN VLASTNOSTÍ
charakteristika zadání: typ provozu má významný vliv na určení vlastností kolektoru z hlediska výpočtu průměrného tepelného výkonu; při provozu zemního výměníku dochází k nestacionárním jevům a vybíjení akumulované energie, takže pro vyšší výkon je potřebné zařízení provozovat přerušovaně
te - TEPLOTA VZDUCHU
základní jednotka: °C
přípustný rozsah zadání: -20 až +80 °C
přednastavená hodnota: 30°C
alternativa: základní parametr zadání
charakteristika zadání: stavová veličina vzduchu; dle zadané hodnoty se určí vlastnosti vzduchu nasávaného do zemního výměníku pro výpočet
φe - RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: %
přípustný rozsah zadání: 0 až 100 %
přednastavená hodnota: 35 %
alternativa: není
charakteristika zadání: relativní vlhkost určuje poměrné množství vlhkosti vzduchu vzhledem k stavu nasycení; jedná se o stav vzduchu nasávaného do potrubí
V - OBJEMOVÝ PRŮTOK
základní jednotka: m3/s
přípustný rozsah zadání: 50 až 15 000 m3/h
přednastavená hodnota: 339 m3/h
alternativní hodnota: základní parametr; je možné využít alternativního zadání pomocí rychlosti proudění (v tom případě bude objemový průtok nevyplněn)
charakteristika zadání: objemový průtok vzduchu protékající navrženým profilem zemního kolektoru
w - RYCHLOST PROUDĚNÍ
základní jednotka: m/s
přípustný rozsah zadání: 0,1 až 20 m/s
přednastavená hodnota: 3 m/s
alternativní hodnota: při výpočtu je tato hodnota alternativní, to znamená, že pokud je zadán rozměr a průtok, tak se tato hodnota již nezadává, ale je vypočítána; naopak není nutné vždy zadávat průtok, ale je možné zadat jako alternativu rychlost
charakteristika zadání: průměrná rychlost proudění vzduchu dle plochy v potrubí zemního výměníku

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist