Informace o nastavení pro vytvoření entalpického diagramu vodní páry ve vzduchu

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 25.7 °C
  • Relativní vlhkost: 40.2 %
  • Rosný bod: 11.2 °C
  • Atmosferický tlak: 98240 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 18:31:36 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 21.2 °C
  • Relativní vlhkost: 48 %
  • Rosný bod: 9.8 °C
  • Atmosferický tlak: 98580 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 31 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota 9.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 16.červen změřená v minulých letech je 19.6 °C.

NASTAVENÍ FORMULÁŘE PRO VYKRESLENÍ DIAGRAMU H,X VLHKÉHO VZDUCHU

Pomocí formuláře je možné vytvořit hx diagram vlhkého vzduchu, který je možné dále využít pro návrhy řešení klimatizace. Vytvořený graf může mít různý formát dle potřeby jeho využití. Nižší rozlišení se hodí pro zobrazení na monitoru, ale pro tisk například pro vložení do technické zprávy je vhodné použít vyšší kvalitu grafu. Vlastní psychrometrické výpočty změn stavů vzduchu je možné provádět na dalších stranách výpočtů na tomto webu.

Pokud chcete získat jako podklad pro svoji další práci čistý hx diagram, bez zakreslených průběhů změn stavu vzduchu, tak ve formuláři vyplňte zadávací údaje a následně se online vygeneruje obrázek typu gif umístěný pod formulářem. Tento obrázek může mít relativně vysoké rozlišení a velký datový objem. Z důvodů transformace tohoto obrázku prováděné prohlížečem může být zobrazení deformované a špatně viditelné. Skutečné rozlišení může být dle nastavení vyšší než umožňuje zobrazit prohlížeč, a proto pokud chcete využít graf pro další práci, tak je nutné obrázek uložit standardním postupem na Váš počítač. Dále je možné obrázek zpracovat v jiných programech, nebo vytisknout pro ruční skicování návrhů.

Pomocí zadání formuláře je možné vytvořit obrovské množství variant zobrazení diagramu.

Základním parametrem je tlak vzduchu, ten je možné zadat v rozsahu 70 až 105 kPa. Dále je možné si vybrat schéma barev vykreslení, takže diagram nemusí být jenom v provedení černá na bílé, ale i v dalších nabízených kombinacích.

Velikost vytvořeného obrázku je možné ovlivnit parametrem tvaru, kde je nabízeno 5 variant a parametrem rozlišení. Nízké rozlišení odpovídá zhruba hodnotě 75 dpi při tisku na formát A4 a proto toto rozlišení se hodí spíše pro menší obrázky, například do textu technické zprávy. Střední rozlišení odpovídá cca hodnotě 150 dpi a vysoké rozlišení hodnotě 200 dpi. Dále je možnost zvolit rozlišení pro web, které se hodí pro monitory a rozlišení pro tisk, které je ze všech variant nejvyšší. Samozřejmě s narůstajícím rozlišením se zvyšuje také objem přenášených dat a požadavky na výpočet grafu, takže s vyššími požadavky na kvalitu se může prodloužit doba načítání stránky, nebo dokonce může dojít k selhání vytvoření grafu.

Posledním parametrem je rozsah grafu. Nízký rozsah odpovídá běžným podmínkám venkovního vzduchu v ČR a vysoký rozsah odpovídá maximálním možnostem výpočetních vztahů použitých pro tvorbu grafu (tj. cca teplota vzduchu od -30 do +80°C). Skutečný zobrazený rozsah je ovšem dále ovlivněn volbou tvaru grafu a dalších kombinací nastavení.

Níže jsou uvedeny příklady barevného provedení vytvořeného grafu dle nastaveného barevného schématu v zadávacím formuláři.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist