Informace o návrhu rozměrů potrubí

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 22.1 °C
  • Relativní vlhkost: 73.0 %
  • Rosný bod: 17.0 °C
  • Atmosferický tlak: 98420 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 21:24:53 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 26.1 °C
  • Relativní vlhkost: 37 %
  • Rosný bod: 10.1 °C
  • Atmosferický tlak: 98700 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 30.8 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Nejnižší teplota 9.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Průměrná celodenní teplota pro 13.červenec změřená v minulých letech je 20.2 °C.

INFORMACE O ZPŮSOBU A VYUŽITÍ VÝPOČTU

Ve formuláři je aplikován jednoduchý vztah pro výpočet objemového průtoku (např. vzduchu) v závislosti na ploše potrubí a průměrné rychlosti proudění. Současně se základním výpočtem se provede návrh alternativních řešení, které se vypíší do tabulky umístěné pod formulářem zadání.

Výhodou této aplikace je možnost použití různých fyzikálních jednotek a použití standardizovaných řad rozměrů potrubí. Jsou použity dvě řady - hrubá: 200, 250, 315 .... a jemná: 200, 225, 250, 280, 315 ....

Výpočet je možné provést pro čtyřhranné potrubí, nebo pro kruhový profil potrubí pomocí příslušného přepínače. Algoritmus výpočtu je zvolen universálně tak, aby po určení dvou parametrů vzorce se automaticky dopočítal třetí. Dle výběru typu výpočtu Přesný; Jemná řada; Hrubá řada se rozměry potrubí zaokrouhlí do standardizované řady, případně na celé mm a ostatní hodnoty se zpětně přepočítají dle skutečného rozměru potrubí.

Při zadání více hodnot než je k výpočtu třeba, se výpočet provádí v pořadí priorit hodnot směrem dolů (rozměr je prioritní, zatímco rychlost se dopočítává).

Příklad 1 - úplné zadání

Do formuláře se vyplní všechny prázdné políčka: rozměr potrubí 315x630 mm, objemový průtok vzduchu 3800 m3/h, rychlost proudění 3 m/s. Protože toto zadání je nadbytečné, tak pro výpočet se použijí pouze první dvě informace a rychlost se do výpočtu nezahrne. Výsledkem výpočtu bude průměrná rychlost proudění 5,32 m/s a tabulka s alternativním řešením profilů a rychlostí.

Příklad 2 - určení průtoku vzduchu

Pokud je profil potrubí daný a potřebujeme zjistit průtok vzduchu při požadované rychlosti, tak se vyplní pouze pole s rozměrem potrubí a rychlostí proudění například 315x630 mm a 3 m/s. Pole objemového průtoku musí zůstat prázdné, nebo s hodnotou 0. Výsledkem bude průtok vzduchu 2143 m3/h a tabulka s alternativními průtoky při požadované rychlosti a různých rozměrech potrubí.

Příklad 3 - návrh profilu potrubí

Pokud je účelem výpočtu navrhnout vhodný profil potrubí, tak se pole s rozměrem potrubí nevyplní a zadají se hodnoty průtoku vzduchu a průměrné rychlosti. Při zadání 2500 m3/h a rychlosti 3 m/s bude výsledkem návrh potrubí 481 x 481 mm za předpokladu nastavení přepínače zaokrouhlování na přesné rozměry. Při nastavení na jemnou řadu bude výsledkem potrubí rozměru 500x500 mm a současně dojde k přepočítání rychlosti na hodnotu 2,78 m/s. V doplňkové tabulce se navrhnou alternativní rozměry pro požadovaný průtok vzduchu.

Je také možné při výpočtu čtyřhranného potrubí jednu stranu zadat a nechat vypočítat pouze druhou stranu potrubí. Použije-li se stejné zadání a zadá se požadavek na jeden rozměr 315 mm, tak výsledkem bude rozměr potrubí 315x710 mm a přepočítaná rychlost na hodnotu 3,11 m/s.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist